Klimakrisen kræver et opgør med traditionelt boligbyggeri

Del

Nybyggede huse bliver stadig større, og især parcelhusene vokser. Mens det kan være godt for beboerne, er det dårlig nyt for klimaet. Parcelhusområder udleder mere end dobbelt så meget CO2 som andre typer boligområder, viser en ny rapport fra CONCITO.

Antallet af kvadratmeter er klart den faktor, der fylder mest i de samlede udledninger fra en bolig, viser en ny rapport fra CONCITO. Kommunerne spiller derfor en nøglerolle i at stille krav til fremtidens bæredygtige bydele.
Antallet af kvadratmeter er klart den faktor, der fylder mest i de samlede udledninger fra en bolig, viser en ny rapport fra CONCITO. Kommunerne spiller derfor en nøglerolle i at stille krav til fremtidens bæredygtige bydele.

Siden 1960 er et gennemsnitligt, dansk parcelhus næsten fordoblet i størrelse og er i dag over 200 kvadratmeter. I samme periode er danskerne generelt blevet bedre til at spare på energi til lys og varme, men det opvejer ikke klimaaftrykket for den betydelig større mængde byggematerialer, der skal til de store huse.

”Antallet af kvadratmeter er klart den faktor, der fylder mest i de samlede udledninger fra en bolig. Desuden optager de areal, der kunne være brugt til andre gode formål i byområderne som grønne parker, natur og biodiversitet,” siger programchef Peter Andreas Norn, Klimalaboratoriet i CONCITO.

”Derfor skal vi have vendt trenden væk fra større parcelhuse. Vi skal bygge mindre, men også tættere og højere og så skal vi bruge mere CO2-venlige byggematerialer som træ,” tilføjer han.

Særligt fokus på Region Hovedstaden

Udfordringen med at finde plads til nye borgere er særligt udtalt i Region Hovedstaden, der arealmæssigt er den mindste region, men der hvor der bor flest indbyggere pr. kvadratmeter. Samtidig er det den region, der forventes at få den største befolkningsvækst frem mod år 2040.

”Det er helt afgørende, hvordan vi her i Region Hovedstaden anvender de knappe arealer og ressourcer i fremtiden. Derfor er vi gået i sammen med CONCITO om at belyse CO2-udledninger fra nye byområder, så vi og kommunerne kan begrænse vores udledninger i fremtiden,” udtaler regionsrådsformand Lars Gaardhøj i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden vil dele rapportens konklusioner med kommunerne gennem Klimaalliancen, hvor fokus er at understøtte implementeringen de kommunale klimaplaner. Som det første land i verden har tæt på alle danske kommuner netop lavet klimahandlingsplaner med det mål at leve op til Paris-aftalen.

Kommunerne spiller nøglerolle

I rapporten analyses tre eksempler på byudviklingsprojekter. Et parcelhusområde, et række- og punkthusområde og et område, hvor tidligere industribyggeri konverteres til bolig. Rapporten viser, at parcelhusområdets CO2-udledning er dobbelt så stor som de to andre områder.

Kommunerne har stor mulighed for at påvirke udledningerne fra byudviklingsområder. Det kan ske ved at begrænse antallet af kvadratmeter, stille krav til materialer, reducere et områdes samlede størrelse, samt sørge for gode kollektive transportforbindelser og cykel-og gangstier. En aktiv fysisk planlægning er et vigtigt kommunalt værktøj i klimaindsatsen og i en kommende helhedsorienterede arealplanlægning.

”Kommunerne spiller en nøglerolle i at stille krav til fremtidens bæredygtige bydele. Der kan spares mange tusind ton i hvert eneste større byudviklingsprojekt, hvis man tager de rigtige beslutninger i tide,” siger Peter Andreas Norn.

Om rapporten
Rapporten ’Analyse af CO2-udledningen for forskellige typer byudvikling’ er udarbejdet af konsulenthuset Viegand Maagøe for CONCITO i forbindelse med projektet ’Fremtidens Arealanvendelse’. Rapporten er finansieret af Region Hovedstaden og kan downloades her. 

Metoden
I rapporten har man sammenlignet tre forskellige former for byudvikling. Et parcelhusområde, et række- og højhusområde og et område, hvor tidligere industribyggeri konverteres til bolig. Her har man blandt andet set på, hvor stor CO2-udledning, der har været ved produktionen af byggematerialer til boligerne, i brugsfasen til opvarmning og strøm, og endelig hvor meget der bliver udledt under nedrivning, når boligerne ikke længere kan anvendes. Her viser rapporten, at parcelhusområdets CO2-udledning er dobbelt så stor som de to andre områder.

Kontakter

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye