Sådan kommer vi videre med fremtidens grønne arbejdsmarked

Del

Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling stiger markant i de kommende år og risikerer at sætte omstillingen i stå. CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen lancerer otte anbefalinger til fremtidens grønne beskæftigelses- og uddannelsespolitik.

Udfordringerne med at sikre nok arbejdskraft til den grønne omstilling er velkendte, men endnu ikke løst. Derfor fremlægger CONCITO og Mandag Morgen nu et katalog med otte anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked.
Udfordringerne med at sikre nok arbejdskraft til den grønne omstilling er velkendte, men endnu ikke løst. Derfor fremlægger CONCITO og Mandag Morgen nu et katalog med otte anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked. christopher-burns-8KfCR12oeUM-unsplash

Den grønne omstilling bliver en massiv udfordring for det danske arbejdsmarked. I disse år skal fjernvarmenettet udvides i mange kommuner, samtidig skal der opsættes solceller og elladestandere. I de kommende år skal der opsættes flere havvindmøller end nogensinde før og elnettet skal udvides. Det er kæmpemæssige investeringer i fremtidens grønne infrastruktur, som alt sammen kræver arbejdskraft.

”Men den grønne omstilling er mere end teknik. I fremtiden kommer den grønne omstilling til at berøre alle på arbejdsmarkedet og det stiller øgede krav til op- og omkvalificering af hele arbejdsstyrken,” siger programchef Peter Andreas Norn, CONCITO.

Derfor lancerer CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen nu otte anbefalinger til, hvordan vi skaffer kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Anbefalingerne er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens grønne arbejdsmarked, hvor 25 centrale aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet har deltaget i et intensivt toårigt udviklingsforløb på baggrund af en række analyser af grønne krav til arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet.

Projektet er finansieret af PensionDammark, Novo Nordisk Fonden og Industriens Fond. På vegne af de finansierende parter udtaler adm. dir. Torben Möger Pedersen, PensionDanmark:

”Danmark kommer til at mangle både faglært og akademisk uddannet arbejdskraft inden for en ganske kort årrække til den grønne omstilling. Selv om at udfordringerne er velkendte, så er de endnu ikke løst. Uden arbejdskraften forsinker vi den grønne omstilling. Derfor er PensionDanmark, Novo Nordisk Fonden og Industriens Fond gået sammen om finansiering af vidensprojektet:  Fremtidens grønne arbejdsmarked”.

Klimapolitik skal konsekvensvurderes og et nationalt kompetenceråd skal sikre den rette uddannelse og kompetence

Projektet peger på, at dansk uddannelses- og beskæftigelsespolitik fremadrettet skal løse tre kerneudfordringer for, at vi kommer i mål med den grønne omstilling. Kerneudfordringerne er hhv. behovet for mere arbejdskraft til den grønne omstilling, behovet for flere med en erhvervsuddannelse og STEM-uddannelse og behovet for yderligere op- og omkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke.

Udfordringerne er så komplekse, at der er behov for at arbejde systemisk med at skabe en stærkere kobling mellem klima- og energipolitik på den ene side og uddannelses- og beskæftigelsespolitik på den anden side. Konkret foreslår CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen, at regeringen fremover udarbejder konsekvensvurderinger af beskæftigelseseffekter ved alle større klima-, energi-, forsynings og miljøpolitiske tiltag og at regeringens årlige klimaprogram fremadrettet skal indeholde en gapanalyse, der viser den forventede forskel mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft til den grønne omstilling.

Samtidig foreslår CONCITO og Tænketanken Mandag Morgen, at regeringen etablerer et nationalt kompetenceråd. Kompetencerådet skal følge udviklingen på uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet samt bidrage med analyser af kompetencebehov på fremtidens arbejdsmarked. Det skal ske i dialog med arbejdsmarkedets parter og uddannelsessektoren, som tilpasser dimensioneringen af uddannelserne og udbuddet af VEU herefter.

”Arbejdsmarkedet forandrer sig dramatisk i disse år. Der er behov for, at vi løbende indretter os, så vi sikrer en bedre sammenhæng mellem fremtidens udbud af jobs, uddannelsesdimensionering og fremtidens efteruddannelsesindsats. Vi skal tænke meget mere i helheder og på tværs af organisationsskel. Derfor foreslår vi et nationalt kompetenceråd som organiseres lige som de økonomiske vismænd og med en bred deltagelse af alle relevante interesser i et repræsentantskab”, udtaler strategidirektør Lisbeth Knudsen, Tænketanken Mandag Morgen.

De to anbefalinger skal ses i sammenhæng med det samlede anbefalingskatalog, der i alt indeholder otte centrale anbefalinger til beskæftigelses- og uddannelsespolitikken og mere end 20 konkrete indsatser.

Læs kataloget i sin helhed her: Otte anbefalinger til fremtidens grønne arbejdsmarked 

Analyser og beskrivelse af baggrunden for projektet kan findes her: Fremtidens grønne arbejdsmarked | CONCITO

For yderligere information kontakt:

Peter Andreas Norn, programchef i CONCITO, pno@concito.dk, 27138530

Lisbeth Knudsen, strategidirektør I Tænketanken Mandag Morgen, lk@mm.dk, 21410000

Kontakter

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye