Fængselsforbundet

Fængselsbetjente har stor risiko for overfald

Del
Fængselsbetjente topper listen over erhvervsgrupper med risiko for arbejdsrelateret vold i en ny undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Undersøgelsen peger på, at vold på arbejdet øger risikoen for depression.

Gennem syv år har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fulgt en million lønmodtagere på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen viser, at fængselsbetjente har en stor risiko for arbejdsrelateret vold.

Det uniformerede personale i Kriminalforsorgen fremhæves som risikogruppe sammen med blandt andet ansatte i politiet og psykiatrien.

HØJEST RISIKO FOR VOLD PÅ JOBBET:
Fængselsbetjente
Politibetjente
Socialpædagoger
Vagtpersonale
Skolelærere
Plejepersonale
Servicemedarbejdere
Andre servicemedarbejdere
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Når fængselsbetjente har en højere risiko for vold, har de altså også højere risiko for at udvikle depression.

Seniorforsker Ida Madsen fra forskningscentret siger: ”Vi har ikke undersøgt risikoen for depression blandt fængselsbetjente specifikt, men fordi fængselsbetjente er del af dén gruppe, som har høj risiko for vold, tyder resultaterne på, at fængselsbetjente har højere risiko for depression, sammenlignet med andre lønmodtagere.”

Forskningscentret har ikke undersøgt, hvem som udøver volden mod de forskellige offentligt ansatte, men forskerne peger på, at volden typisk opstår i forbindelse med relationelt arbejde.

”Uanset om volden på arbejdet er fra kollegaer eller borgere, klienter og patienter, er det meget alvorligt og skal tages seriøst. Resultaterne fra denne undersøgelse understøtter derfor behovet for, at arbejdspladser har fokus på forebyggelse af vold,” siger Ida Madsen.

Læs mere her

Kontakter

Billeder

Links

Information om Fængselsforbundet

Fængselsforbundet
Fængselsforbundet
Ramsingsvej 28A
2500 Valby

7255 9976http://faengselsforbundet.dk/

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, institutionsmedarbejdere, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen. Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye