Energinet

Den sydlige del af vigtig højspændingsforbindelse i Jylland sendes i høring

Del
Myndighederne sætter gang i anden offentlige høringsfase til den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og den dansk/tyske grænse den 14. februar 2023. Energinet holder i forbindelse med høringsperioden to informationsmøder for at klæde borgere og andre interessenter bedst muligt på til processen.
Denne tidsplan for projektet sendes ud til borgerne i projektområdet.
Denne tidsplan for projektet sendes ud til borgerne i projektområdet.

Borgerne i projektområdet for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen modtager snart brev fra Energinet om, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Miljøstyrelsen sætter 2. offentlighedsfase for projektet i gang den 14. februar 2023.

Det betyder, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen offentliggør forslag til landsplandirektiv for projektet samt miljøvurdering af planen, og at Miljøstyrelsen offentliggør miljøkonsekvensrapporten samt udkast til §25-tilladelse (VVM-tilladelse).

Høringsfasen igangsættes efter flere forsinkelser af den oprindelige tidsplan – bl.a. som følge af et behov for nye miljøundersøgelser, omfattende revideringer af miljøkonsekvensrapporten samt myndighedsbehandling mm.
Fremdriften i projektet vækker glæde hos projektleder for den nye højspændingsforbindelse, Christian Jensen:

"Vi er rigtig glade for, at vi nu igen kan informere de mange borgere, der bliver berørt af den nye 400 kV forbindelse mellem Endrup og grænsen om fremdrift. Projektet har været ramt af forsinkelser, og vi ved, at uvisheden har været til frustration og forundring for rigtig mange. Vi har gjort, hvad vi kunne fra Energinets side for at minimere forsinkelserne, og jeg er glad for, at vi nu kan komme et stort skridt videre med at give de berørte borgere klarhed."

Om projektets betydning for den danske indsats for at kunne realisere den grønne omstilling af energisektoren siger Christian Jensen:

"Jeg ser selvfølgelig meget frem til, at vi kan begynde at bygge, og endnu mere til 2025 hvor anlægget forventes at kunne tages i drift. Forbindelsen skaber sammenhæng mellem det nordtyske og det danske elnet, så udveksling af energi over grænsen kan øges betragteligt. Det er afgørende for den grønne omstilling, at der kan transporteres store mængder energi fra solcelleparker, havvindmøllerparker og energiøer gennem det danske og det europæiske elnet og ud til forbrugerne. Derfor er fremdriften i projektet en rigtig positiv ting."

Næste skridt i processen

Den officielle høringsfase for strækningen Endrup-grænsen varer frem til den 18. april 2023. Når høringssvarene er behandlet, forventer man, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen kan udstede et landsplandirektiv, som er plangrundlaget for projektet, og at Miljøstyrelsen kan udstede §25-tilladelsen (VVM-tilladelse).
I høringsperioden vil Energinet sammen med myndighederne gerne informere om projektet. Derfor inviterer Energinet til informationsmøder den 28. februar og 1. marts i henholdsvis Ribe og Løgumkloster, hvor alle er velkomne. Ved disse møder vil det også være muligt at drøfte de lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra Energinet og høre mere om, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder.


Baggrundsinformation

Miljøkonsekvensrapporten og forslag til §25-tilladelse (VVM-tilladelse) kan fra opstarten af 2. offentlighedsfase hentes fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
Når 2. offentlighedsfase starter, vil landsplandirektivet og miljøvurdering af landsplandirektivet være tilgængelig på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/ 
Der kan også hentes yderligere information på Energinets hjemmeside, hvor det også er muligt at se et kort over linjeføringen:
https://energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endrup-graensen 

Energinet holder informationsmøder for alle interesserede – begge dage fra 19.00-21.00:

  • Tirsdag den 28. februar i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe
  • Onsdag den 1. marts i Klosterhallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster

Tilladelse til Endrup-Idomlund

Den nordlige strækning af ’Vestkystforbindelsen’ - også kaldet Endrup-Idomlund - kunne gennemføre anden offentlighedsfase hen over sommeren 2022. For denne strækning er §25-tilladelse (VVM-tilladelse) udstedt den 9. februar 2023. Det betyder, at anlægsarbejdet mellem Endrup og Idomlund nu kan begynde.

Første spadestik til arbejdet på luftledninger og kabelanlæg på strækningen vil dog afvente, at der bliver indgået aftale mellem Energinet og de enkelte lodsejere, der skal lægge jord til. Lodsejerforhandlingerne er i gang, og forventningen er, at anlægsarbejdet på kabler og luftledninger begynder efter sommerferien i år. 

Nøgleord

Kontakter

Christian Jensen
Projektleder, Energinet
CHJ@energinet.dk
Tlf. 2333 8636

Billeder

Denne tidsplan for projektet sendes ud til borgerne i projektområdet.
Denne tidsplan for projektet sendes ud til borgerne i projektområdet.
Download
I den tidsplan for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen, som er sendt ud til borgerne i projektområdet, er strækningen delt op i tre: For den gule strækning (Endrup-Ribe) er der lodsejerforhandling fra juni 2023, og arbejdet med luftledninger og kabelanlæg udføres fra november 2023 til februar 2025. På den mørkegrønne (Ribe-Bredebro) er der lodsejerforhandling fra juni 2023 og anlægsarbejde fra december 2023 til oktober 2024. På den lysegrønne er der lodsejerforhandling fra oktober 2023 og anlægsarbejde fra april til december i 2024.
I den tidsplan for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen, som er sendt ud til borgerne i projektområdet, er strækningen delt op i tre: For den gule strækning (Endrup-Ribe) er der lodsejerforhandling fra juni 2023, og arbejdet med luftledninger og kabelanlæg udføres fra november 2023 til februar 2025. På den mørkegrønne (Ribe-Bredebro) er der lodsejerforhandling fra juni 2023 og anlægsarbejde fra december 2023 til oktober 2024. På den lysegrønne er der lodsejerforhandling fra oktober 2023 og anlægsarbejde fra april til december i 2024.
Download

Information om Energinet

Energinet
Energinet
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

70 10 22 44http://www.energinet.dk/

Vi varetager samfundets interesser og ejer energiens "motorveje". Vi har ansvaret for at forsyne Danmark med el og gas, skabe fair konkurrence og fremme klimavenlige energiløsninger.

Følg pressemeddelelser fra Energinet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Energinet

Sikker forsyning i et helt grønt elsystem kræver nye løsninger og teknologier15.9.2023 10:16:47 CEST | Pressemeddelelse

Danskerne kan også om ti år have en af verdens højeste elforsyningssikkerheder, men det kræver forandringer, hvis ikke risikoen for længerevarende strømafbrydelser skal stige. Derfor bliver der arbejdet benhårdt på at sikre, at også et helt grønt elsystem i fremtiden kan levere høj sikkerhed for strøm i stikkontakterne. Bl.a. undersøges tiltag, hvor elproducenter kan stå klar til at levere strøm, eller forbrugerne står klar til at bruge mindre, når der fx er vindstille, mørkt og nabolande har lav produktion. Energinet sender nu ”Redegørelse For Elforsyningssikkerhed 2023” i høring.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum