Prioritering skal sikre et sundhedsvæsen, som er der for borgerne – også om 10 og 20 år

Del
I dag har Sundhedssektorens Prioriteringsråd på sit første møde lagt en plan for, hvordan det kan arbejde med at finde veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af sundhedspersonales arbejdskraft til gavn for patienterne.
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen

”Et velfungerende sundhedsvæsen kræver, at der er sammenhæng mellem efterspørgslen efter sundhedsydelser og de personer, der skal levere den. De voksende ventelister og udsigten til langt flere patienter i fremtiden kombineret med langt færre i arbejdsstyrken til at klare behandlinger og pleje tegner konturerne af et mismatch. Derfor er det nødvendigt, at vi byder ind med ideer til, hvordan vi bedst prioriterer sundhedsprofessionelles arbejdskraft og de ydelser, som vi vil tilbyde befolkningen,” siger formanden for Sundhedssektorens Prioriteringsråd, Camilla Noelle Rathcke, som også er formand for Lægeforeningen.

Som et led i at finde balance mellem opgaver og ressourcer, vil rådet have fokus på indsatser, som kan frigive arbejdskraft, som sikrer en bedre opgaveløsning, og som kan reducere behovet for behandling. Medlemmerne af rådet vil også have et skarpt blik på, i hvilket omfang der udføres unødvendige behandlinger, som ikke gavner patienten eller direkte skader eller skaber gener for patienten.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd vil i det kommende år drøfte:

Omfanget af unødig behandling, forstået som behandling der ikke gavner patienterne.

Omstilling af sundhedsvæsnet herunder brug af digitalisering og ny teknologi.

Hvad det offentlige sundhedsvæsen skal tilbyde, herunder specialisering og inddragelse af civilsamfundet.

Forebyggende tiltag som kan mindske presset på sundhedsvæsnet og reducere behovet for sundhedsydelser.

Om Sundhedssektorens Prioriteringsråd:

Sundhedsvæsenets Prioriteringsråd er et samfundspartnerskab med aktører fra erhvervsliv, fagbevægelse, sundhedsforskning, NGO’er, patientforeninger og diverse råd. Rådet er etableret på initiativ af Lægeforeningen, men er et selvstændigt råd, som selv definerer sin opgaver og kan iværksætte analyser og undersøgelser. Sundhedssektorens Prioriteringsråd vil i løbet af 2023 drøfte forskellige veje til at opnå balance mellem sundhedssektorens opgaver og sundhedspersonalets arbejdskraft. Rådets arbejde skal bidrage til debatten om sundhedsvæsnets ressourcer ved at komme med oplæg, ideer og anbefalinger til inspiration for beslutningstagere og forventningsafstemning med befolkningen om, hvilke opgaver sundhedsvæsenet kan løse.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd består af:

Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner, Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør Pension & Erhvervssikring, ATP, Ida Donkin, bestyrelsesmedlem, Lægevidenskabelige Selskaber, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Jakob Kjellberg, professor, VIVE, Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv, Klaus Klausen, formand, Etisk Udvalg Lægeforeningen, Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, Kristian Vendelbo, administrerende direktør, KL, Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd, Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F, Lone Frank, videnskabsjournalist og forfatter, Martin Kiil, Martin Kiil, administrerende Direktør for Norden og Danmark, Coloplast, Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældre Sagen, Mona Striib, forbundsformand, FOA.

Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet deltager som observatører.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Peter Hamborg Faarbæk fra 3F deltog på vegne af Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær i 3F. Desuden er Leif Vestergaard, formand i Det Etiske Råd, og Klaus Klausen, formand for Lægeforeningens Etiske Udvalg, også med i Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Foto: Claus Boesen
Download

Links

Information om Lægeforeningen

Lægeforeningen
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

+45 3544 8500https://www.laeger.dk/laegeforeningen

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Johan Reventlow er genvalgt som formand for Lægeforeningen Sjælland7.2.2024 15:36:23 CET | Pressemeddelelse

Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt. Johan Reventlow er praktiserende læge, og som genvalgt formand ser han frem til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen: "Jeg ser frem til at forsætte det gode politiske arbejde i Lægeforeningen Sjælland. Mit ønske er, at vi fortsat kan bidrage til udviklingen af Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har i regionen store udfordringer, og det er vigtigt at såvel rekruttering til speciallæge og uddannelsesstillingerne styrkes, for at udligne den store ulighed der er i regionen,” siger Johan Reventlow. Johan Reventlow arbejder som praktiserende læge i en delepraksis i Slagelse, og er praksiskonsulent i Slagelse Kommune og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Han har derfor en bred kontaktflade til sundhedsvæsenet i regionen. ”Lægeforeningen Sjælland holder to årlige dialogmøder med regionsrådets medlemmer, hvor vi drøfter aktuelle sundhedspolitiske temaer, er vigtige for at skabe en f

Mark Krasnik er genvalgt som formand for Lægeforeningen Hovedstaden16.1.2024 08:02:00 CET | Pressemeddelelse

Overlæge Mark Krasnik, der har været formand for Lægeforeningen Hovedstaden siden 2023, er netop blevet genvalgt. Mark Krasnik arbejder til dagligt på Rigshospitalet, og sideløbende med sit lægefaglige virke har han været fagpolitisk aktiv i mange år. ”Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny lokal psykiatriplan tæt, så vi kan sikre, at de lægefaglige stemmer bliver hørt,” siger Mark Krasnik. Mark er 72 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne.

Lægeforeningen: Nye anbefalinger til patientklagesystemet er en stor sejr11.1.2024 09:02:29 CET | Pressemeddelelse

I en række nye anbefalinger til, hvordan patientklagesystemet skal indrettes fremover, lægges der op til et system, som fremmer læring i sundhedsvæsenet i højere grad end det nuværende klagesystem. Det betyder, at der i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed samt på det samlede forløb, patienterne har haft, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

Gitte Anna Madsen er genvalgt som formand for Lægeforeningen Midtjylland19.12.2023 13:40:56 CET | Pressemeddelelse

Gitte Anna Madsen, der har været formand for Lægeforeningen Midtjylland siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin, hun er ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, og hun har tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på AUH. Sideløbende med sine ledelsesopgaver i lungemedicin har hun stadig en stor del klinisk arbejde, så hun ser fortsat mange lungepatienter i det daglige. Lægedækning, lighed i sundhed og værdige forhold i psykiatrien er fortsat mærkesager for Gitte Anna Madsen. Som formand for Lægeforeningen Midtjylland er hun en stærk og faglig lægestemme i den regionale sundhedspolitik, hvor hun senest har markeret sig skarpt i forhold til Region Midtjyllands kapacitetsudfordringer og spareplaner. Gitte Anna Madsen bor i Aarhus med sin kæreste, er 46 år gammel og har tre børn. I fritiden bader hun i havet året rundt, hygger med børnene og drikker gerne rigtig god kaffe.

Josephine Duevang Rathenborg er genvalgt som formand for Lægeforeningen Syddanmark19.12.2023 13:31:16 CET | Pressemeddelelse

Josephine Duevang Rathenborg, der har været formand for Lægeforeningen Syddanmark siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Hun er til dagligt hoveduddannelselæge i urologi på OUH, og hun har været i repræsentantskabet for Yngre Læger i Region Syddanmark siden 2015. Som formand for Lægeforeningen Syddanmark arbejder hun blandt meget andet for at skabe et godt lægekollegialt fællesskab med en vision om at repræsentere en samlet lægestand i regionen, og hun har i sit virke været en markant stemme i regionens sundhedspolitiske debat. Josephine Duevang Rathenborg er 39 år, bor i Odense, er gift og har to børn - en dreng på 12 år og en pige på 8 år.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye