Viborg styrker skolernes fælles grønne dannelse sammen med Den Grønne Rygrad

Del

Viborg Kommune har store ambitioner for skoleelevernes grønne dannelse og kompetencer til fremtiden. Det ses særligt under de fælles emneuger, Grønne Sammen, hvor alle skoler har fokus på klima og bæredygtighed, og kommunens elever samlet set deltager i omkring 500 grønne åben skole-besøg. Nu skal det grønne fokus løftes til nye højder gennem samarbejdet med Den Grønne Rygrad.

Viborg er nu blandt de 20 kommuner, der deltager i Den Grønne Rygrad - et projekt, der hjælper skolerne til at styrke deres undervisning indenfor klima og bæredygtighed.
Viborg er nu blandt de 20 kommuner, der deltager i Den Grønne Rygrad - et projekt, der hjælper skolerne til at styrke deres undervisning indenfor klima og bæredygtighed.

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde, der har til formål at understøtte motiverende og praksisnær naturfagsundervisning med særligt fokus på klima og bæredygtighed. Det sker ved at styrke allerede eksisterende tiltag i kommunerne, og derfor er det helt oplagt, at Den Grønne Rygrad og Viborg Kommune nu samarbejder om at styrke kommunens store grønne satsning, Grønne Sammen. Dette projekt inviterer en lang række samfundsaktører ind i elevernes skoledag og viser, hvordan det er muligt i fællesskab at bidrage til at løse klimaudfordringerne på forskellig vis.

Udover Viborg Kommune samarbejder Den Grønne Rygrad med 19 andre kommuner fordelt i hele landet. Viborg er således blevet en del af et nationalt grønt netværk på skoleområdet. Bag Den Grønne Rygrad står to organisationer med knap 20 års erfaring med netop grøn dannelse og klimaundervisning, nemlig CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver.

”Vi er meget glade for at få Viborg med i Den Grønne Rygrad. Kommunen er allerede langt fremme med undervisning om klima og bæredygtighed, det gælder især det inspirerende projekt Grønne Sammen. Derfor ser vi frem til bruge vores erfaringer og viden fra de øvrige samarbejdskommuner til at gøre Grønne Sammen endnu skarpere og få det ud og leve endnu mere på de enkelte skoler i kommunen.” siger projektleder i Den Grønne Rygrad, Jesper Bro,  

Ambitiøse grønne emneuger

Grønne Sammen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor Viborg Kommune sætter fokus på grøn omstilling og bæredygtighed. Grønne Sammen har som formål at inspirere børn og unge til, hvordan de kan ændre vaner og være mere grønne og bæredygtige i hverdagen. Grønne Sammen er bygget op omkring to emneuger i efteråret, hvor børn og unge bl.a. skal ud af huset og deltage i læringsforløb hos nogle af kommunens mange samarbejdspartnere.

I løbet af de to uger kan eleverne blandt andet klogere på kommunens lokale natur på Viborg naturskole, høre mere om fremtidens bæredygtige erhverv på Erhvervsskolen, dykke ned i kommunens klimaplaner sammen med den kommunale klimakoordinator og opleve, hvordan virksomheder arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling hos de lokale virksomheder.

På den måde får eleverne også erfaringer med de praksisfaglige kompetencer, der skal til for at komme i mål med klimaudfordringen.

Den Grønne Rygrad og Viborg Kommune vil samarbejde om en række aktiviteter, bl.a. sparring på de forløb og materialer som bliver tilbudt lærerne via Grønne Sammens platform, og på måder at få klima- og bæredygtighedsundervisningen ud at leve blandt lærerne på skolerne.

Den Grønne Rygrad skaber overblik over de mange grønne muligheder

Som en del af samarbejdet med Den Grønne Rygrad bliver der foretaget en omfattende kortlægning af kommunens grønne initiativer. Den Grønne Rygrad interviewer lærere, skoleledere og åben skole-undervisere i kommunen om deres klima- og bæredygtighedspraksis og graver sig ned i politiske planer for klima, bæredygtighed og undervisning. Og det er den kortlægning som skal bruges til at gøre Grønne Sammen endnu mere relevant for undervisningen ude på skolerne.

“Den Grønne Rygrad giver os redskaber til, hvordan vi kan udvikle læringsforløb, så vi fortsat leverer undervisning af høj kvalitet, der afspejler den virkelighed, vores børn og unge er en del af. Derfor er jeg også glad for, at kortlægningen viser, at vi med Grønne Sammen og vores fokus på åben skole-forløb, allerede er nået rigtig langt med at løfte bæredygtighed ind i undervisningen”, siger Hasse Valdemar Mortensen, skolechef i Viborg Kommune. 

Overblik over undervisningstilbud og grønne læringsrum

Som en del af samarbejdet med Den Grønne Rygrad bliver Viborg Kommunes kortlægning af grønne, praksisnære undervisningsmuligheder præsenteret på hjemmesiden www.dengrønnerygrad.dk. I overbliksværktøjet på hjemmesiden kan man finde Viborgs muligheder for at engagere deres elever i grønne åben skole-forløb hos blandt andre virksomheder, naturvejleder, forsyningsselskaber og genbrugspladser. På hjemmesiden kan lærerne desuden finde supplerende undervisningsmaterialer i Den Grønne Rygrads store materialebank, samt didaktisk inspiration, opkvalificerings-webinarer og meget mere.

“Vi glæder os over at kunne koble de værktøjer, Den Grønne Rygrad tilbyder, med de gode praksisnære tilbud og politiske planer, der allerede er i Viborg Kommune. Forhåbentlig vil endnu flere af kommunens elever opleve, at klima og bæredygtighed ikke kun handler om udfordringer, men også om de spændende og relevante løsninger, som man arbejder med i den grønne omstilling”, siger programchef i CONCITO’s Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

FAKTA OM DEN GRØNNE RYGRAD:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITOs Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, natur, ressourcer og sundhed.

Den Grønne Rygrad samarbejder med 20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen. De 20 kommuner er: Egedal, Furesø, Helsingør, Hvidovre, Hørsholm, Jammerbugt, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Mariagerfjord, Nordfyns, Ringsted, Skanderborg, Sorø, Svendborg, Vallensbæk, Vejle, Viborg, Aabenraa og Aalborg Kommune.

Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden i perioden 2019-2024.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever på https://dengrønnerygrad.dk 

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Nanna Meldgaard Stærk, projektleder for Haver til Maver, tlf.  +45 4265 3225

Kontakter

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye