Fugleværnsfonden

Fuglene får et godt levested i nyt naturreservat i Midtjylland

Del
Fugleværnsfonden har købt et naturområde på 45 hektar i Nørreådalen. I det nye naturreservat vil fonden beskytte naturen, øge biodiversiteten og skabe et fristed til især de truede fuglearter.
Rødrygget tornskade nyder godt af Fugleværnsfondens fristeder. Foto: Allan Gudio Nielsen
Rødrygget tornskade nyder godt af Fugleværnsfondens fristeder. Foto: Allan Gudio Nielsen

Der er godt nyt til de fuglearter, der har brug for levesteder i midtjyske vådområder med søer og fugtige enge.

Fugleværnsfonden har med støtte fra Aage V. Jensens Fonde købt et areal på 45 hektar ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen. Her vil fonden beskytte og passe på naturen, så arter som plettet rørvagtel, vibe, rødben, rødrygget tornskade og blåhals får et godt fristed til at finde føde og yngle, mens gæs og ænder får gode muligheder for at raste.

Naturområde med stort potentiale
Området har indtil for nylig været en drænet eng, men i 2021 etablerede Viborg Kommune et vådområde på 70 hektar for at reducere udledningen af kvælstof til Randers Fjord. Det nye naturreservat udgør en del af dette nye vådområde, og der gik da heller ikke lang tid før, at ænder, gæs og svaner tog det nye vådområde til sig.

”Sidste år blev der ifølge DOFbasen observeret hele 150 forskellige arter i området, hvor Fugleværnsfondens nye naturreservat ligger, og cirka 40 af dem er truede. Så for os er det en vigtig fuglelokalitet at beskytte, og med den helt rigtige naturforvaltning får de truede arter et godt levested her i naturreservatet,” siger direktør i Fugleværnsfonden, Thomas Færgeman.

Gode naturoplevelser
En af dem, der glæder sig over det nye naturreservat, er formand for Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordvestjylland, Martin Høj Hansen.

”Det betyder rigtig meget for fuglene og biodiversiteten, at Fugleværnsfonden går i gang med at beskytte naturen i det nye naturreservat, og jeg forventer, at vi får rigtig mange engfugle at se i området,” siger formanden for lokalafdelingen, der fortsætter:

”Jeg kommer helt sikkert til at besøge det nye reservat mange gange om året. Og jeg er sikker på, at området vil tiltrække besøgende ikke blot fra lokalområdet.”

Martin Høj Hansen hjælper Fugleværnsfonden med at etablere en frivillig arbejdsgruppe med lokale naturinteresserede, der synes, det kunne være spændende at hjælpe til med at skabe god natur og arrangere guidede ture i området.

Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, er også en glad mand:

”Fugleværnsfonden vil gerne have reservater i hele landet, men vi er underrepræsenterede i det midtjyske. Det råder vi nu bod på. Vi får en lille plet på landkortet, men et meget vigtigt fristed for fuglene,” siger han.

Martin Iversen håber på, at Fugleværnsfonden og det nye naturreservat vil få en god modtagelse lokalt, og han ser frem til et godt samarbejde med alle, der bor i området.

Fugleværnsfonden overtager arealerne den 1. april og går derefter i gang med at anlægge stier og sætte informationstavler op i naturreservatet i samarbejde med Viborg Kommune. Når reservatet er etableret, vil det være åbent for besøgende året rundt.

Kontakter

Billeder

Rødrygget tornskade nyder godt af Fugleværnsfondens fristeder. Foto: Allan Gudio Nielsen
Rødrygget tornskade nyder godt af Fugleværnsfondens fristeder. Foto: Allan Gudio Nielsen
Download
Naturreservatet ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen er et vådområde med en sø og fugtige enge. Foto: Thomas Færgeman
Naturreservatet ved Skjern Hovedgaard i Nørreådalen er et vådområde med en sø og fugtige enge. Foto: Thomas Færgeman
Download
Rødbenet er en af de fugle, der har brug for en hjælpende hånd i det danske landskab. Foto: Poul Holm Pedersen
Rødbenet er en af de fugle, der har brug for en hjælpende hånd i det danske landskab. Foto: Poul Holm Pedersen
Download

Information om Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden
Fugleværnsfonden
Vesterbrogade 138-140
1620 København V

33283839https://www.fuglevaernsfonden.dk/

Fugleværnsfonden er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål: at værne om fuglelivet i Danmark og gennemføre naturformidling fra fondens naturreservater. Fonden er stiftet af Dansk Ornitologisk Forening – BirdLife Danmark med henblik på at stå for naturforvaltning og naturformidling på de i dag 24 naturreservater. Læs mere på fondens hjemmeside www.fuglevaernsfonden.dk

Følg pressemeddelelser fra Fugleværnsfonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Fugleværnsfonden

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye