Udfordret klima og natur kalder på markant anderledes brug af Danmarks areal

Del
Kun en gentænkning og omlægning af den danske arealanvendelse kan sikre, at Danmark er klimaneutralt og rustet til at håndtere fremtidens klima og danskernes trivsel bedst muligt. En ny rapport fra CONCITO anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for disse udfordringer og baserer sig på en ny, bæredygtig vision for brugen af det danske areal.
Der vil være rift om Danmarks arealer i fremtiden, og ønsker vi et klimaneutralt samfund med klimarobuste arealer, kræver det fremsynet planlægning. Rapporten ’Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid’ anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for fremtidens udfordringer mellem byer, landbrug, industri, natur og biodiversitet.
Der vil være rift om Danmarks arealer i fremtiden, og ønsker vi et klimaneutralt samfund med klimarobuste arealer, kræver det fremsynet planlægning. Rapporten ’Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid’ anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for fremtidens udfordringer mellem byer, landbrug, industri, natur og biodiversitet.

Fremtidens arealanvendelse skal kunne mange ting på samme tid, og behovene overstiger den plads, der er til rådighed. Arealet er begrænset, og landskaberne er allerede i brug. I dag står arealanvendelsen for en tredjedel af de danske udledninger af drivhusgasser, og med 59 pct. af arealet afsat til landbrugsproduktion er Danmark blandt de fire lande i EU, hvor landbrugsproduktion fylder mest.

Det levner ikke meget plads til hverken natur eller rekreation. Danmark ligger i bunden i EU, når det kommer til at beskytte vores natur og biodiversitet. Mange arter er truede og på kun 2,3 pct. af det danske areal får naturen fred til at komme sig.

”Vores arealanvendelse er helt afgørende for, at vi lykkes med den grønne omstilling. Vi kan ikke fortsætte som hidtil uden hensyn til biodiversitet og med en så enorm påvirkning af klimaet. Vi bliver også nødt til at tage højde for, hvordan klimaforandringerne rammer Danmark. Derfor er der brug for en samlet arealstrategi, der gentænker vores tilgang til at bruge Danmarks begrænsede areal,” siger vicedirektør Jarl Krausing, CONCITO.

Rapporten lægger netop op til denne diskussion, der omfatter interesser indenfor sektorer som landbrug, skovbrug, industri og energi samt kommuner, regioner, stat og organisationer indenfor natur og biodiversitet. 

Kampen om det danske areal er i fuld gang

Rapporten understreger, at kampen om det danske areal er i fuld gang. Vi skal bruge land til at etablere vindmøller og solceller og til ny infrastruktur til transport, lagring af CO2 og produktion af nye brændsler som fx PtX. Men vi skal også beskytte biodiversiteten bedre, klimatilpasse Danmark, og udvikle og omlægge landbrug og fødevareproduktionen.

Og så skal den menneskelige trivsel tænkes ind i arealanvendelsen. Adgang til naturen og rekreative områder er med til at styrke menneskers livskvalitet og udfoldelsesmuligheder.

”Samtidig er Danmark lavtliggende og fladt, og klimaforandringerne vil betyde at mange byer, infrastruktur og marker i fremtiden vil være mere udsat for periodevise oversvømmelser både fra oven og fra neden. Det skal vi kunne håndtere,” påpeger Jarl Krausing.

Arealerne skal også indfri en masse andre mål: Vores byer og erhvervsliv skal kunne udvikle sig. Vi skal producere tilstrækkeligt med mad og træ, og vi skal kunne få adgang til de nødvendige råstoffer i undergrunden. De mange forskellige hensyn kan ligge i konflikt med hinanden. 

”Der kan hurtigt opstå kamp mellem de forskellige hensyn. Hvilket hensyn, der vinder kampen, kan være styret af tilfældigheder. Det skal vi undgå. Vi skal udnytte de synergier der utvivlsomt er, og vi skal kunne håndtere de dilemmaer, der rejser sig, på et oplyst grundlag. En sammenhængende strategi baseret på nationale principper kan hjælpe til at prioritere i de forskellige hensyn og sikre, at det er det mest prioriterede mål, der bliver løst,” siger Jarl Krausing.

Rapporten ’Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid’ er den første i en række udgivelser. I de kommende to år vil CONCITO dykke dybere ned i emnet og bidrage til den fælles diskussion af visionen, der skaber grundlaget for en sammenhængende dansk arealstrategi.

Læs hele rapporten her

Kontakter

Billeder

Der vil være rift om Danmarks arealer i fremtiden, og ønsker vi et klimaneutralt samfund med klimarobuste arealer, kræver det fremsynet planlægning. Rapporten ’Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid’ anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for fremtidens udfordringer mellem byer, landbrug, industri, natur og biodiversitet.
Der vil være rift om Danmarks arealer i fremtiden, og ønsker vi et klimaneutralt samfund med klimarobuste arealer, kræver det fremsynet planlægning. Rapporten ’Danmarks Arealer – Danmarks Fremtid’ anbefaler en samlet arealstrategi, der tager højde for fremtidens udfordringer mellem byer, landbrug, industri, natur og biodiversitet.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye