PwC

Årets Bedste Årsrapporter: Novo Nordisk hædret med Særprisen 2023

Del

Dette års Særpris går til Novo Nordisk, der modtager prisen for høj kvalitet på udvalgte ESG-elementer og for at have udarbejdet en dobbelt væsentlighedsanalyse. Prisen blev uddelt af en uafhængig dommerkomité ved arrangementet, CFO’ens Agenda 2023, hos PwC i Hellerup.

Katrine DiBona, Corporate Vice President of Global Public Affairs and Sustainability, og Kim Bundegaard, Senior Vice President of Finance & Compliance fra Novo Nordisk
Katrine DiBona, Corporate Vice President of Global Public Affairs and Sustainability, og Kim Bundegaard, Senior Vice President of Finance & Compliance fra Novo Nordisk

Ca. 250 erhvervsledere var med til at hylde årets prismodtagere ved arrangementet, CFO’ens Agenda i Hellerup, hvor PwC satte fokus på, hvordan ESG transformerer finansfunktionen og CFO-rollen på både et strategisk og operationelt niveau. Dommerkomitéens ‘Særpris’ gik til Novo Nordisk.  

“Prisen er en anerkendelse for høj kvalitet på udvalgte ESG-elementer i Novo Nordisks årsrapport, som indeholder en åbenhed om ESG-rejsen, herunder en dobbelt væsentlighedsanalyse," lyder det i begrundelsen fra den uafhængige dommerkomité. 

En dobbelt væsentlighedsanalyse betyder, at virksomheden gør rede for, hvordan ledelsen har vurderet, at virksomheden påvirkes af omverdenen, og hvordan virksomheden påvirker omverdenen, og at der på det grundlag rapporteres om de væsentlige forhold, som er relevante for en regnskabslæsers forståelse af virksomhedens position og forventede fremtidige resultater.

“ESG-rapporteringen i årsrapporten vidner om et stærkt fokus på datakvalitet. Der er en god beskrivelse af anvendt regnskabspraksis vedrørende de talmæssige oplysninger, der indgår heri , og der er for alle ESG-data en erklæring fra revisor,” begrunder dommerkomitéen videre. N

At få en uafhængig tredjepart til at gå data igennem er med til at skabe tillid til de data, der fremlægges i årsrapporten. Dommerkomitéen roser endvidere Novo Nordisk for at have etableret et eksternt høringspanel, der skal være med til at udvikle virksomhedens arbejde med ESG. 

“Novo Nordisk præsenterer i årsrapporten en klar sammenhæng mellem selskabets strategi, forretningsmodel og bæredygtighedsindsats, og har gjort dette i en årrække. Der er desuden gode ESG-beskrivelser i ledelsesberetningen -  kombineret med en særskilt rapportering på ESG-data,” slutter dommerkomitéen.

Om prisen
Dommerkomitéens særpris tildeles som anerkendelse til en virksomhed, der har udmærket sig særligt ved udvikling af årsrapporten som kommunikationsværktøj indenfor et emne, som dommerkomiteen vælger. 

Prisen har til formål at fremme udviklingen i kvaliteten og brugsværdien af årsrapporterne for de største danske virksomheder, både børsnoterede og ikke-børsnoterede. 

I år fokuseres der særligt på ESG på baggrund af de kommende EU-krav om ESG-rapportering. Med en øget acceleration af ESG-transformation i virksomhederne får det også betydning for  finansfunktionens rolle og opgaver i disse år. 

Dette års priser blev uddelt den 1. juni kl. 14:30-18:00 ved eventet CFO’ens Agenda 2023 hos PwC i Hellerup.

Øvrige priser
Arla Foods blev kåret med prisen for Årets Bedste Årsrapport i kategorien Regnskabsprisen+, og Royal Unibrew blev kåret i kategorien C25 Regnskabsprisen. 

Ved samme lejlighed blev Lars Green, CFO for Novozymes, kåret som Årets CFO, og Julie Søgaard Greisen, Head of Corporate FP&A fra Novozymes, og Alanis Kraujalis, SVP, Head of Finance for Mining hos FLSmidth, blev kåret som Årets Rising Stars 2023. 

Den uafhængige dommerkomité 

Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
Ole Søeberg, Professionel investor
Peter Bang, Professionelt bestyrelsesmedlem
Tina Moltke-Leth, CFO, Semler Gruppen A/S
Kristian Gaarde, Senior Portfolio Manager, ATP
Kristian Hassing Wærness, Vice President Finance, CIP
Frank Thinggaard, Professor, Aarhus Universitet
Nikolaj Kosakewitsch, Adm. Direktør, Nasdaq Copenhagen
Caroline Aggestam Pontoppidan, Lektor, Ph.D, Copenhagen Business School
Mikael Geday, Group Executive Vice President, CFO, Grundfos A/S

Kriterier bag Årets Bedste Årsrapporter 2023

Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for ESG-temaet:

 1. Ledelsen har overvejet og gjort rede for dobbelt væsentlighed – det vil sige, hvordan virksomheden påvirkes af omverdenen, og hvordan virksomheden påvirker omverdenen.

 2. ESG er i et naturligt flow indarbejdet i alle relevante afsnit, fx i risikobeskrivelser, året
  der gik mv. – og hertil som påkrævet i ÅRL et særskilt, uddybende afsnit om samfundsansvar.

 3. ESG-data er medtaget i femårsoversigten eller i tilsvarende oversigter
  – gerne kombineret med økonomiske oplysninger.

 4. Forventningerne indeholder ESG-mål – på kort, mellemlang og lang sigt.

 5. ESG-regnskabspraksis er beskrevet - herunder med angivelse af tilgængelige bæredygtighedsstandarder.

 6. Væsentlige skøn og usikkerheder vedrørende de præsenterede ESG-data er beskrevet  – herunder med angivelse af særlige forudsætninger, der er lagt til grund.

 7. ESG er præsenteret klart og pædagogisk, fx ved kombination af tabeller, grafik og tekst med fokus på de mest centrale forhold.

 8. ESG Taxonomirapporteringen er kommenteret.

 9. ESG-data er forsynet med erklæring fra revisor.

Dommerkomitéen har lagt særlig vægt på følgende inden for det finansielle regnskab og det fremadrettede:

 1. Strategi, risici m.v. - der skal gives en sammenhængende beskrivelse af virksomhedens mål, forretningsmodel og strategi. Identificerede risici beskrivelse og kvantificeres, og der er anført en klar kobling til mål, forretningsmodel og strategi.

 2. Rapportering på årets udvikling - udviklingen i året perspektiveres i forhold til udmeldte forventninger i foregående år. Beskrivelsen redegør for væsentlige begivenheder og effekten heraf, og beskrivelsen gives pr. segment. Yderligere er der anført en oversigt over relevante finansielle og ESG nøgletal.

 3. Guidance - outlook gives på kort, mellemlang og lang sigt, og skal omfatte både finansielle forhold og ESG-forhold. I efterfølgende årsrapporter foretages der opfølgning på udmeldingerne, og der gives en status herpå samt beskrivelse af væsentlige begivenheder og effekten af disse.

 4. Noter - den finansielle del af årsrapporten (noterne) skal opbygges emneopdelt, inkludere praksis og skøn som en del af noterne og gerne indeholde kommentarer og grafik.

 5. Øvrige beretninger der ligger udenfor årsrapporten - i ledelsesberetningen skal der være omtale af væsentlige forhold fra forskellige lovpligtige rapporter i årsrapporten, f.eks. god selskabsledelse, vederlagsrapporten mv.

Om PwC

I PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vores kunder kommer fra alle dele af erhvervslivet og den offentlige sektor, og vi er ca. 2.500 medarbejdere og partnere, som brænder for at gøre en positiv forskel for kunder og kolleger. Globalt er vi ca. 300.000 PwC'ere i 156 lande, og i Danmark er vi markedsledende. Mød os over hele landet. Vi er der, hvor du er. 

Succes skaber vi sammen … 

Følg pressemeddelelser fra PwC

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra PwC

Unge i Gentofte Kommune får privatøkonomi på skoleskemaet7.9.2023 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Undersøgelser viser, at alt for mange unge kommer i økonomiske vanskeligheder tidligt i livet, og tidlige gældsproblemer kan få konsekvenser langt ind i voksenlivet. Med undervisningsforløbet ’Ung privatøkonomi’ klæder PwC folkeskoleelever i 8. klasse på med forståelse for økonomi, ansvarligt forbrug og personligt lederskab. I slutningen af august starter tiltaget op i Gentofte Kommune.

Erhvervsstyrelsen udsender høringsforslag om skærpet regulering af digitale bogføringssystemer28.8.2023 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Erhvervsstyrelsen har fremlagt et nyt udkast til bekendtgørelse om krav til virksomheders digitale bogføringssystemer, der ikke er registreret efter bogføringsloven. Udkastet har til formål at skabe klare retningslinjer for virksomheder, der ønsker at bruge deres egne bogføringssystemer. Det er vigtigt, at virksomheder gennemgår deres bogføringssystem for at sikre, at det overholder de nye krav, lyder det fra PwC.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum