Miljøministeriet

10 nye naturnationalparker på vej til danskerne

Del
Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken er nu klar til at løfte sløret for, hvor Danmarks 10 nye naturnationalparker skal placeres. De bliver bredt geografisk fordelt i Danmark.

Ugler, der flakser rundt i mørket. Insekter og biller, der lever i barken på gamle træer. Og græssende dyr, der med deres bid, skrab og vandring er med til at skabe en varieret natur med levesteder for andre planter og dyr.

Det er eksempler på nogle af de naturoplevelser, som venter danskerne i de kommende naturnationalparker, hvor store sammenhængende områder skal hjælpe biodiversiteten og den vilde natur tilbage i Danmark.  

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet afsatte med Natur- og Biodiversitetspakken 888 mio. kr. til blandt andet at give naturen et markant løft med i alt 15 naturnationalparker fordelt over hele landet. Placeringen af de første fem naturnationalparker er allerede valgt, og aftalekredsen er nu klar til at løfte sløret for, hvor de sidste 10 skal ligge. Fra Læsø og Hanstholm i nord, til Draved Skov og Kongens Mose i syd. Og fra Husby i vest til Ulvshale i øst.

- Alt for længe har vi lagt bånd på naturen. Tæmmet den. Gjort den snorlige og symmetrisk. Men i dag sætter vi naturen fri. Vi gik til valg med et løfte om at give naturen langt mere plads med 15 naturnationalparker fordelt over hele landet. Det leverer vi på nu. I årtier har vi talt om alt det, der er forsvundet fra vores natur. I dag kan vi begynde at tale om alle de arter, der skal blive flere af. Og det er ikke kun godt for naturen. Det giver også fantastiske naturoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin.

Areal 20 gange så stort som Dyrehaven

Regeringen og aftaleparterne har tidligere besluttet, at de fem første naturnationalparker skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.

De 10 nye naturnationalparker kommer til at ligge her:

 • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
 • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
 • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
 • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
 • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
 • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
 • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
 • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
 • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
 • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Sammenlagt vil de i alt 15 naturnationalparker brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. Et område, der er mere end 20 gange så stort som Danmarks mest besøgte naturområde, Dyrehaven, og hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.

Derudover er det allerede besluttet at etablere to marine naturnationalparker i henholdsvis Lillebælt og Øresund, hvor der gøres en særlig indsats for at styrke den marine natur og biodiversitet.

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF:
- Naturen råber på mere plads, og med udvælgelsen af 10 nye naturnationalparker, så vi nu får i alt 15 naturnationalparker over hele landet, tager vi et afgørende skridt mod at give den trængte natur bedre vilkår til gavn for både planter og dyr.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:
- Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen: Det her er ’Noas Ark’ for dansk natur. Nu giver vi naturen plads og dyrene deres levesteder tilbage.

Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten:
- Store, sammenhængende arealer, geografisk spredning og variation i naturtyper, har været de helt afgørende parametre for Enhedslisten i udvælgelsen af Danmarks nye naturnationalparker. Det er vi heldigvis for biodiversiteten kommet i mål med.

Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet:

- Med udpegningen af i alt 15 naturnationalparker har vi begyndt en rejse mod at genetablere bare lidt af den vilde danske natur, som er gået tabt de sidste mange år. Vi starter med at redde stumperne af det, som er tilbage, og fortsætter med at udbrede vild dansk natur overalt, hvor det kan lade sig gøre. Til lands og til vands.

Kasper Roug, miljøordfører Socialdemokratiet:
- Det her er et gennembrud for alle de dyr og planter, der mangler levesteder. Og alle os, som elsker at dyrke friluftslivet, kan nu se frem til at gå på opdagelse i en endnu mere mangfoldig, vild natur.

Naturstyrelsen vil nu udarbejde forvaltningsplaner og projektbeskrivelser for alle 10 områder med input fra nationale og lokale arbejdsgrupper.

Fakta om de kommende naturnationalparker:

 • Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at der etableres store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Naturnationalparkerne skal samtidig skabe mere spændende naturoplevelser.
 • Naturnationalparkerne etableres på statslige arealer og udpeges ud fra en række kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med forskere, og som skal sikre, at placeringen gavner naturen og biodiversiteten mest muligt. Det inkluderer kriterier som størrelse, biodiversitetsindhold, indhold af Natura-2000-arealer, egnethed til helårsgræsning, muligheder for friluftsliv, og de lokale forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder. Endelig har man sikret sig, at naturnationalparkerne samlet set komplementerer hinanden, at der er en rimelig geografisk spredning, og at væsentlige danske naturtyper er repræsenteret.
 • Med udvælgelsen af 10 nye naturnationalparker er der nu i alt udvalgt 15 naturnationalparker.
 • Midlerne til at etablere de kommende naturnationalparker stammer fra regeringens og aftaleparternes Natur- og Biodiversitetspakke fra 4. december 2020.
 • Der er allerede afsat 5 mio. kr. til friluftsliv i hver naturnationalpark, der kan være med til at understøtte spændende naturoplevelser. Det er besluttet at afsætte yderligere 15,9 mio. kr. i alt til etablering af friluftsfaciliteter, opkøb af nærliggende arealer mv.
 • Der er allerede udvalgt fem naturnationalparker i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.
 • Naturstyrelsen afholder naturvandringer i de 10 udvalgte områder og nedsætter en lokal projektgruppe i hvert område, som skal bidrage til udarbejdelsen af projektbeskrivelser og forvaltningsplaner for de 10 naturnationalparker. Det vil også ske i dialog med den videnskabelige arbejdsgruppe og den nationale interessentarbejdsgruppe. Herefter vil projektbeskrivelser og forvaltningsplaner komme i høring.
 • Naturstyrelsen vil fortsat og løbende invitere naboer og andre interesserede til naturvandringer i de udvalgte områder. Derudover vil der - alt efter de lokale behov - blive iværksat initiativer som eksempelvis præsentationer ved borgermøder, åbent kontor hos projektlederen eller deltagelse i lokale debatter.
 • Miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet har sammen formuleret en række principper for natur og friluftsliv, som skal bidrage til indsatsen for at finde gode lokale løsninger for friluftslivet i naturnationalparkerne. 

Naturstyrelsen har oprettet lokale temasider for hver naturnationalpark. Find dem her: nst.dk/naturnationalparker  

Find faktaark om naturens tilstand, indsatserne i naturnationalparkerne, friluftsliv i naturnationalparkerne, dyrevelfærd i naturnationalparkerne og proces og inddragelse via dette link

Kontakter

Pressekontakt til Miljøministeriet. Pressevagten (kan ikke modtage SMS)

Tlf:+45 2091 5901

Billeder

Information om Miljøministeriet

Miljøministeriet
Miljøministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

+45 38 14 21 42https://mim.dk/

Følg pressemeddelelser fra Miljøministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljøministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye