Kommuner skal opspore vold hos forældre til små børn

Del
Under graviditet og ved familieforøgelse kan partnervold opstå og eskalere. Det påvirker hele familien og kan have store konsekvenser for barnets trivsel og udvikling. Derfor har Mary Fonden taget initiativ til et nyt projekt, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres til at opspore vold, når de besøger familier i barnets første leveår.
Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Graviditet og familieforøgelse er en sårbar tid for mange kvinder og familier, men for nogle par kan det også betyde, at voldsomme konflikter eller vold eskalerer i forholdet. Det har store konsekvenser for hele familien og ikke mindst det lille barn.

Mary Fonden har derfor sat sig i spidsen for et projekt, hvor sundhedsplejersker opkvalificeres til at opspore voldsomme konflikter og vold ved at screene parret under deres rutinemæssige besøg det første år efter fødslen.

”Partnervold begrænser sig ikke til slag og blå mærker, derfor er det langtfra altid synligt, når forældre til små børn har konflikter i en grad, hvor det påvirker barnet. Derfor bliver vi nødt til at opspore i højere grad og så tidligt i barnets liv som muligt. Det er det, projektet handler om,” siger direktør i Mary Fonden, Helle Østergaard.

Projektet ’Sammen uden vold – Småbørnsforældre’ er et samarbejde mellem Mary Fonden, Ole Kirk’s Fond, Dialog mod Vold og Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup kommuner. Gennem projektet udvikles en screeningsmodel specifikt til forældre med helt små børn, som sundhedsplejersker i de fem kommuner opkvalificeres til at bruge.

Opsporing og henvisning er essentielt

Mary Fonden og Dialog mod Vold har tidligere udviklet en screeningsmodel til gravide, som i dag bruges af jordemødre på Amager- og Hvidovre Hospital til at opspore vold allerede under graviditeten. Det er erfaringerne herfra og fra forskning, der viser, at screening betyder, at flere par opspores.

Det er samtidig vigtigt, at screeningen ikke står alene. Der skal være klare retningslinjer for videre henvisning både for akutte tilfælde og for par, som ønsker at modtage hjælp sammen. I projektet udvikles også et gruppeforløb, så parrene kan få hjælp i deres egen kommune.

”Jeg er glad for, at vi som del af dette projekt får styrket vores kompetencer og tidlige forebyggelse i forhold til partnervold og voldsomme konflikter i familier. Særligt værdifuldt er det, at vi også får skabt et kommunalt gruppetilbud til de familier, som ønsker at arbejde med deres relationer og konflikter. Vores fælles mål er jo, at færre børn skal opleve at vokse op i familier med partnervold mellem forældrene”, siger Marika Jensen, ledende sundhedsplejerske i Glostrup Kommune

Gruppeforløbet er målrettet begge forældre og fokuserer på konflikthåndtering og på at give forældrene viden om vold. Formålet er at give forældrene redskaber til at forebygge eskalering af deres konflikter, og dermed fremme trivslen hos hele familien og ikke mindst det lille barn.

Vold kan have store konsekvenser

Når børn vokser op i familier med voldsomme konflikter eller vold kan det have konsekvenser resten af deres liv. Forskning viser, at børnene i højere grad er præget af mistrivsel, psykisk sygdom og klarer sig dårligere socialt og fagligt.

”Vi ved, at der er et vindue omkring graviditet og efter fødslen, hvor forældre er mere åbne over for at modtage hjælp. Det er det vindue, vi skal udnytte, for det er vigtigt, at vi sætter tidligt ind, så der er bedre mulighed for at give barnet en tryg begyndelse på livet”, siger direktør i Dialog mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen.

Projektet kører indtil 2025 i de fem pilotkommuner, hvor både screeningsmodellen og gruppeforløb evalueres løbende med henblik på efterfølgende at blive udbredt til kommuner i hele landet.

FAKTA

Danskernes kendskab til partnervold, Mary Fonden og VIVE, 2022

  • 29 % af alle kvinder har siden 15-årsalderen været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel partnervold mindst én gang. Det samme gælder for 12 % af mændene
  • 14 % af 18-64-årige oplyser, at de har mindst én forælder, som har været udsat for partnervold
  • 19 % af 18-64-årige i befolkningen har svaret ja til, at de i barndommen selv blev udsat for vold af deres forældre eller andre voksne familiemedlemmer

Partnervold før, under og efter graviditet, Mary Fonden, LOKK, 2022

  • 13 % af adspurgte kvinder på krisecentre oplevede, at volden startede under deres graviditet
  • 17 % oplevede, at volden blev hyppigere under graviditeten
  • 51 % oplevede, at volden blev hyppigere efter fødslen end under graviditeten
  • Kvinderne kobler den markante eskalering af volden sammen med jalousi hos voldsudøveren, da voldsudøveren efter graviditeten blev misundelig på barnet og den opmærksomhed, som barnet fik af kvinden

Kontakter

Billeder

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images
Download

Information om Mary Fonden

Mary Fonden
Mary Fonden
Amaliegade 8 B
1256 København K

45 27 30 20https://www.maryfonden.dk/

Mary Fonden er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation. Fondens indsats er koncentreret inden for tre områder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor projekter identificeres, udvikles og gennemføres i partnerskaber med forskere, fonde og organisationer.

Følg pressemeddelelser fra Mary Fonden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Mary Fonden

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum