Vallensbæk sætter fokus på ansvarligt forbrug og grøn læring i folkeskolen

Del
Vallensbæk Kommune har store ambitioner på det naturfaglige område i grundskolen og arbejder på mange forskellige måder med elevernes grønne dannelse. Kommunen har sat ekstra skub i den praksisfaglige bæredygtighedsundervisning ved at indgå et samarbejde med Den Grønne Rygrad.
Vallensbæk Kommune er én ud af 20 Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Vallensbæk Kommune er én ud af 20 Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.

Arealmæssigt er Vallensbæk Kommune en af landets mindste, men ambitionerne for motiverende naturfagsundervisning er i top. Og det mærker Den Grønne Rygrad tydeligt i samarbejdet, der har været igang siden sommeren 2022.

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem CONCITO’s Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver støttet af Novo Nordisk Fonden. Den Grønne Rygrads formål er at understøtte motiverende og praksisnær naturfagsundervisning med særligt fokus på klima og bæredygtighed.

Vallensbæk kommune og Den Grønne Rygrad skal i løbet af det næste års tid samarbejde om en række aktiviteter, bl.a. kortlægning af og vidensdeling om alle de gode praksisnære aktører og læringsmiljøer, der er i kommunen. Herudover er kommunens natufagsnetværk koblet sammen med Den Grønne Rygrad for løbende sparring omkring klima- og bæredygtighedstematikker. Og i april skal Vallensbæk Kommune danne rammen for en stor lancering af et nyt undervisningsmateriale om bæredygtigt forbrug.

Om samarbejdet mellem Den Grønne Rygrad og Vallensbæk Kommune, siger Louise Hoffbeck, der er naturfaglig konsulent i kommunen:

“Den Grønne Rygrads kortlægning har åbnet for nye samarbejder og vil forhåbentlig skabe sammenhængskraft på tværs. Jeg håber, at samarbejdet kan inspirere flere lærere til at huske på de gode muligheder i Vallensbæk, som skolerne har lige udenfor døren, når de skal planlægge en alsidig og motiverende undervisning.”

Projektleder i Den Grønne Rygrad, Nanna Meldgaard Stærk, uddyber: “Noget af det stærkeste ved samarbejdet med Den Grønne Rygrad er, at vi kommer rigtig tæt på kommunerne. Det tætte samarbejde betyder, at vi lærer hinanden rigtig godt at kende og derfor kan yde en kvalificeret og relevant support til alle 20 Grøn Rygrad-kommuner - og det gælder selvfølgelig også i Vallensbæk. Fordi vi interviewer naturfagslærere, eksterne aktører og medarbejdere i forskellige forvaltninger i kommunen og har hyppig kontakt med kommunens læringskonsulenter, bliver det nemmere at få delt den rigtige viden og komme med forslag til igangsættelse af aktiviteter, som rent faktisk bliver en støtte for kommunerne.”

Overblik over undervisningstilbud, grejbanker og grønne læringsrum

At styrke muligheden for at rykke undervisningen fra klasselokalerne ud i naturens grønne og anderledes omgivelser, er et af de områder, Vallensbæk kommune har særlig fokus på. Det går godt i spænd med, at kommunen har sørget for at placere kasser med grej til brug i naturen ved naturlegepladser og fugletårnet i Vallensbæk, plantet spiselige træer og buske i hele kommunen, og sået blomsterfrø langs med hovedvejen.

Alt dette vil Den Grønne Rygrad gerne være med til at sprede viden om via plakater på skolerne og hjemmesiden www.dengrønnerygrad.dk, så flere lærere ved, hvor de kan finde ressourcer til undervisning og undersøgelser i naturen, samt hvilke grønne Åben Skole-forløb, de kan tage deres klasser med ud til - fx hos forsyningsselskaber og virksomheder. På hjemmesiden kan lærerne desuden finde supplerende undervisningsmaterialer i Den Grønne Rygrads store materialebank, samt didaktisk inspiration, webinarer og meget mere.

Vallensbæk huser lancering af nyt undervisningsmateriale fra Forskningens Døgn 2023

I april huser Vallensbæk Kommune en stor lanceringsevent i forbindelse med Forskningens Døgn 2023. Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der hvert år i slutningen af april skaber mødesteder mellem forskere og borgere. I forbindelse med dette års event udvikler CONCITO´s Klimaambassade et nyt undervisningsmateriale med fokus på, hvordan vores forbrug af bl.a. tøj, fødevarer og elektronik kan blive mere bæredygtigt. ‘Ansvarligt forbrug’ er også et område, som Vallensbæk Kommune ønsker at arbejde med, og derfor er det fuldstændig oplagt, at lanceringseventen finder sted i Vallensbæk.

Til lanceringen af undervisningsmaterialet får både elever, forskere og politikere taletid om et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug. En gruppe mellemtrinselever fra Vallensbæk vil arbejde med materialet op til lanceringen og andre elever inviteres med som publikum til eventen. Deltagerne til lanceringseventen vil således både få indblik i ny forskning om klimapåvirkningen fra vores forbrug, se og høre elevernes forslag til, hvad man selv kan gøre for at forbruge mere bæredygtigt i sin hverdag og få indblik i politiske ambitioner på området.

20 kommuner med grøn rygrad
Vallensbæk Kommune er én ud af 20 Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Udover den direkte sparring med Den Grønne Rygrad får kommunerne via samarbejdet også en unik mulighed for at lade sig inspirere af, hvad der arbejdes med i de kommuner, der er en del af Den Grønne Rygrad og indgå i nye fællesskaber og netværk.

Vi glæder os over at kunne koble de værktøjer, Den Grønne Rygrad tilbyder, med de gode praksisnære tilbud og politiske planer, der allerede er i Vallensbæk Kommune. Forhåbentlig vil endnu flere af kommunens elever opleve, at klima og bæredygtighed ikke kun handler om udfordringer, men også om de spændende og relevante løsninger, som man arbejder med i den grønne omstilling”, afrunder programchef i CONCITO’s Klimaambassade, Synnøve Kjærland.

FAKTA OM DEN GRØNNE RYGRAD:

Den Grønne Rygrad er et projektsamarbejde mellem den grønne tænketank CONCITO’s Klimaambassade og skolehaveforeningen Haver til Maver, og projektet har til formål at danne ramme for arbejdet med grøn dannelse i grundskolen ved at styrke klima- og bæredygtighedsundervisningen med udgangspunkt i STEM-fagene.

Den Grønne Rygrad arbejder inden for temaerne: energi, fødevarer, klima, natur, ressourcer og sundhed.

Den Grønne Rygrad samarbejder med 20 kommuner om at understøtte og forankre grøn dannelse i grundskolen. De 20 kommuner er: Egedal, Furesø, Helsingør, Hvidovre, Hørsholm, Jammerbugt, Kerteminde, Langeland, Lemvig, Mariagerfjord, Nordfyns, Ringsted, Skanderborg, Sorø, Svendborg, Vallensbæk, Vejle, Viborg, Aabenraa og Aalborg Kommune.

Den Grønne Rygrad er støttet af Novo Nordisk Fonden i perioden 2019-2024.

Læs mere om Den Grønne Rygrad og udbyttet for kommuner, lærere og elever påhttps://dengrønnerygrad.dk

For yderligere information:

Synnøve Kjærland, programchef i CONCITOs Klimaambassade, tlf. +45 2989 6754

Nanna Meldgaard Stærk, projektleder for Haver til Maver, tlf.  +45 4265 3225

Kontakter

Billeder

Vallensbæk Kommune er én ud af 20 Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Vallensbæk Kommune er én ud af 20 Grøn Rygrad-kommuner, der er i fuld gang med at gøre klima, miljø og bæredygtighed til en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen.
Download

Information om Tænketanken CONCITO

Tænketanken CONCITO
Læderstræde 20
1201 København K

https://concito.dk/

Danmarks grønne tænketank CONCITO er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, den akademiske verden og civilsamfundet.

CONCITOs formål er at omsætte relevant viden til klimahandling og derved accelerere den grønne omstilling både i Danmark og internationalt. 

Følg pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Tænketanken CONCITO

Knap en tredjedel af Danmark er truet af vand fra himlen, havet og jorden18.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

29 procent af det danske areal, og dermed over 440.000 helårsboliger og knap 160.000 fritidsboliger, er allerede i dag potentielt påvirket af vand fra forskellige former for ekstremvejr – stormfloder, voldsomme eller langvarige regnskyl og stigende grundvand. Sådanne vejrhændelser vil vi opleve oftere og voldsommere i fremtiden. En ny analyse fra CONCITO peger på, at landskabet, og måden vi bruger det på, er en vigtig brik i at håndtere fremtidens vildere klima.

Nye rekorder i klodens temperatur og udledning af drivhusgasser øger presset på rige lande som Danmark for at skærpe klimamål20.11.2023 15:15:00 CET | Pressemeddelelse

En ny FN-rapport viser, at verden er på vej mod en temperaturstigning på 2,5-2,9 grader, hvis ikke landene skruer op for klimaindsatsen og leverer mere end lovet i deres 2030-løfter under Paris-aftalen. Som rigt foregangsland bør Danmark gøre en særlig indsats for at vise vejen og skabe internationalt følgeskab om øgede ambitioner og handling for at sikre planetens fremtid.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye