GeoAtlas Study giver unge mulighed for at arbejde med klima- og energikriserne

Del
En ny læringsplatform til ungdomsuddannelserne bringer tusindvis af geologiske, hydrogeologiske og geografiske data i spil. Det vil i sidste ende give en bedre oplevelse af naturgeografi og geologi, samt øge interessen for STEM-fagene.
Geo står, med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.
Geo står, med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.

Når der er naturgeografi på skemaet i danske gymnasier, er det typisk en jungle at finde og samle de mange data om undergrunden og få dem kombineret med andre fagtemaer, som f.eks. registreringer af forurenede jordarealer, placeringer af vindmøller og havvandstand. Derfor har den rådgivende ingeniørvirksomhed Geo i samarbejde med Alexandra Instituttet, to geografilærere ved Lemvig og Lyngby Gymnasium, Geopark Vestjylland, Carlo S. Sørensen og Klimatorium, sat sig for at samle alle data i en undervisningsplatform, der kan bruges af alle danske gymnasieelever og -lærere.

Geo står, med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.

Levende undervisning
De globale problemstillinger inden for nutidens og fremtidens klima- og energikrise, har brug for flere forskere og handlekraftige problemløsere. Men for at dette kan lade sig gøre, skal unges interesse inden for naturvidenskab, og herunder geoscience fagene, vækkes. Geo så, at de ved at udvikle en undervisningsplatform til de danske ungdoms- og gymnasieuddannelser, kunne hjælpe til at gøre naturgeografi-faget mere levende og spændende for den enkelte elev.

Foruden nem adgang til data er teknologivalget moderne og suppleret med yderligere information og funktionalitet.

Når vi nu har adgang til så mange offentlige kilder med data om alle mulige samfunds- og infrastrukturforhold, så er det oplagt at koble disse data med digital viden om undergrunden. Herved opnås en forståelse for lokale projekters projekteringsforhold - og udfordringer. Det er netop den del som Geo er dygtig til. Herved kan vi forhåbentlig vække en interesse for Geoscience fagene i Danmark. Håbet er at der uddannes flere geologer med ingeniør egenskaber og ingeniører med geologisk stærk viden. En unik fagkompetence som kan hjælpe med at accelerere den grønne omstilling, siger Mads Robenhagen Mølgaard, Afdelingsleder, Geo.

Bringer professionelt værktøj i spil
Udfordringen var dels at samle data og bringe Geo’s data i spil på en brugervenlig måde og målrettet elever. Det var tidligere kun tilgængelig gennem deres professionelle værktøj GeoAtlas Live, der er mere teknisk i sin opbygning. Samtidig brugte geografilærere en masse offentlige kilder, der var svære at finde rundt i og det var ikke muligt at koble disse temaer med Geo’s data som er unikke.

Hvor vi før skulle lede eleverne rundt i forskellige offentlige kilder, der måske kunne bruge 1-2 procent af, hvad de kunne tilbyde, kan vi i dag tilbyde dem en samlet løsning, hvor vi kan vælge temaer der kun er relevant for de opgaver, vi stiller. Det hele er koblet op mod Geo’s dataunivers og fagbiblioteket GeoPedia, som vi har udvidet med målrettede undervisningsscenarier, siger Martin Rungø Hillingsøe, gymnasielærer ved Lemvig Gymnasium.

Gymnasielærere og øvrige samarbejdspartnere leverer facts og viden i undervisningsscenarierne, som andre gymnasielærere kan vælge at tage ned fra hylden og benytte, eller underviseren kan lave deres egne forløb – løsningen er meget fleksibel. Det hele er forankret i data om terræn- og undergrundsforhold, og andre offentlige kilder fra nærmiljø til hele Danmark og med tiden måske Grønland og Færøerne.

Alle services de kalder og data de viser fra Geo kommer fra den professionelle platform. Men nu i et mere moderne, responsivt og brugbart design for undervisning af unge mennesker.

Inddragende proces er afgørende for succes
Alexandra Instituttets udviklere har erfaring med læring og formidling og har føling med, hvad brugeren kan. Det bunder blandt andet i deres erfaring fra udvikling af den interaktive læringsplatform Wizefloor, hvor ikke-tekniske brugere leverer indhold.

Vi har her i samarbejde med gymnasielærerne og Geo udviklet et fælles, nemt og målrettet læringssystem, hvor eleverne kan interagere med de forskellige data. Vi bygger interaktive løsninger med UX-design i fokus (user-experience design) og har kørt et agilt udviklingsforløb med parterne. De har været med i alle planlægninger og været med til at forme processen og dermed systemet, siger Mads Darø Kristensen Principal Application Architect fra Alexandra Instituttet.

Han understreger, at godt løsningdesign kommer ud af sunde teknologivalg og brugerinddragelse. Derfor er der arbejdet meget med brugergrænsefladen og responsivt design fra tablets og opefter.

Gymnasielærerne har opnået et system, som de er glade for, og fået mere end de troede, de ville. Udvikling i samarbejde med brugerne gør det nemmere at prioritere vigtigheden af de forskellige ønsker. Et eksempel er GeoPedia-funktionen som var en god ide og en ”joker” der opstod midt i projektet. En fleksibel håndtering fra alle partnere sikrede at funktionen kom med i den færdige løsning, forklarer Mads Darø.

Nutidens klima- og energiproblemstillinger i praksis

GeoAtlas Study er bygget op omkring, at man kan bearbejde og undervise i flere af de klima-, energi og miljøproblemer som vi skal finde løsninger på i dag. Der er bl.a. fagkort som viser hvilke område der i større eller mindre grad påvirkes ved ekstrem regn. Fagkortet Regnvandsophobning giver brugeren mulighed for at se, hvor meget et område vil blive oversvømmet af nedbør i intervaller mellem 0 til 150mm. Eller man kan undersøge, hvilke arealer i ens lokalområde som har terrænært grundvand. Sætter man disse kort i perspektiv til forurenings-fagkort over jordforurening V1 og V2, vil man kunne gøre sig klogere på sit lokalområdes risikozoner ift. hindring af grundvandsforurening ved skybrudshændelser.

Derudover har man mulighed for at undersøge kommende havvindmølleparkers placering, se på havbundssedimenter, samt lave geologiske tværprofiler (2D visualisering) af havbunden og dermed blive klogere på undergrundens geologiske og geotekniske egenskaber forud for fundering af en havvindmølle.

Fakta om GeoAtlas Study

GeoAtlas Study er gratis tilgængelig for alle landets ungdomsuddannelser. Undervisningsplatformen bygger på offentlige data, samt data fra Geos eget arkiv. De udviklede undervisningsscenarier omhandler opgaver inden for temaerne Geologi og Istider, Miljøbeskyttelse, Energi og Den Grønne Omstilling samt Klima. Her kan eleverne udforske nutidige problemstillinger i deres lokalområde og på tværs af landet.

Ligeledes giver det integrerede fagleksikon GeoPedia elever og lærere mulighed for at opnå yderlig viden i form af faglige artikler. GeoAtlas Study er en legeplads for naturvidenskabsinteresserede og en god grobund for at få flere til at interessere sig for geoscience.

Kontakt:

Som gymnasium og gymnasielærer kan man skrive til data@geo.dk og få adgang til GeoAtlas Study, samt få tilsendt en kort brugervejledning og de udviklede undervisningsscenarier. Læs også mere på www.geo.dk.

Mads Darø Kristensen, Principal Application Architect, PhD, mads.kristensen@alexandra.dk eller besøg alexandra.dk

For at se denne video fra www.youtube.com, så skal du aceptere cookies på toppen af denne side.Mød Geolog Caroline Frank Nielsen fra Geo og softwareudvikler Mads Darø Kristensen fra Alexandra Instituttet, der her løfter sløret for, hvilke ingredienser der skal til for at opnå et vellykket system.Videokanal

Billeder

Geo står, med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.
Geo står, med finansiering fra Novo Nordisk Fonden, bag initiativet, der nu skal bruges til at gøre geografiundervisningen i gymnasierne mere levende og i sidste ende skabe mere interesse for den vigtige faglige viden.
Download

Information om Alexandra Instituttet

Alexandra Instituttet
Alexandra Instituttet
Åbogade 34 · Rued Langgaards Vej 7
8200 Aarhus N · 2300 København S

+45 70 27 70 12https://alexandra.dk

100 eksperter under ét tag 

Alexandra Instituttet hjælper offentlige og private virksomheder med at anvende den nyeste it-forskning og -teknologi. Vores udgangspunkt er samfundsmæssige problemstillinger og behov for at omsætte den nyeste forskning til innovative løsninger. 

Hos os finder du stærke kompetencer inden for blandt andet visual computing, kunstig intelligens, IoT, cybersikkerhed, interaktionsdesign og smarte produkter. 

Vi arbejder i et tværfagligt miljø og er et hold af højtkvalificerede specialister, der hurtigt kan forstå din organisations og dine brugeres problemstillinger.

 
 

Følg pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Alexandra Instituttet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye