Nyt undervisningsmateriale inspirerer skoleelever til klimavenlige vaner

Del

Madvarer, ny elektronik og tøjkøb er tre områder, der sætter et væsentligt aftryk på klimaet, og som samtidig fylder meget i hverdagen for mange elever i grundskolen. Men hvilke vaner har vi, og hvordan kan vi få en mere klimavenlig adfærd? De spørgsmål bliver grundigt behandlet i et nyt undervisningsmateriale fra CONCITOs Klimaambassade.

Det nye materiale “Bliv Klog på Klimavenlige Vaner – en hverdag med mad, elektronik og tøj” er udviklet for Forskningens Døgn og skal hjælpe elever fra 5.-7. klasse til at forbinde forbrug og vaner med klimaaftryk. Tilgangen er løsningsorienteret med et centralt fokus på elevinddragelse og handlekompetencer. 

Det er et digitalt undervisningsmateriale, som giver eleverne ny viden om klimaaftrykket inden for de tre temaer, og hvordan deres egen adfærd spiller en rolle. Materialet består af fagtekster, understøttende videoer og øvelser for eleverne samt en lærervejledning.

”Det er vigtigt, at eleverne ikke kun lærer om helt overordnede klimaemner som drivhuseffekten, kulstofkredsløbet og CO2e-udledning generelt, men også om den nære dagligdag. Uden at løfte pegefingre vil vi med undervisningsmaterialet gerne give dem inspiration og handlekompetencer til, hvad de selv kan gøre. Eleverne skal vide, at de ikke bærer ansvaret, men at de kan være med til at gøre en positiv forskel,” siger projektansvarlig Stefan Bruse thor Straten, seniorkonsulent i CONCITOs Klimaambassade.

Miniforskere der undersøger egne vaner og forbrug 

Eleverne skal blandt andet kortlægge og forstå deres egen adfærd ved at gå ind i rollen som miniforskere og undersøge deres daglige vaner derhjemme. Det skal fordre elevernes spørgelyst; hvorfor gør vi, som vi gør? Det indebærer også en vigtig samtale om, hvilke hindringer der er for at få en mere klimavenlig adfærd.

I klassen skal eleverne i fællesskab finde ud af, hvordan de kan udfordre deres vaner, og hvad der er let eller svært at ændre på. Udfordringerne kan for eksempel være at undgå madspild i en uge, få sin elektronik til at holde længere eller at sørge for kun at købe tøj, man gerne vil bruge mange gange.

Hvad gjorde ens forældre og bedsteforældre?
Eleverne skal også interviewe deres forældre og/eller bedsteforældre om, hvordan deres tøj-, elektronik- og madvaner var, dengang de gik i skole. Her får eleverne mulighed for at sætte deres nye viden i perspektiv, og samtidig involveres forældrene og/eller bedsteforældrene i skolearbejdet og bliver måske også klogere på forbrugets klimapåvirkning. Således bliver vaner noget, der italesættes derhjemme.

De tre temaer er udvalgt, fordi mad, elektronik og tøj er forbrugskategorier, som både fylder en del af danskernes klimaaftryk, og som alle elever har erfaring med og en holdning til. Det gør materialet relaterbart for eleverne og motiverende at arbejde praksisnært med. 

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Bliv Klog på Klimavenlige Vaner kan både bruges i et fagfagligt forløb, et tværfagligt forløb, en projektuge om klima og bæredygtighed eller lignende. Materialet berører fagene dansk, natur/teknologi, matematik, madkundskab og håndværk og design og de kompetenceområder, der er knyttet til fagene i Fælles Mål.

Det er frit tilgængeligt for alle, og det udbredes strategisk i de 20 kommuner, der er en del af programmet Den Grønne Rygrad.

Undervisningsmaterialet er udviklet for Forskningens Døgn.

Link til materialet: https://concito.dk/klimavenligevaner

Kontakter

Billeder

Om Tænketanken CONCITO

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere og aktører på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye