Erhvervshus Nordjylland

Krav til dokumentation øger SMV’ers interesse for grøn omstilling

Del
Kravene til bæredygtighed i byggebranchen er steget markant de seneste år. Siden 1. januar 2023 har alle i byggebranchen skullet dokumentere klimapåvirkningen i nybyggeri over 1.000 kvadratmeter, og fra 2025 gælder kravene for alt nybyggeri. Derfor efterspørger SMV’er i stigende grad sparring og vejledning til, hvordan de kommer i gang med at dokumenterer blandt andet CO2-udledningen fra deres materialer.

Det er ikke kun virksomhedernes grønne ambitioner, der driver den grønne omstilling. Omstillingen i mange SMV’er er i høj grad baseret på krav fra kunder og myndigheder, der ønsker at få dokumenteret klimapåvirkningen hos leverandører.

En af de virksomheder, som arbejder intensivt med at dokumentere deres klimapåvirkning, er Glaseksperten i Hjørring. De er en af de største producenter af glas til bygningsformål i Danmark. Gennem godt et års tid har de haft bæredygtighed øverst på dagsordenen. Blandt andet ved at fokusere på dokumentation af CO2-udledningen fra virksomhedens produkter, og ved at vejlede virksomhedens kunder om bæredygtighed.

For at sætte yderligere skub i indsatsen mod en mere bæredygtig forretningsmodel, kontaktede Glaseksperten i 2022 Erhvervshus Nordjylland for sparring og vejledning.

Efter den første kontakt var etableret med Morten Bandholm Vinde og Glaseksperten, har de løbende haft sparring om, hvilke tiltag Glaseksperten har brug for, så de kommer i mål med deres ambitioner. Derfor har Glaseksperten blandt andet taget kontakt til deres kunder for at blive klogere på, hvordan de imødekommer netop deres krav. Samtidig har flere af virksomhedens medarbejdere været på kursus for at få opbygget kompetencer – blandt andet inden for CO2 kortlægning. Og i samråd med Erhvervshuset sendte Glaseksperten en ansøgning ind til projektet SMV:Grøn, hvorfra de har modtaget midler til yderligere rådgivning fra ingeniørfirmaet Niras.

”Vores mål er at være førende i branchen – både når det gælder kvalitet og bæredygtighed. Derfor har vi arbejdet meget intensivt med at kortlægge CO2-udledningen fra flere af vores produkter. Kunderne efterspørger en række oplysninger, fordi de skal kunne dokumentere, at de overholder bygningsreglementet og de krav, som bygherrer stiller, og det skal vi naturligvis hjælpe kunderne med”, siger Mikkel Holm Larsen fra Glaseksperten.

Prioritering af bæredygtighed fremmer forretningen
Mikkel Holm Larsen startede hos Glaseksperten som bæredygtigheds- og miljøkoordinator i 2022, en ansættelse der var direkte afledt af virksomhedens fokus på bæredygtighed. For det stod hurtigt klar, at ville Glaseksperten arbejde målrettet med bæredygtighed, så måtte de afsætte dedikerede ressourcer til det. Derfor har Mikkel også fået kompetenceløft inden for bæredygtighed under sin nuværende ansættelse.

”Der er ingen tvivl om, at virksomheder i fremtiden skal prioritere ressourcer til at kunne dokumentere deres klimapåvirkning – dokumentation bliver ’license to operate’. I forhold til mange andre virksomheder er Glaseksperten nået langt med dokumentation af produkternes klimapåvirkning, så de har allerede opnået en klar konkurrencefordel gennem deres målrettede arbejde”, forklarer Morten Bandholm Vinde.

Ud over arbejdet med dokumentation har Glaseksperten satset målrettet på at udbrede kendskabet til bæredygtighed i hele virksomheden. Dermed har sælgerne fået et godt kendskab til flere forskellige aspekter af bæredygtighed, en viden de bruger i mødet med kunderne.

Et andet tiltag, kunderne er glade for, er en folder, som virksomheden har udarbejdet. Heri forklares de ord og begreber, man bruger, når man taler om bæredygtighed i byggebranchen.

”Oprindeligt var folderen lavet til internt brug. Men vores sælgere havde den med ude hos kunderne, som så folderen som et nyttigt værktøj, så nu bruger vi folderen aktivt til også at hjælpe vores kunder”, siger Mikkel Holm Larsen.

Næste skridt for Glaseksperten bliver at udarbejde miljøvaredeklarationer, de såkaldte EPD’er, som giver transparente og verificerede oplysninger om produkternes miljøpåvirkning. Det arbejde sker med afsæt i den mængde data, som virksomheden allerede har indsamlede om deres produkter det seneste år.

Klimakrav til nybyggeri

  • Pr. 1. januar 2023 trådte nye klimakrav til nybyggeri i kraft
  • Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA), før bygherren kan opnå ibrugtagningstilladelse for bygningen 
  • Nybyggeri over 1000 m2 skal overholde en grænseværdi på maksimalt 12,0 kg CO2-ækvivalenter/m2/år 
  • De nye krav er en udløber af implementeringen af national strategi for bæredygtig byggeri, og bliver skærpet løbende frem mod 2030
  • Det er først og fremmest bygherrens ansvar, at de nye krav overholdes og dokumenteres
  • Dokumentationen skal foreligge sammen med ansøgning om ibrugtagningstilladelse for det afsluttede nybyggeri
  • I 2025 ændres reglerne for nybyggeri igen, hvor grænseværdi gælder for alt nybyggeri, der er omfattet af energirammen, uanset størrelse
  • De faktiske grænseværdier fra 2025 og frem er foreløbigt vejledende og endnu ikke politisk besluttet

Nøgleord

Kontakter

Bæredygtigheds- og miljøkoordinator Mikkel Holm Larsen, Glaseksperten, tlf. 91 89 24 48 og mail mhl@glaseksperten.dk


Forretningsudvikler bæredygtighed Morten Bandholm Vinde, tlf.: 22 43 53 48 og mail mbv@ehnj.dk

Billeder

Links

Information om Erhvervshus Nordjylland

Erhvervshus Nordjylland
Erhvervshus Nordjylland
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø

+45 70 21 08 08http://www.ehnj.dk

Om Glaseksperten A/S
Glaseksperten A/S er en dansk producent af glas til bolig, erhverv og offentlige bygninger med hovedsæde og 20.000 m2 stor produktion i Hjørring. Virksomheden beskæftiger 120 ansatte og har mere end 30 års erfaring med levering af glas i både Danmark og på eksportmarkederne.

Glaseksperten tilbyder kvalitetsglas med et af branchens bredeste sortimenter inden for bl.a. glas til indendørs og udendørs anvendelser, herunder også løsninger inden for print, lyd, brand- og personsikkerhed.

Om Erhvervshus Nordjylland 
Erhvervshus Nordjylland er en del af nordjysk erhvervsfremme og tilbyder gratis og uvildig vejledning til alle små- og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Virksomhederne kan få kortlagt deres udviklingsmuligheder af uvildige forretningsudviklere med specialiseret viden inden for områder som: Digitalisering, Grøn omstilling, Internationalisering og Arbejdskraft.

Erhvervshus Nordjylland er knudepunkt i nordjysk erhvervsfremme, og kan åbne dørene for virksomheder til et stort netværk af øvrige offentlige og private aktører. Derudover er Erhvervshus Nordjylland operatør på programmer, der gør det muligt at igangsætte målrettede udviklingsforløb i samarbejde med private rådgivere.

Følg pressemeddelelser fra Erhvervshus Nordjylland

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervshus Nordjylland

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye