Landbrugsstyrelsen

Overvældende stor søgning på tilskud til grøn bioraffinering

Del
En ny pulje, der giver mulighed for at undersøge potentialet for at etablere grøn bioraffineringsanlæg, har vist sig at være en stor succes. Søgningen i første ansøgningsrunde var dobbelt så stor som forventet.

Landbrugere og erhvervet kan hente store gevinster hjem ved at etablere anlæg til grøn bioraffinering. Interessen for den nye teknologi er da også til at føle på.

Søgningen på en ny pulje, der skal hjælpe ansøgere med de første skridt mod at etablere anlæg til grøn bioraffinering, har nemlig været dobbelt så stor som forventet.

Puljen, der giver tilskud til, at ansøgere kan teste deres idé, skaffe nødvendig kapital og finde de rette samarbejdspartnere, er netop afsluttet. I alt har Landbrugsstyrelsen modtaget ansøgninger om tilskud for hele 10 mio. kr. fordelt på 12 ansøgere.

I 2022, 2023 og 2024 er der afsat en pulje på fem mio. kr. per år til ordningen.

"Det er en politisk vision, at grøn bioraffinering skal være en del af den danske landbrugsproduktion, da det vil gavne på klimakontoen. Derfor er det overvældende og meget positivt, at erhvervet udviser så stor interesse for teknologien", siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mads Kolte-Olsen.

Godt for klima, vandmiljø og erhvervet

Et bredt flertal i Folketinget har med Landbrugsaftalen fra 2021 afsat 260 mio. kr. til at udbrede grøn bioraffinering. Her af er der afsat 15 mio. kr. til projektmodning.

Teknologien gør det muligt at udvinde protein fra danske græs- og kløvermarker. På den måde kan dansk landbrug i fremtiden bruge langt mere dansk produceret protein til blandt andet svin og høns i stedet for at importere soja fra Sydamerika.

Løsningen er samtidig god for vandmiljøet. Grøn bioraffinering kræver græs, og mere græs kræver omlægning af omdriftsarealer. Når vi får omlagt flere omdriftsarealer til græs, udledes der mindre kvælstof til vandmiljøet. Desuden kan bioraffinering være med til at skabe flere arbejdspladser lokalt.

"Med de mange potentielle gevinster ved grøn bioraffinering er det afgørende, at vi støtter udviklingen og etableringen af nye anlæg. Det næste skridt bliver at få de i alt 245 mio. kr., der er afsat til etablering af selve anlæggene til at komme ud og arbejde, så vi kan få skabt flere grønne og rentable bioraffineringsanlæg", siger Mads Kolte-Olsen.

I efteråret åbner den første ansøgningsrunde, hvor ansøgere kan søge tilskud til at etablere et anlæg til grøn bioraffinering.

Læs mere om grøn bioraffinering på lbst.dk

Om grøn bioraffinering:

  • Grøn bioraffinering kan føre til større udbud af dansk produceret protein, som kan udnyttes af én-mavede dyr. Dermed kan grøn bioraffinering bidrage til at mindske afhængigheden af importeret soja.
  • Ved at erstatte kornmarker med græs og kløver til bioraffinering, bliver det både muligt at reducere udvaskningen af kvælstof og forbruget af pesticider samt at binde langt mere kulstof i jorden.
  • Restprodukterne fra grøn bioraffinering kan fx bruges som kvægfoder, bruges i biogasanlæg eller indgå i forskellige højværdiprodukter og dermed bidrage til bedre ressourceudnyttelse og cirkulær økonomi.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 95 80 00 eller sende en e-mail til eu&projekt@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på telefon 41 89 25 07.

Nøgleord

Information om Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

+45 33 95 80 00http://lbst.dk/

Følg pressemeddelelser fra Landbrugsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Landbrugsstyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye