Danske Professionshøjskoler

Milliondonation skal styrke trivslen blandt børn og unge i dagtilbud og skoler 

Del
En donation på 100 millioner kroner fra LEGO Fonden muliggør, at det nationale program Playful Learning (P+L) kan fortsætte arbejdet med at udforske, udvikle og integrere legende tilgange i skoler og dagtilbud. Bevillingen gør det muligt at igangsætte konkrete indsatser i flere af landets kommuner og dermed bidrage til, at flere børn får lyst til at være og lære.

Playful Learning-programmet har potentialet til at være et væsentligt og nødvendigt initiativ, der kan afhjælpe udfordringer som eksklusion, manglende motivation, trivsel og lyst til at lære i vores skoler, dagtilbud og børns hverdag i Danmark. Programmet har vist sig i stand til at skabe signifikante ændringer i en legende læringspraksis, og derfor har LEGO Fonden valgt at fortsætte samarbejdet med denne kæmpe bevilling.  

Playful Learning-programmet blev iværksat i 2018 og forlænges nu med fire år frem til udgangen af 2026.  

Tobias Heiberg, programchef for Playful Learning-programmet, glæder sig over at stå i spidsen for den bevægelse, der på sigt kan drive det paradigmeskifte, hvor det legende ikke kun er for sjov og en del af pauserne.

- Vi har brug for konkrete tiltag, der kommer både børn og voksne i vores dagtilbud og skoler til gode. I for mange år har vi fokuseret for ensidigt på standardisering, testresultater og målstyring. Når vi sammen skal i en anden retning, hvor børns engagement, kreativitet og trivsel igen står i centrum, må politiske reformer understøttes af pædagogisk udvikling. Vi har brug for indsatser, der forstærker børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres lyst til at lære. At være kreativ og legende gennem hele livet, er en central del af det at være menneske og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden.   

Mistrivsel er et strukturelt samfundsproblem  

Et stigende antal børn mistrives i dag og der er mange forklaringer på, hvad mistrivslen skyldes og hvad vi som samfund kan gøre. På baggrund af de sidste fire års udvikling og forskning i Playful Learning og større undersøgelser, ved vi, at programmets indsatser styrker børns trivsel og lyst til at lære, hvorfor LEGO-fonden har valgt at fortsætte samarbejdet frem til 2026.   

- Det er en kæmpe fornøjelse at støtte et program, der anerkender legen som vigtig og afgørende for børn og unges trivsel og udvikling. Vi ved, at legen styrker børns trivsel, udvikling og læring. Legen skaber miljøer, hvor det er muligt at fordybe sig, bevæge sig og være sammen i et stærkt fællesskab. Det skal videreførelsen af programmet Playful Learning bidrage til, udtaler Lena Venborg Pedersen, DK Landechef, LEGO Fonden.  

Hovedfokus de kommende fire år bliver at nå ud til endnu flere kommuner og deres skoler og dagtilbud og invitere lærere og pædagoger til at indtræde i skræddersyede udviklingsfællesskaber. Et udviklingsfællesskab er et lokalt forankret samarbejde om at styrke legende tilgange til børnenes udvikling, læring og trivsel. Det afgørende er, at udviklingsfællesskabet tager udgangspunkt i konkrete muligheder eller udfordringer i børnenes hverdag, hvor pædagoger, lærere og forskere eksperimenterer og bidrager ligeværdigt til at finde gode løsninger. Allerhelst sammen med de børn, det handler om.   

Høj faglig kvalitet skaber arbejdsglæde hos lærere og pædagoger  

Det har vist sig, at det kan betale sig at integrere legende tilgange i skoler og dagtilbud og det er ikke kun børnene, der trives bedre og nemmere inkluderes i stærke fællesskaber. Lærere og pædagoger oplever også større arbejdsglæde og høj kvalitet i deres faglige udvikling. En tårnhøj faglighed hos de fagprofessionelle skaber lærere og pædagoger i verdensklasse og er med til at forny vores forbilledlige pædagogiske traditioner i landet, som igen kan inspirere på verdensplan.  

Stefan Hermann, rektor på Københavns Professionshøjskole og de danske professionshøjskolers rektorrepræsentant i P+L-programmet, er sikker på, at nye pædagogiske landvindinger kan gøre en stor forskel i en tid med rekrutteringskrise på både lærer- og pædagoguddannelsen. 

- Faglig stolthed og arbejdsglæde er vigtige parametre for at fastholde og rekruttere dygtige fagprofessionelle. Derfor er bevillingen som forlænger P+L programmet, afgørende. Vi har desuden hele tiden brug for at genopfinde og forny legens pædagogiske traditioner, så den får sprog og praksisformer, der kan gøre en forskel i børn og unges universer. Legen har mange egenskaber, som programmet hylder, bl.a. en selvforglemmelse, som børn og unge desværre har alt for lidt af i dag, hvor de hele tiden ”er på”.   

At kunne klæde kommende generationer på til at møde fremtidens arbejdsmarkedsbehov, er netop hvad en legende tilgang i undervisningen kan. Kasper Føns, der er skoleleder på Tåsingeskolen, som allerede har integreret legende tilgange i sin undervisning, er heller i tvivl:  

- Det betyder alverden at programmet forlænges og fokus bibeholdes. Det betyder, at den legende kultur, vi har arbejdet med at udvikle og integrere i vores undervisning, går fra et forandringsprojekt til decideret skoleudvikling. Vi insisterer på, at det skal være sjovt at gå i skole og eleverne skal være motiverede og engagerede hver eneste dag. Og det er netop dét den legende tilgang kan bidrage med. Desuden kræver et kontant omskifteligt samfund, udvikling af netop legende kompetencer hos eleverne, for at de kan begå sig. Det vil sige kompetencer som nysgerrighed og kreativitet og ikke mindst modet til at fejle, udforske og afsøge nye veje.

Om Playful Learning-programmet  

Playful Learning-programmet vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Programmet blev lanceret i 2018 med formålet om at undersøge legens potentialer for at styrke børns kreative, eksperimenterende og legende tilgang til verden og deres livslange lyst til at lære. Programmet er forankret i et samarbejde mellem alle seks professionshøjskoler i Danmark og LEGO Fonden. Den fælles ambition er at skabe pædagogisk udvikling baseret på legens kvaliteter og legende tilgange.  

Læs mere på playful-learning.dk  

Links til rapporter:

  1. Rambøll midtvejsevaluering af Playful Learning-programmet
  2. VIVE rapport
  3. Det gode børneliv, Mandag Morgen
 
 

Nøgleord

Kontakter

Tobias Heiberg, Programchef, Playful Learning; tlf: 41898143; e-mail: tohj@kp.dk


Lillian Bigum, kommunikationskonsulent, Playful Learning; tlf: 31317608; e-mail: lbig@kp.dk 

Vedhæftede filer

Information om Danske Professionshøjskoler

Danske Professionshøjskoler
Vester Voldgade 107
1552 København V

+45 92 92 35 75https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/

Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Følg pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danske Professionshøjskoler

Nye kvote 2-søgetal understreger det akutte behov for en ambitiøs reform af velfærdsrettede professionsuddannelser15.3.2024 15:01:22 CET | Pressemeddelelse

Dagens søgetal for kvote 2 viser samlet set et fald i søgningen mod de fire store velfærdsrettede professionsuddannelser på 5 pct. siden sidste år og hele 44 pct. over de seneste 10 år. Det understreger behovet for en ambitiøs reform, der vender udviklingen og gør det mere attraktivt for unge at vælge en professionsuddannelse og -karrievej.

For få unge vil være pædagog, sygeplejerske, lærer og socialrådgiver – ”Det haster med ambitiøse reformer”5.7.2023 16:07:33 CEST | Pressemeddelelse

Søgningen mod de fire store professionsuddannelser på velfærdsområdet står samlet set stille i forhold til sidste år. Siden 2019 tegner der sig imidlertid en markant udvikling, hvor unges søgning mod fx sygeplejerske- og pædagoguddannelsen er faldet med hhv. 29 og 27 pct. Den udvikling skal vendes, siger Camilla Wang, forkvinde for Danske Professionshøjskoler.

Ny rapport: Ny national strategi for forskningen på professionshøjskolerne kan sikre fremtidens velfærd6.6.2023 15:55:02 CEST | Pressemeddelelse

Professionshøjskolerne har i dag ikke gode nok muligheder for at bringe ny forskning i spil i fx børnehaver, skoler og det nære sundhedsvæsen. Lav en ny strategi for området, lyder én anbefaling fra det råd, som er sat i verden for at rådgive uddannelses- og forskningsministeren. Forkvinde for Danske Professionshøjskoler er begejstret for anbefalingerne.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye