Lægeforeningen

Nyt prioriteringsråd skal kickstarte debat om nødvendige prioriteringer i sundhedssektoren

Del
Nu lanceres et nyt samfundspartnerskab, Sundhedssektorens Prioriteringsråd, det er blevet til på initiativ fra Lægeforeningen. Partnerskabet skal tage hul på de svære, men nødvendige diskussioner om, hvordan vi bruger arbejdskraften bedre i sundhedssektoren. ”Der er i høj grad brug for at kickstarte debatten om prioritering, hvis vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet. Derfor tager vi nu skridt til at lancere Sundhedssektorens Prioriteringsråd,” udtaler Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Nu lancerer Lægeforeningen Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Rådet er sammensat af repræsentanter for patienter, erhvervsliv, fagbevægelsen og NGO’er m.fl. og har til opgave i løbet af 2023 at drøfte forskellige veje til at prioritere og sikre en mere effektiv brug af arbejdskraften i sundhedssektoren.

For at modvirke de voksende ventelister og ikke mindst tage hånd om det stigende antal patienter, som får brug for hjælp i de kommende årtier, bliver det nødvendigt at bruge ressourcerne så effektivt som muligt.

”Det store pres, som sundhedsvæsenet oplever, har gjort det klart, at der er brug for, at læger, og i høj grad også andre samfundsaktører, kickstarter en debat om prioriteringer for at fremtidssikre sundhedssektoren. Det er politikerne, som har det endelige ansvar for, at sundhedsvæsenet fungerer. Men der er brug for flere forskellige perspektiver, hvis vi skal tage hul på en forventningsafstemning med befolkningen om, hvad vi skal bruge den tilgængelige arbejdskraft på i sundhedsvæsenet. Fra Sundhedssektorens Prioriteringsråd tilbyder vi netop de perspektiver fra en bred skare af repræsentanter, og jeg har en klar forventning om, at politikerne vil lytte til rådets anbefalinger,” siger Camilla Noelle Rathcke.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd, som vil få Camilla Noelle Rathcke som formand, skal i løbet af næste år komme med oplæg til inspiration og debat samt udvikle ideer til et samlet sæt anbefalinger. Særligt bredden i partnerskabet er afgørende for rådets arbejde.

”Jeg er glad og stolt over den store opbakning, der er fra en meget bred kreds af samfundsaktører, til Lægeforeningens ide om at skabe Sundhedssektorens Prioriteringsråd. Det vidner om, at der på tværs af samfundet er et ønske om en velfungerende sundhedssektor. Vi tager handsken op, og forhåbentlig følger politikerne efter,” uddyber Lægeforeningens formand, Camilla Noelle Rathcke.

Det er planlagt, at rådet skal mødes fire gange i løbet af 2023, første gang den 11. januar 2023. På rådets første møde vil medlemmerne afklare, hvilke emner og temaer, som rådet skal arbejde med.

Sundhedssektorens Prioriteringsråd består af:

Camilla Noelle Rathcke, formand, Lægeforeningen, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner, Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør Pension & Erhvervssikring, ATP, Ida Donkin, bestyrelsesmedlem, Lægevidenskabelige Selskaber, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Jakob Kjellberg, professor, VIVE, Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær, Red Barnet, Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet, Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef Sundhed og Life Science, Dansk Erhverv, Klaus Klausen, formand, Etisk Udvalg Lægeforeningen, Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, Kristian Vendelbo, administrerende direktør, KL, Leif Vestergaard Pedersen, formand, Det Etiske Råd, Lene Krabbe Dahl, forbundssekretær, 3F, Lone Frank, videnskabsjournalist og forfatter, Martin Kiil, Martin Kiil, administrerende Direktør for Norden og Danmark, Coloplast, Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Michael Teit Nielsen, vicedirektør, Ældresagen, Mona Striib, forbundsformand, FOA.

Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet er inviteret som observatører.

Nøgleord

Kontakter

Information om Lægeforeningen

Lægeforeningen
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø

+45 3544 8500https://www.laeger.dk/laegeforeningen

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark

Følg pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lægeforeningen

Johan Reventlow er genvalgt som formand for Lægeforeningen Sjælland7.2.2024 15:36:23 CET | Pressemeddelelse

Den siddende formand for Lægeforeningen Sjælland, Johan Reventlow, er blevet genvalgt. Johan Reventlow er praktiserende læge, og som genvalgt formand ser han frem til det fortsatte politiske arbejde for læger i regionen: "Jeg ser frem til at forsætte det gode politiske arbejde i Lægeforeningen Sjælland. Mit ønske er, at vi fortsat kan bidrage til udviklingen af Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi har i regionen store udfordringer, og det er vigtigt at såvel rekruttering til speciallæge og uddannelsesstillingerne styrkes, for at udligne den store ulighed der er i regionen,” siger Johan Reventlow. Johan Reventlow arbejder som praktiserende læge i en delepraksis i Slagelse, og er praksiskonsulent i Slagelse Kommune og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Han har derfor en bred kontaktflade til sundhedsvæsenet i regionen. ”Lægeforeningen Sjælland holder to årlige dialogmøder med regionsrådets medlemmer, hvor vi drøfter aktuelle sundhedspolitiske temaer, er vigtige for at skabe en f

Mark Krasnik er genvalgt som formand for Lægeforeningen Hovedstaden16.1.2024 08:02:00 CET | Pressemeddelelse

Overlæge Mark Krasnik, der har været formand for Lægeforeningen Hovedstaden siden 2023, er netop blevet genvalgt. Mark Krasnik arbejder til dagligt på Rigshospitalet, og sideløbende med sit lægefaglige virke har han været fagpolitisk aktiv i mange år. ”Jeg ser frem til mit videre politiske arbejde, hvor jeg blandt andet vil have fokus på det sammenhængende sundhedsvæsen, samt digitaliseringens rolle som værktøj til at forbedre samarbejdet mellem aktørerne. I Lægeforeningen Hovedstaden kommer vi også til at følge arbejdet med en ny lokal psykiatriplan tæt, så vi kan sikre, at de lægefaglige stemmer bliver hørt,” siger Mark Krasnik. Mark er 72 år og bor på Østerbro med sin hustru Marianne.

Lægeforeningen: Nye anbefalinger til patientklagesystemet er en stor sejr11.1.2024 09:02:29 CET | Pressemeddelelse

I en række nye anbefalinger til, hvordan patientklagesystemet skal indrettes fremover, lægges der op til et system, som fremmer læring i sundhedsvæsenet i højere grad end det nuværende klagesystem. Det betyder, at der i langt større udstrækning vil være fokus på at sikre læring af fejl i sundhedsvæsenet som helhed samt på det samlede forløb, patienterne har haft, fremfor fokus på fejl hos enkeltpersoner.

Gitte Anna Madsen er genvalgt som formand for Lægeforeningen Midtjylland19.12.2023 13:40:56 CET | Pressemeddelelse

Gitte Anna Madsen, der har været formand for Lægeforeningen Midtjylland siden 2019, er netop blevet genvalgt som formand. Gitte Anna Madsen er speciallæge i lungemedicin, hun er ledende overlæge på Regionshospitalet Horsens, og hun har tidligere været fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på AUH. Sideløbende med sine ledelsesopgaver i lungemedicin har hun stadig en stor del klinisk arbejde, så hun ser fortsat mange lungepatienter i det daglige. Lægedækning, lighed i sundhed og værdige forhold i psykiatrien er fortsat mærkesager for Gitte Anna Madsen. Som formand for Lægeforeningen Midtjylland er hun en stærk og faglig lægestemme i den regionale sundhedspolitik, hvor hun senest har markeret sig skarpt i forhold til Region Midtjyllands kapacitetsudfordringer og spareplaner. Gitte Anna Madsen bor i Aarhus med sin kæreste, er 46 år gammel og har tre børn. I fritiden bader hun i havet året rundt, hygger med børnene og drikker gerne rigtig god kaffe.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye