Miljøministeriet

Nyt forskningsprojekt: Kan ålegræs og tang fjerne kvælstof i havet?

Del
Der skal reetableres ålegræs og dyrkes tang i flere danske fjorde - blandt andet Vejle Fjord og Limfjorden. Det vil gavne dyrelivet i havet, og samtidigt undersøges havplanternes evne til at fjerne kvælstof og fosfor i havet. Pengene til projektet kommer fra landbrugsaftalen, hvor der er afsat 34 mio. kr. til marine virkemidler.

Et nyt, stort forskningsprojekt skal undersøge, om ålegræs og tang kan være et effektivt redskab til at fjerne kvælstof fra havmiljøet. Derfor skal der plantes ålegræsskud ved Gamborg, Kolding, Horsens, Odense og Vejle Fjord, og der skal laves storskala-testforsøg med dyrkning af tang i Limfjorden ved Nykøbing Mors. Det sker som et led i den brede politiske landbrugsaftale fra sidste efterår, hvor partierne blev enige om at reducere kvælstofudledningen med 10.800 tons kvælstof i 2027.

Med aftalen blev der afsat 34 mio. kroner til udviklingsinitiativer for de marine virkemidler – blandt andet ålegræs og tang.

-Livet under havets overflade i vores kystvande og fjorde er under pres. For der er alt for store mængder næringsstoffer, der finder vej ud i vores vandmiljø. Derfor er vi med den store brede landbrugsaftale fra sidste efterår blevet enige om, at kvælstofudledningen skal reduceres markant. Der er mange initiativer fra aftalen, der er ved at blive til virkelighed og her er forskningsprojektet ét af dem, siger miljøminister Lea Wermelin.

Når kvælstof spredes som gødning på markerne, kan en del af det, der ikke optages i afgrøderne, blive udvasket og ende i vandmiljøet. Her virker kvælstof også som gødning – bare for algerne. For mange alger i vandet kan resultere i iltsvind, hvilket kan dræbe plante- og dyrelivet på havbunden.    

Projektet er samtidigt et naturgenopretningsprojekt, fordi ålegræs og tang er levesteder for både fisk og smådyr, hvilket gavner biodiversiteten.

Resultatet af forskningsprojektet skal indgå, når der i 2023 og 2024 skal gøres status for, hvordan det går med indsatsen for at reducere kvælstof og hvordan en evt. resterende indsats skal tilrettelægges. Her skal det vurderes, om indsatser med ålegræs og tang kan udbredes til flere steder i landet.

Aftalepartierne udtaler: 

Erling Bonnesen, fødevareordfører, Venstre:
-For Venstre er det helt centralt, at vi også i fremtiden kan drive et stort eksportorienteret landbrug og opretholde en stærk fødevaresektor i Danmark. Samtidig skal vi passe godt på miljø, klima og natur. Med afsæt i landbrugsaftalen sætter vi nu gang i forsøg med ålegræs og tang, som kan være gode konkrete løsninger til forbedringer af vandmiljøet i fjordene. Vi ser frem til afrapportering i 2024, så resultaterne af forsøgene kan indgå i arbejdet med at sikre godt vandmiljø i fjordene og understøtte den danske landbrugs- og fødevareproduktionen i fremtiden. 

Rasmus Nordqvist, naturordfører, Socialistisk Folkeparti
-At komme de alt for store udledninger af kvælstof fra landbruget til vores vandmiljø til livs er en stor og vigtig opgave. Reduktionerne skal gøres til lands. Men samtidig skal vi med disse projekter se på muligheden for at forbedre vandmiljøkvaliteten, der desværre er alt for ringe. 

Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre:
-Vi synes, der er meget perspektiv i at bruge marine virkemidler til at fjerne kvælstof i vandmiljøet. Men det er vigtigt for os at understrege, at det aldrig kommer til at erstatte indsatserne på marken.

Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten
-Enhedslisten mener, at landbruget skal reducere landbrugets forurening med fosfor og kvælstof markant for at opnå et godt vandmiljø. Det er interessant at indsamle viden om ålegræs og tang kan være virkemidler til at fjerne næringsstoffer og øge biodiversiteten i havet. Samtidig er det også vigtigt at få viden om, hvorvidt det er muligt at plante ålegræs og få det til at vokse i farvande med for høj kvælstofforurening.

Mona Juul, miljøordfører, Det Konservative Folkeparti:
-For os var det afgørende, at de marine virkemidler også kom i spil i landbrugsaftalen for at sikre et bedre vandmiljø. Vi er nødt til at sætte ind flere steder for at fjerne kvælstof og fosfor, hvis vi skal nå ambitionen om at reducere kvælstofudledningen med 10.800 tons i 2027. Derfor er vi også rigtig godt tilfredse med, at vi får undersøgt, hvor ålegræs og tang kan bidrage til et bedre vandmiljø. 

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet:
-Jeg håber virkelig, at ålegræs og tang kan hjælpe os med den enorme opgave, det er at skabe grobund for mere liv i vores fjorde. Næring er godt, men for meget næring er nærmest gift for livet under vand. Nu forsøger vi at lade naturens egne processer- tang og ålegræs -  hjælpe med opgaven. Jeg håber, det lykkes. 

  • Fakta:
    En tidligere rapport fra 2020peger på, at bl.a. reetablering af ålegræs og dyrkning af sukkertang potentielt kan være egnede som marine virkemidler til kvælstofreduktion i danske farvande. Men forskerne pegede også på, at der er behov for yderligere undersøgelser på vandområdeniveau, før der kan tages stilling til virkemidlernes fulde potentiale.

  • I aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 blev der afsat 34 mio. kr. til udviklingsinitiativer for marine virkemidler (f.eks. ålegræs og tang), der som supplement til de landbaserede virkemidler, kan bidrage til hurtigere opnåelse af god økologisk tilstand i marine vandområder.

  • Med aftalen blev partierne enige om at udledningen af kvælstof skulle reduceres med 10.800 ton i 2027. Det skal ske gennem en række initiativer, og så skal det undersøges om marine virkemidler kan indgå i vandplanlægningen.

  • Forskningsprojektets formål er at undersøge, om arealer med ålegræs og sukkertang kan fjernekvælstof- og fosfor, og om planterne kan lagre CO2.

  • Projektet vil løbende levere delrapporter og hovedresultater, hvor slutrapport vil forelægge primo 2024. 

Kontakter

Yderligere informationer: Presserådgiver i Miljøministeriet Lisa Ioannou, tlf.: 24 77 12 26. mail: liryi@mim.dk

Information om Miljøministeriet

Miljøministeriet
Miljøministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

+45 38 14 21 42https://mim.dk/

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum