Lolland Kommune

Skolebygningers tilstand kræver svære beslutninger

Del
Torsdag aften blev byrådet præsenteret for analyser af skolebygningerne i Horslunde og Holeby, STU-bygningerne i Hunseby og hallerne i Horslunde og Holeby. Analyserne peger på, at bygningernes facader er udtjente, og at der derfor hurtigst muligt skal tages stilling til bygningerne fremtid. De skal enten renoveres eller tages ud af brug.

Orienteringen var en ubehagelig nyhed for byrådet. Siden sommeren 2021 har det stået klart, at der var udfordringer med de tre skolebygninger og de to haller, der er bygget med såkaldte sandwich-elementer. Der er tale om et byggesystem, der er blevet brugt til at opføre skoler over hele landet, og bl.a. Aalborg Kommune har tidligere været nødt til at renovere skoler for betydelige beløb.

”Vi vidste godt, at der var udfordringer med bygningerne, men nu har vi også et samlet overblik over, hvor akutte problemerne er, og hvor dyr en renovering vil være,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen. ”Og det ser ikke godt ud. Bygningerne er udtjente, så enten skal vi lukke skolerne, eller også skal vi renovere for flere hundrede mio. kr.”

”Der er ingen i byrådet, der har ønsket den situation, som vi står i nu. Da vi konstituerede os efter valget, var der bred opbakning til at skabe ro om skolestrukturen, men vi må også bare sige, at vi er nødt til at forholde os til de udfordringer, der er dukket op.”

”Det her handler ikke kun om bygninger, det handler også om faldende børnetal,” forklarer Holger Schou Rasmussen. ”Hvis der var det antal elever i Holeby og Horslunde, som skolerne er bygget til, så ville vi ikke have den her diskussion. Så skulle der selvfølgelig bygges nye skoler. Sagen er bare, at der er langt færre elever, end skolerne er bygget til, og det ser ud til, at elevtallet kommer til at falde yderligere i de kommende år. I den situation er vi nødt til at forholde os til, hvad der er den bedste brug af kommunens penge. Risikerer vi at gennemføre meget dyre renoveringer og så stå med skolebygninger uden elever om få år? Det er de spørgsmål Børne- og Skoleudvalget og byrådet er tvunget til at stille sig.”

Byrådet blev orienteret under et lukket punkt, men der var altså alene tale om en orienteringssag. De formelle beslutningsprocesser starter i januar, hvor Børne- og Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (i forhold til STU) og Kultur-, Fritids- og Folkesundhedsudvalget (i forhold til hallerne) skal behandle sagen. En evt. nedlæggelse af landsbyordningerne i Holeby og Horslunde vil som følge af folkeskoleloven først kunne ske med virkning fra sommeren 2024.

”Der er ikke truffet beslutning om noget endnu, men byrådet er nødt til at vælge sin vej i starten af det nye år,” siger Holger Schou Rasmussen. ”To uafhængige ingeniørfirmaer har nu peget på, at bygningernes levetid er så godt som udløbet. Uanset om der skal renoveres, bygges nyt eller nedlægges skoler, så har vi behov for beslutninger. Det er ikke en mulighed at forsætte uden at have en plan for, hvad der skal ske med bygningerne og aktiviteterne.”

”Bestyrelser og MED-udvalg har fået tilsendt Niras-rapporten, og efter jul vil de blive inddraget i det videre arbejde. Men jeg må også være ærlig og sige, at vi i konstitueringsgruppen har svært ved at se for os, at processen ender med en beslutning om en større renovering eller at bygge nye grundskoler i Horslunde og Holeby. Det er simpelthen for stor en investering, når børnetallet falder, og der er plads til eleverne på andre skoler.”

”Når det er sagt, så er der mange nuancer i det. Vi skal have set på en løsning for STU i Hunseby, hvor nødrenovering nok er en mere oplagt mulighed. Vi skal forholde os til specialskolen, der også har lokaler i Horslunde. Og hvis byrådet beslutter, at en eller flere skoler skal lukkes, så skal vi finde ud af, hvad der skal ske med dagtilbuddene i de to landsbyordninger,” slutter Holger Schou Rasmussen.

Baggrund

I juni 2021 kom det frem, at en række bygninger i Holeby og Horslunde Landsbyordninger, Holebyhallen og Ravnsborghallen, samt STU i Hunseby er bygget efter en model, der med tiden kan give alvorlige facadeskader.

Facaderne består af faste moduler med en forplade og en bagplade i en slags sandwich-konstruktion. Ved de første undersøgelser stod det klart, at flere forplader havde revet sig løs, enkelte havde revner og andre krummede udad på midten. Det sidste kan være et tegn på overbelastning eller manglende sammenhæng til bagpladen.

Bygningerne blev derfor lukket midlertidigt i sommeren 2021, og sikret grundigt, før de blev taget i brug igen. Siden da har Lolland Kommune i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Lyngkilde ført løbende tilsyn med alle bygninger, med henblik på at sikre, at eventuelle nye skader opdages tidligt. Det løbende tilsyn var den direkte årsag til, at den to-etages bygning i Holeby Landsbyordning blev taget ud af brug i oktober 2022.

Rapporterne fra Lyngkilde peger på, at der ikke er en akut nedstyrtningsfare i bygningerne, men at facadernes levetid er udløbet. Der peges derfor på, at der hurtigst muligt bør tages stilling til bygningernes fremtid, dvs. renovering, hvis de fortsat skal være i brug.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har ansvaret for kommunens bygninger, blev præsenteret for analysen i oktober. Udvalget tog vurderingen til efterretning, men efterspurgte – i lyset af sagens meget alvorlige karakter - en second opinion før endelig stillingtagen.

Den nye vurdering er udarbejdet af Niras, der både har foretaget egne inspektioner og gennemgået Lyngkildes materiale og metoder. Konklusionen er den samme, og Niras anbefaler ligeledes, at der hurtigst muligt tages stilling til bygningernes fremtid, dvs. renovering, hvis de fortsat skal være i brug.

Budget for renovering

Ved siden af den løbende monitorering har Lyngkilde udarbejdet et overordnet budget for omkostningerne ved renovering af de tre skolebygninger og de to haller.

Materialet beskriver tre forskellige scenarier: En udvendig nødrenovering, hvor facaderne stabiliseres med stolper, en reparation af nødvendige forhold, hvor facadeelementerne udskiftes, og en fuld renovering uden modernisering, hvor der også laves energirenovering, arbejdes med tag mv.

 

Udvendig nødrenovering

Reparation af nødvendige forhold

Fuld renovering uden modernisering

Horslunde

4,9 mio. kr.

56,4 mio. kr.

66,1 mio. kr.

Holeby

6,3 mio. kr.

108 mio. kr.

133,2 mio. kr.

STU

2,5 mio. kr.

49,9 mio. kr.

70,1 mio. kr.

Samlet

13,7 mio. kr.

214,3 mio. kr.

267,4 mio. kr.

Overslaget dækker alene omkostningerne til renoveringen af bygningerne. Dertil vil komme udgifter til midlertidig placering af aktiviteterne – f.eks. en pavillonløsning – mens renoveringen gennemføres. Dette vurderes at koste 16,2 mio. kr. i Holeby og 13 mio. kr. i Horslunde.

Bilag

Følgende bilag er vedhæftet nederst i pressemeddelelsen:

Rapport fra Lyngkilde STU – Oversigtsplan, Dispositionsforslag og indstillingsskema august 2022

Rapport fra Lyngkilde Horslunde – Oversigtsplan, Dispositionsforslag og indstillingsskema august 2022

Rapport fra Lyngkilde Holeby – Oversigtsplan, Dispositionsforslag og indstillingsskema august 2022

Lyngkilde oversigt renovering december 2022

Notat – tre skoler med løse facadeplader, Niras december 2022

Byrådet status skoler 15. december 2022

Nøgleord

Kontakter

Holger Schou RasmussenBorgmester, Lolland Kommune

Tlf:23 24 91 80

Vedhæftede filer

Information om Lolland Kommune

Lolland Kommune
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo

54 67 67 67http://www.lolland.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lolland Kommune

Lolland Kommune iværksætter handleplan for byggesager18.4.2024 12:19:40 CEST | Pressemeddelelse

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget bestilte i september 2023 en analyse af byggesagsbehandlingen i Lolland Kommune. Nu viser en brugertilfredshedsundersøgelse, at der blandt de fleste adspurgte er tilfredshed med sagsbehandlingen. Men der er også områder, hvor sagsbehandlingen kan gøres endnu bedre. Det viser den analyse, som Deloitte har foretaget for kommunen. Derfor har Klima-, Teknik- og Miljøudvalget nu vedtaget en handleplan.

Lolland Kommune inviterer til job- og bosætningsmesse7.2.2024 06:15:00 CET | Pressemeddelelse

Onsdag den 28. februar kl. 9-12 gentager Lolland Kommune sidste års succes med en kæmpe jobmesse i Maribo Hallerne. Her vil en lang række lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner stå klar til en snak med jobsøgende og andre interesserede om deres job- og uddannelsestilbud. Samtidig får nye og kommende tilflyttere fra nær og fjern lejlighed til at høre om bolig- og fritidsmulighederne på Lolland. I år er messen nemlig udvidet med en ekstra hal til ejendomsmæglere, foreninger og andre lokale nøgleaktører inden for bosætning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye