Lægeforeningen

Ny akutplan er en god start, men løser ikke den grundlæggende mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Del

Manglen på sundhedsprofessionelle stikker dybt, og det resulterer blandt andet i lange ventelister for patienterne. Derfor er det nødvendigt at finde løsninger på både den korte og den lange bane, som kan afhjælpe den store mangel på speciallæger og andre sundhedspersoner, mener Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke.

Hun kvitterer for, at regeringens akutpakke ser på flere samtidige, akutte løsninger.


”Der er gode takter i akutpakken. Det er positivt, at den nye aftale prioriterer at afhjælpe manglen på den nødvendige arbejdskraft i sundhedsvæsenet via flere tiltag. Fx ved at forlænge behandlingsgarantien og tage et opgør med unødvendigt bureaukrati for udenlandsk uddannede læger tæller på plussiden. Begge dele vil være til gavn for patienterne,” siger Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke


”At forlænge behandlingsgarantien til 60 dage vil betyde, at det faglige råderum for læger bliver større, så det i højere grad bliver muligt at prioritere de mest syge patienter først. Samtidig vil en strømlinet godkendelsesproces for udenlandsk uddannede læger være en stor fordel. Læger, som kan og vil arbejde i Danmark, venter i dag i årevis på langsommeligt bureaukrati. Det er godt, at regeringen tager et opgør med det,” siger Camilla Rathcke og fortsætter:


”Der lægges også op til, at administrative medarbejdere i højere grad skal aflaste det sundhedsfaglige personales opgaver med det administrative arbejde. Det er positivt, men det kan undre, at regionerne ikke tidligere har taget skridt for at sikre, at de forskellige fagligheder bruger deres tid på det, de er uddannet til,” siger Camilla Rathcke.


Det er også positivt, at der hvert kvartal skal gøres status over arbejdet med akutplanen – det er et arbejde, som Lægeforeningen vil følge tæt.


Alle læger skal kunne blive speciallæger og dermed gavne patienterne
Hun minder dog om, at de nye tiltag i akutplanen ikke løser den grundlæggende mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet. Det gælder både speciallæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og mange andre. At videreuddanne flere læger til speciallæger var ikke en del af regeringens akutpakke, men det er nødvendigt, hvis vi de kommende mange år skal kunne tilbyde specialiseret behandling til alle patienter med behov for det, påpeger Camilla Rathcke.


”Det tager flere år at videreuddanne sig fra læge til at være speciallæge, og da vi i Danmark hvert år videreuddanner omtrent 200 for få, er det nødvendigt at skrue op for antallet nu. Manglen på speciallæger kan ikke løses med et snuptag, men læger har patientkontakt allerede fra det øjeblik, de sætter foden på et hospital eller i praksis lige efter endt universitetsuddannelse og i det videre forløb under og efter færdiggørelsen af speciallægeuddannelsen. Derfor skal alle de læger, som uddannes fra universiteterne, sikres mulighed for at blive speciallæger til gavn for patienterne,” siger Lægeforeningens formand.


Meget mere prioritering i sundhedsvæsenet
Samtidig er der brug for en række initiativer, som skal forhindre, at problemerne i sundhedsvæsenet vokser sig endnu større. Lægeforeningen har selv taget initiativ til Sundhedssektorens Prioriteringsråd for at tage hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan man bruger arbejdskraften bedre i sundhedssektoren. På rådets møder skal emner som digitalisering og forebyggende tiltag, der kan mindske pres på sundhedsvæsenet blandt andet behandles som mulige veje til at frigive ressourcer i det pressede sundhedsvæsen.


”Men det er også vigtigt, at regeringen vedblivende forventningsafstemmer med befolkningen, for der er desværre ikke noget quickfix på den udvikling, som vi ser ind i. Der vil være brug for en åben og tydelig prioritering af, hvad sundhedsvæsenet vil kunne og skal tilbyde sine stadig flere patienter. De læger og andre sundhedspersoner, som vi har i sundhedsvæsenet, må ikke sande til i opgaver, som ikke er nødvendige,” siger Camilla Rathcke.


Ifølge nye aftale skal udvikling, forskning og ph.d.-arbejde i en periode kunne vige for det kliniske arbejde, hvor muligt. Det stiller Lægeforeningen sig skeptisk:


”Det er forståeligt, at man i aftalen kan ønske ’alle mand på dæk’, men det er vigtigt at understrege, at forskning er afgørende for den løbende udvikling af nye og eksisterende behandlingsmuligheder til gavn for patienterne, og derfor ikke ønskværdig at ’sætte på hold’. Derudover er det vigtigt at huske, at lægers forskning, herunder deres løn, imens de forsker, ofte er finansieret af andre end regionerne, hvorfor de ikke uden videre kan forventes at blive en del af det kliniske patientnære arbejde. Derfor er det også tvivlsomt, hvad effekten er af dette tiltag, ”siger formand, Camilla Rathcke.


Klik her for at læse, hvad Lægeforeningen meldte ud, da regeringen tidligere fremlagde sine ambitioner for en akutpakke

Nøgleord

Kontakter

Information om Lægeforeningen

Lægeforeningen
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

+45 3544 8500https://www.laeger.dk/laegeforeningen

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Johan Reventlow er genvalgt som formand for Lægeforeningen Sjælland7.2.2024 15:36:23 CET | Pressemeddelelse

Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt. Johan Reventlow er praktiserende læge, og som genvalgt formand ser han frem til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen: "Jeg ser frem til at forsætte det gode politiske arbejde i Lægeforeningen Sjælland. Mit ønske er, at vi fortsat kan bidrage til udviklingen af Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har i regionen store udfordringer, og det er vigtigt at såvel rekruttering til speciallæge og uddannelsesstillingerne styrkes, for at udligne den store ulighed der er i regionen,” siger Johan Reventlow. Johan Reventlow arbejder som praktiserende læge i en delepraksis i Slagelse, og er praksiskonsulent i Slagelse Kommune og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Han har derfor en bred kontaktflade til sundhedsvæsenet i regionen. ”Lægeforeningen Sjælland holder to årlige dialogmøder med regionsrådets medlemmer, hvor vi drøfter aktuelle sundhedspolitiske temaer, er vigtige for at skabe en f

Mark Krasnik er genvalgt som formand for Lægeforeningen Hovedstaden16.1.2024 08:02:00 CET | Pressemeddelelse

Overlæge Mark Krasnik, der har været formand for Lægeforeningen Hovedstaden siden 2023, er netop blevet genvalgt. Mark Krasnik arbejder til dagligt på Rigshospitalet, og sideløbende med sit lægefaglige virke har han været fagpolitisk aktiv i mange år. ”Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny lokal psykiatriplan tæt, så vi kan sikre, at de lægefaglige stemmer bliver hørt,” siger Mark Krasnik. Mark er 72 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne.

Lægeforeningen: Nye anbefalinger til patientklagesystemet er en stor sejr11.1.2024 09:02:29 CET | Pressemeddelelse

I en række nye anbefalinger til, hvordan patientklagesystemet skal indrettes fremover, lægges der op til et system, som fremmer læring i sundhedsvæsenet i højere grad end det nuværende klagesystem. Det betyder, at der i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed samt på det samlede forløb, patienterne har haft, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

Gitte Anna Madsen er genvalgt som formand for Lægeforeningen Midtjylland19.12.2023 13:40:56 CET | Pressemeddelelse

Gitte Anna Madsen, der har været formand for Lægeforeningen Midtjylland siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin, hun er ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, og hun har tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på AUH. Sideløbende med sine ledelsesopgaver i lungemedicin har hun stadig en stor del klinisk arbejde, så hun ser fortsat mange lungepatienter i det daglige. Lægedækning, lighed i sundhed og værdige forhold i psykiatrien er fortsat mærkesager for Gitte Anna Madsen. Som formand for Lægeforeningen Midtjylland er hun en stærk og faglig lægestemme i den regionale sundhedspolitik, hvor hun senest har markeret sig skarpt i forhold til Region Midtjyllands kapacitetsudfordringer og spareplaner. Gitte Anna Madsen bor i Aarhus med sin kæreste, er 46 år gammel og har tre børn. I fritiden bader hun i havet året rundt, hygger med børnene og drikker gerne rigtig god kaffe.

Josephine Duevang Rathenborg er genvalgt som formand for Lægeforeningen Syddanmark19.12.2023 13:31:16 CET | Pressemeddelelse

Josephine Duevang Rathenborg, der har været formand for Lægeforeningen Syddanmark siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Hun er til dagligt hoveduddannelselæge i urologi på OUH, og hun har været i repræsentantskabet for Yngre Læger i Region Syddanmark siden 2015. Som formand for Lægeforeningen Syddanmark arbejder hun blandt meget andet for at skabe et godt lægekollegialt fællesskab med en vision om at repræsentere en samlet lægestand i regionen, og hun har i sit virke været en markant stemme i regionens sundhedspolitiske debat. Josephine Duevang Rathenborg er 39 år, bor i Odense, er gift og har to børn - en dreng på 12 år og en pige på 8 år.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye