Veganerpartiet

Veganerpartiet anmelder landets 15 største ægproducenter for overtrædelse af dyrevelfærdsloven: ’Hele branchen er uetisk’

Del
Veganerpartiet anmelder 15 ægproducenter (i alt 23 besætninger) for at overtræde §2 i Dyrevelfærdsloven. Veganerpartiet påpeger, at loven umuligt kan overholdes med den måde industrien behandler dyr på for profit. De retter derfor henvendelse til myndighederne.
Foto: Domesticerede høns bag et trådnet. Veganerpartiet.
Foto: Domesticerede høns bag et trådnet. Veganerpartiet.

Dyrevelfærdslovens har til hensigt at beskytte dyr. Det er dog tydeligt for Veganerpartiet, at loven ikke bliver overholdt blandt andet i æggeindustrien, og anmelder derfor 15 ægproducenter.  Anmeldelserne gælder produktioner med i alt 1.849.942 høns, der lige nu går rundt med et eller flere knoglebrud i kroppen, fordi vi mennesker synes deres æg smager godt.

Forskning peger på klar overtrædelse
Partiet begrunder overtrædelsen i ny forskning fra Københavns Universitet, der finder, at mere end 50% af alle høns i moderne ægproduktion brækker brystbenet en eller flere gange i deres levetid.

Veganerpartiet begrunder overtrædelsen i ny forskning fra Københavns Universitet. Den opsigtsvækkende rapport finder, at 50% af hønsene selv i de bedste og mest moderne produktioner der brækker brystbenet en eller flere gange i deres levetid. Knoglebruddene ses i alle produktionsformer - uagtet om det er skrabeæg, økologi eller friland.* (se fodnote)

Dermed anser vi det som en, af producenten, kendt og accepteret lidelse hos dyrene og er dermed en bevidst overtrædelse af lovgivningen i og med at man fortsætter produktionen, trods indsigt i de lidelser det påtvinger dyrene.” udtaler Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet.

Dyr skal beskyttes mod smerte, lidelse, angst varigt men og væsentlig ulempe
I anmeldelsen indgivet af partiet står der om de anmeldte landbrug:
hvor det må vurderes at der ikke kan leves op til bestemmelsen om at dyrene ‘beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe’, som loven foreskriver.

På de besætninger, hvor der var færrest ramt af knoglebrug, var det stadig halvdelen af dyrene der fortsat må producere for vores appetit, mens deres kroppe går i stykker indefra. Derfor har vi ladet tvivlen kommet besætningsejerne til gode og kun anmeldt halvdelen af deres dyr,” udtaler Michael Monberg og fortsætter:

Vi vil gerne starte med at stille disse 15 producenter til ansvar over for deres måde at behandle andre dyr i jagten for profit. Når reaktionen er en trækken på skuldrene, så må der handles gennem myndighederne. Hele branchen er uetisk.

Dyrevelfærdsloven foreskriver, at vi skal beskytte sansende dyr
Dyreværnsloven blev i 2020 ændret til Dyrevelfærdsloven, hvor dyr som noget nyt, fremefter skal betragtes som sansende væsener i juridisk forstand frem for kun levende væsener.

Dyr skal ifølge dyrevelfærdsloven behandles forsvarlig og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Dette mener Veganerpartiet ikke er muligt under nogen produktionsomstændigheder med grundvilkår, der medfører brud på brystbenet hos mindst halvdelen af alle dyr.

At brække brystbenet er både smertefuldt og skaber varige mén. Derfor er det en tydelig lovovertrædelse af en lov, der bør have til hensigt at beskytte dyr,” udtaler Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet og fortsætter:

Vi har i de sidste 2000 år ikke været i tvivl, at dyr er sansende væsener. Det er ikke noget nyt. Det nye er videnskabelig tydelighed omkring, at vi udsætter dyr for lidelse. Det skal vi have stoppet.


Det burde ikke være muligt at fortsætte med at udsætte dyrene for lidelser af så alvorlig grad, uden myndighedernes indblanding, når overtrædelserne af dyreværnsloven er så massive og vedvarende.”

Dyrevelfærdslovens §2
Dyr er levende væsener og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.”
Link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1597 


Initiativdokument er sat i verden for at forbedre vilkår
Senest var Dyrenes Beskyttelse og Økologisk Landsforening værter for et stormøde i æg- og fjerkræbranchen med fokus på at komme brystbensfrakturer hos æglæggende høns til livs. Her holdte Fødevareminister, Rasmus Prehn, oplæg. De kom frem til en liste over initiativer, men det er ikke godt nok for Veganerpartiets politiske ordfører, der ønsker branchen stoppet.

Det er godt at høre at der er nogen der trods alt vil gøre noget. Men branchen mener, det vil tage årtier at 'løse problemet'. Hvordan man så kan holde produktionen kørende nu, er mig en gåde. Jeg kunne forstå hvis man stoppede denne uetiske produktion nu, og så kigger på en kontrolleret opstart senere, men nej - det er profit før dyrenes liv og levned." udtaler Michael Monberg, politisk ordfører for Veganerpartiet.

Anmeldelserne vedrører ægproducenter, der har produktion i:
Horsens
Grindsted
Haderslev
Brande
Ølgod
Nykøbing Falster
Tastum
Stoholm Jylland
Fredericia
Ribe
Sønderborg
Hedensted
Agerbæk
Bramming

Om Veganerpartiet:
Veganerpartiet er et grønt, økocentrisk og vegansk, dansk, politisk parti, stiftet i oktober 2018. Partiets politiske ordfører er Michael Monberg og blandt partiets mærkesager er dyrerettigheder, en omlægning til en mere bæredygtig landbrugsproduktion samt forøget forbrugeroplysning om klimavenlige forbrugsmønstre. Partiet er opstillingsparate til folketingsvalget i 2023 og deltager i kommunal- og regionalvalget i 2021.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Foto: Domesticerede høns bag et trådnet. Veganerpartiet.
Foto: Domesticerede høns bag et trådnet. Veganerpartiet.
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om Veganerpartiet

Veganerpartiet
Veganerpartiet
Beatevej 14
2500 Valby

53706033https://vgpt.dk/

Om Veganerpartiet:
Veganerpartiet er et grønt, økocentrisk og vegansk, dansk, politisk parti, stiftet i oktober 2018. Partiets politiske ordfører er Michael Monberg og blandt partiets mærkesager er dyrerettigheder, en omlægning til en mere bæredygtig landbrugsproduktion samt forøget forbrugeroplysning om klimavenlige forbrugsmønstre. Partiet er opstillingsparate til folketingsvalget i 2023 og deltager i kommunal- og regionalvalget i 2021.

Følg pressemeddelelser fra Veganerpartiet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Veganerpartiet

Chokeret Mette Frederiksen om brækkede brystben hos høns: ”Jeg er utrolig optaget af dyrevelfærd”9.12.2021 06:45:51 CET | Pressemeddelelse

Tidligere på ugen stillede Veganerpartiet med hjælp fra og sammen med Torsten Gejl fra Alternativet et særligt spørgsmål til Mette Frederiksen. Det drejede sig om, at 80% af alle høns har oplevet at brække brystbenet, fordi de lægger æg. Statsministeren vil have problemet taget op til videre diskussion i Folketinget, hvis de forelagte tal gør sig gældende.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye