Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Jakob Næsager (K): Historisk stor aftale i København tager ansvar for børn og unges trivsel

Del

Syv partier på Københavns Rådhus har i weekenden indgået en principaftale, som tager ansvar for en række store økonomiske beslutninger, der rækker langt ud i fremtiden. Med i aftalen er et vigtigt fokus på børn og unges trivsel og fællesskaber og på at finde løsninger for de stærkt stigende udgifter til specialområdet.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København har i weekenden underskrevet en principaftale for de økonomiske rammer og forhandlinger om budget 2024 og 2025 for Københavns Kommune.

Det er historisk at partierne på den måde skaber ro om byens økonomi flere år frem i tiden.

-Jeg er rigtig glad for denne aftale, der i høj grad har fokus på børnene og de unge. God trivsel er afgørende for at man lærer noget, og partierne har her givet hinanden hånden på, at vi sætter penge af til indsatser, der kan øge trivslen. Det handler om at flere børn og unge får mulighed for at tage del i de fællesskaber, vi har – både i skolen og i fritiden. Det handler om flere og bedre idrætsfaciliteter og om en hårdt tiltrængt renovering af skoletoiletterne. Jeg vil gerne, at vi i København skal være danmarksmester i børneliv, og dette er et stort skridt på den vej, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Næsager (K).

De syv partier bag principaftalen er de samme, der også står sammen om de politiske beslutninger om stormflodssikring af København i form af anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm. Med i aftalen er også enighed om at prioritere mere metro og udbygning af infrastrukturen i København med 6.3 mia. kr. frem mod 2035 samt en bred politisk enighed om centrale elementer i den kommende Kommuneplan 2024, såsom udviklingen af området omkring Refshaleøen.    

Det siger aftalen om Skoler, dagtilbud og fritid

Partierne er enige om, at der er brug for ansvarlige rammer omkring det gode børneliv i Københavns Kommune. Der skal være et særligt fokus på inklusion og elever med særlige behov, f.eks. færre elever i klassen i stil med NEST-klasser. Derudover er partierne enige om, at der skal igangsættes en analyse af specialundervisningsområdet, der kan adressere udfordringerne på området med henblik på drøftelse i forbindelse med budget 2024 og 2025.

Der skal tages hånd om specialundervisningsområdet for at sikre ro på området, herunder de nødvendige merudgifter forbundet hertil. Partierne er derudover enige om, at toiletfaciliteterne på de københavnske

almen- og specialskoler skal forbedres, herunder at der skal følges op på beslutning om skolernes toiletforhold fra Overførselssag 2022-2023.

Mental trivsel

De fleste børn og unge i København trives, men gruppen, som oplever mistrivsel, er for stor og vokser. Det gode børne- og ungdomsliv forudsætter gode rammer i familien, lokalområdet, skolen og daginstitutioner samt forenings- og fritidslivet. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en samlet strategi for Københavns Kommunes arbejde med forebyggelse af mistrivsel og håndtering af børn og unge, som mistrives. Det skal skabe sammenhæng i de eksisterende indsatser og danne grundlag for en prioritering af nye indsatser.

Kontakter

Børne- og ungdomsforvaltningens pressetelefon: 29 45 40 73

Dianna Simonsen SmithPressekonsulentBørne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Tlf:21693309wj5k@kk.dk

Følg pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum