DI Midt Vest

Midt- og Vestjylland er et af de mest erhvervsvenlige områder i Danmark

Del
Igen i år ligger Midt- og Vestjylland flot i DI’s rangliste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Erhvervslivet ser dog udfordringer i forhold til mangel på kompetent arbejdskraft og god infrastruktur.

Midt- og Vestjylland er det helt rigtige sted i Danmark at drive og etablere virksomhed. Ikke mindre end tre af områdets syv kommuner er i top 10 på Dansk Industris årlige rangliste over landets mest erhvervsvenlige kommuner.

Ikast-Brande Kommune er igen i år Danmarks bedste. Det er sket ikke mindre end 11 gange over en periode på 12 år. Der er to øvrige kommuner i top 10, af de 6 kommuner har 3 fået en bedre placering end sidste år, og 3 har fået en dårligere.

Skive Kommune er igen i år blandt de 10 bedste med en placering på en 9. plads. Kommunen har taget et flot spring i forhold til sidste år, hvor kommunen var placeret på en 23. plads. Skive har desuden en flot 2. plads, på den kommunale sagsbehandling sammenlignet med samtlige kommuner.

Holstebro Kommune har taget et gazellespring på 23 pladser. De er gået fra en 55. plads i 2020 til en 31. plads. Holstebro er blandt de bedste kommuner til at bruge private leverandører (konkurrenceudsætte).

Struer har også forbedret sin placering – men med blot 6 pladser til en 61. plads. Dette er den dårligste placering af alle 7 kommuner.                  

Ringkøbing-Skjern, Herning og Lemvig er alle gået tilbage i forhold til deres placeringer i 2020.

Ringkøbing-Skjern har fået en 10. plads, sidste år var de nummer 5. Til gengæld kan kommunen bryste sig af, at være en af den bedste i hele landet, til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Herning er faldet ud af Top 10 med en placering som nummer 12.

Lemvig følger med en 25. plads, som er et fald på 11 pladser. Der er dog ingen tvivl om kommunens styrke i forhold til kommunal sagsbehandling, som bl.a. omhandler byggesagsbehandling, her er de nummer 6.

Erhvervslivet svarer tydeligt på spørgsmålet, om hvad kommunen bør prioriterer højest, for at styrke deres vækstmuligheder: arbejdskraft og infrastruktur.

 - Jeg vil gerne give kommunerne i Midt- og Vestjylland et stort klap på skulderen. Jeg synes, de samlet set gør det rigtigt godt. Flot, at vores region igen formår, både at tage en førsteplads og samlet have tre af de syv kommuner i landets top 10. Det er intet mindre end imponerende, siger Claus Arberg, formand for DI Midt Vest.

- Når man dykker ned i analysen, kommer der flere positive detaljer frem. Her kan vi se, at flere kommuner udmærker sig ved, at de er blandt de bedste på flere områder. Eksempelvis at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, sagsbehandling, dialog med erhvervslivet og virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed, siger Claus Arberg.  

- Et velfungerende erhvervsliv i vækst er jo en forudsætning for vækst i samfundet. Jeg kunne derfor godt tænke mig, at vi næste år kunne se samtlige syv kommuner i Midt- og Vestjylland i top 20. En måde, at komme dette mål nærmere kunne være, at kommunerne deler deres gode idéer og erfaringer indbyrdes, siger Claus Arberg, der indbyder til tættere dialog.

- Jeg synes f.eks. det er oplagt at få kigget nærmere på de digitale rammer og samarbejde om at finde løsninger og gerne så hurtigt som muligt. Fordi netop på dette felt er der brug for at Midt- og Vestjylland bliver styrket. Kommunernes placering på det digitale område ligger desværre i det tunge midterfelt med placeringer fra 33 til 76, siger Claus Arberg.

Ikast-Brande Kommune:

Danmarksmesteren er igen Ikast-Brande Kommune

Ikast-Brande er den kommune i hele landet, som giver de bedste erhvervsvilkår for virksomhederne. Det er 11. gang, at kommunen indtager førstepladsen over en periode på 12 år. I DI’s årlige undersøgelse lokal erhvervsvenlighed har kommunen også en førsteplads på virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Ikke mindre end 84 procent af virksomhederne vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen. Det er det højeste antal blandt de syv kommuner i DI Midt Vest.

- Det er imponerende, at Ikast-Brande igen i år har formået at udkonkurrere samtlige kommuner i Danmark. Jeg synes, der tegner sig et billede af en kommune, som er ihærdig, forandringsvillig og lydhør overfor erhvervslivets og samfundets behov. På alle måder et forbillede for andre kommuner, siger Claus Arberg, formand for DI Midt Vest.

Uddannelse og arbejdskraft er de to områder, som et flertal af virksomheder mener kommunen bør prioritere højst, for at sikre fremadrettet vækst. Infrastruktur er prioriteret som tredje-højst. Noget tyder på, at kommunen allerede har lyttet delvist til erhvervslivet. Kommune har nemlig en 4.-plads på deres evne til at sikre kvalificeret arbejdskraft og en 11. plads på ”Infrastruktur”. Desværre er får uddannelse kun en 53. plads.

Det er tydeligt, at Ikast-Brande er en kommune i førertrøjen. Det ses på en række andre områder. To flotte 2.-pladser på henholdsvis ”Information og dialog med erhvervslivet” og ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer”. Og en 5.-plads i kategorierne ”Grøn udvikling” og ”Brug af private leverandører”.

Der er dog plads til forbedringer i forhold til de digitale rammer, det vil sige en velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger. Dette gælder i øvrigt for samtlige 7 kommuner i Midt-og Vestjylland, de er placeret fra nummer 33 til 76 på ranglisten. Ikast-Brande indtager en 43.-plads.

- Coronaen har ført mange negative ting med sig, men den har også givet os gode erfaringer med at arbejde digitalt. Og eksempelvis mulighederne for distancearbejde, vil for kommunerne i Midt- og Vestjylland være enormt attraktive både i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere, siger Claus Arberg.

Holstebro Kommune:

Holstebro er højdespringer på årets rangliste over erhvervsvenlighed

Holstebro Kommune har taget et gazellespring på 24 pladser på Dansk Industris årlige rangliste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. Kommunen er gået fra en 55.-plads i 2020 til en 31.-plads i 2021.

- Holstebro har virkelig rykket sig, og det er positivt. Der er stærke initiativer i kommunen med fokus på nogle af de områder, som vi peger på i undersøgelsen. Det gælder både uddannelse, sagsbehandling og digitale rammer. Så vi venter spændt på om Holstebro kan fortsætte den gode udvikling i de kommende år, siger Claus Arberg, formand for DI Midt Vest.

Det er meget flot, at Holstebro eksempelvis er blandt de bedste kommuner til at bruge private leverandører. Holstebro er den 10.-bedste i hele landet. Tilsvarende positive takter er der også på den grønne udvikling, f.eks. genanvendelse af affald, hvor kommunen er blandt de fire bedst placerede kommuner i Midt- og Vestjylland og nummer 20 på den samlede liste.

Der er dog plads til forbedringer i forhold til de digitale rammer, det vil sige en velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger. Dette gælder for samtlige syv Midt- og Vestjyske kommuner som er placeret fra nummer 33 til 76 blandt samtlige kommuner. Holstebro har en 76. plads.

- Coronaen har ført mange negative ting med sig, men den har også givet os gode erfaringer i at arbejde digitalt. Og eksempelvis mulighederne for distancearbejde, vil for kommunerne i Midt- og Vestjylland være enormt attraktive både i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere, siger Claus Arberg.

Herning Kommune:

Herning blev i år nummer 12

Herning er faldet seks pladser og er i år ude af top 10. Kommunen har dog stadig en pæn placering som nummer 12 i landet.

Jeg håber, at Herning igen vil komme op blandt de fem mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. De har ligget i top 5 hele 10 gange i løbet af 12 år. Det en solid kommune, som har taget en række gode initiativer, blandt andet nedsat et Advisory Board, prioriteret et tocifret millionbeløb i grønne tiltag og skærpet opmærksomheden på dialogen med erhvervslivet, siger Claus Arberg, formand for DI Midt Vest. 

Herning har i flere af undersøgelsens kategorier gode placeringer blandt de 20 bedste. I virksomhedernes samlede vurdering af erhvervsvenligheden får Herning en 6.-plads. I kategorien ”Arbejdskraft” for de en 17.-plads, ”Infrastruktur” en 9.-plads, ”Grøn udvikling” en 13.-plads og i ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer” blev Herning et flot nummer 4.

Der er dog plads til forbedringer i forhold til ”Brug af private leverandører”, hvor kommunen er placeret på en 32.-plads. Til sammenligning er Ikast-Brande nummer fem og Ringkøbing-Skjern nummer 9.

Der er  plads til forbedringer i forhold til de digitale rammer, det vil sige en velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger. Dette gælder for samtlige syv kommuner i DI Midt Vest, som i denne kategori er placeret fra nummer 33 til 76 blandt samtlige kommuner. Herning har en 59.-plads, blandt samtlige kommuner i Midt- og Vestjylland er det kun Holstebro, der har en dårligere placering som nummer 76.

- Coronaen har ført mange negative ting med sig, men den har også givet os gode erfaringer i at arbejde digitalt. Og eksempelvis mulighederne for distancearbejde, vil for kommunerne i Midt- og Vestjylland være enormt attraktive både i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere, siger Claus Arberg.

Lemvig Kommmune:

Lemvig er faldet 10 pladser på rangliste over erhvervsvenlighed - men er stærk på sagsbehandling

Lemvig er i årets undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed faldet 11 pladser til en 25. plads, et fald tilbage til niveauet i 2017.  

Lemvig ligger stadig i den bedste tredjedel af alle kommuner. Men der er flere trafiklys i undersøgelsen, som viser gult ud for Lemvig. Det vil sige, at der er brug for at få undersøgt og handlet på disse advarselslamper så hurtigt som muligt. Jeg er særligt bekymret for kommunens placering i kategorien ”Uddannelse”, siger Claus Arberg, formand DI Midt Vest.

I uddannelses-kategorien er kommunen placeret på en 76.-plads og dermed den lavest placeret af alle 7 kommuner i Midt- og Vestjylland.

- Uddannelse er forudsætningen for, at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft og dermed vækste. Det er en stor udfordring for rigtig mange virksomheder i Midt- og Vestjylland, siger Claus Arberg.

Der er dog ingen tvivl om kommunens styrke i forhold til kommunal sagsbehandling, som blandt andet omhandler byggesagsbehandling. Her er Lemvig nummer 6 i hele landet, og det er højt prioriteret hos virksomhederne. Virksomhederne er også positive overfor kommunens overordnede erhvervsvenlighed. De placerer kommunen på en 14.-plads.

Placeringen på ”Uddannelse” nummer 76 og ”Infrastruktur” som nummer 60 er sammen med ”Digitale rammer”, nummer 53, de dårligste placeringer for Lemvig i de 10 kategorier.

- Disse placeringer kan også vække bekymringer, da virksomhederne i undersøgelsen angiver, at infrastruktur, sammen med  arbejdskraft, der er højst prioriteret for at kunne styrke virksomhederne og skabe vækst, siger Claus Arberg, formand for DI Midt og Vest.

Struer Kommune:

Struer viser svag fremgang i erhvervsvenlighed

Struer har forbedret sin placering i årets rangliste fra Dansk Industri over landets mest erhvervsvenlige kommuner, dog med blot seks pladser til en 61.-plads. Struer Kommune er dermed den kommune i Midt- og Vestjylland, som har den laveste placering.

- Struer har samlet set en svag fremgang. Jeg må dog med bekymring konstatere, at vigtige parametre som ”Overordnet erhvervsvenlig”, ”Arbejdskraft” og ”Brug af private leverandører” er placeret helt i bund. Det ser vi frem til at kunne drøfte nærmere med kommunen på vores dialogmøder, Claus Arberg, formand DI Midt-Vest.

Der er dog kategorier i analysen, som viser, at Struer godt kan være med i Top 20. Blandt andet er kommunens placering som nummer 12 på både ”Grøn udvikling og Skatter”, ”Gebyrer og erhvervsarealer”.

Vigtige kategorier i analysen som ”Arbejdskraft”, nummer 86, ”Overordnet erhvervsvenlig”, nummer 87 og ”Brug af private leverandører” nummer 84, ligger Struer dog lavest blandt kommunerne i Midt- og Vestjylland.

Ringkøbing-Skjern Kommune:

Ringkøbing-Skjern stadig i top 10 på rangliste over erhvervsvenlighed

Ringkøbing-Skjern har i Dansk Industris rangliste af danske kommuners erhvervsvenlighed fået en 10. plads. Det er desværre en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor de blev nummer fem. Til gengæld kan kommunen bryste sig af, at være de bedste i hele landet til at sikre, at virksomhederne er kvalificeret arbejdskraft i en turbulent tid med stor efterspørgsel efter nye medarbejdere.

- Det generelle billede er meget positivt i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor 1.-pladsen i at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft glæder mig. Jeg har dog en bekymring omkring den fysiske og digitale infrastruktur, fordi de to er meget væsentlige vækstparametre i dag og endnu mere i fremtiden, siger Claus Arberg, formand DI Midt Vest.

Udover ”Arbejdskraft” ligger kommunen i Top 10 i fire andre af de i alt 10 kategorier. Det er ”Overordnet erhvervsvenlighed”, hvor Ringkøbing-Skjern er nummer to, ”Brug af private leverandører”, nummer 9, ”Information og dialog med erhvervslivet”, nummer 6, og ”Skatter, gebyrer og erhvervsareal”, hvor kommunen kom ind på en 10.-plads.

Infrastruktur er den kategori, hvor kommunen er dårligst placeret som nummer 64. Denne placering må vække bekymring i kommunen, da virksomhederne i undersøgelsen angiver, at infrastruktur sammen med  arbejdskraft er højst prioriteret. Infrastruktur er yderst vigtigt for at kunne styrke virksomhederne og skabe vækst. 

Der er også plads til forbedringer i forhold til de ”Digitale rammer”, det vil sige en velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger. Dette gælder for samtlige af Midt- og Vestjyllands syv kommuner, som er placeret fra nummer 33 til 76 blandt samtlige kommuner, Ringkøbing-Skjern har en 46.-plads.

- Coronaen har ført mange negative ting med sig, men den har også givet os gode erfaringer i at arbejde digitalt. Og eksempelvis mulighederne for distancearbejde, vil for kommunerne i Midt- og Vestjylland være enormt attraktive både i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere, siger Claus Arberg.

Skive Kommune:

Skive laver hop og er næstbedste erhvervskommune i Midt- og Vestjylland

Skive Kommune er i år den 9.-bedste kommune i hele landet til at servicere det lokale erhvervsliv. Kommunen har i Dansk Industris rangliste over Danske kommuners erhvervsvenlighed taget et højdespring i forhold til sidste år, hvor kommunen var placeret på en 23.-plads. Skive har desuden en flot 2.-plads i kategorien ”Sagsbehandling” blandt andet af byggesager.

- Skive er samlet set rigtig godt med, det er en kommune, som har fingeren på pulsen, og som ikke er bange for at prøve nyt. Hvis de formår at holde de gode takter og få hånd om infrastruktur, uddannelse og de digitale forhold i kommunen, så tror jeg, at de kan næste år kan være med i opløbet om 1.-pladsen, siger Claus Arberg, formand for DI Midt Vest.

Udover ”Sagsbehandling” ligger kommunen i fire andre kategorier ud af 10 i alt i Top 20. Det er ”Overordnet erhvervsvenlighed” nummer 4, ”Arbejdskraft” nummer 13, ”Information og dialog med erhvervslivet”, nummer 13, og ”Skatter, gebyrer og erhvervsareal, hvor Skive fik en flot 6.-plads.

”Infrastruktur” er den kategori, som kommunen klarer sig dårligst i. Her lander kommunen på en 57.-plads. Denne placering kan vække bekymring, da virksomhederne i undersøgelsen angiver, at infrastruktur, sammen med  er arbejdskraft, er højst prioriteret for at kunne styrke virksomhederne og skabe vækst lokalt. 

Der er også plads til forbedringer i forhold til de digitale rammer, det vil sige en velfungerende digital infrastruktur og gode digitale kommunale løsninger. Dette gælder for samtlige Midt- og Vestjyllands syv kommuner, som er placeret fra nummer 33 til 76 blandt samtlige kommuner. Skive har en 33. plads, som trods alt er den bedste i regionen.

- Coronaen har ført mange negative ting med sig, men den har også givet os gode erfaringer i at arbejde digitalt. Og eksempelvis mulighederne for distancearbejde, vil for kommunerne i Midt- og Vestjylland være enormt attraktive både i forhold til tiltrækning og fastholdelse af virksomheder og borgere, siger Claus Arberg.

Se undersøgelsen her 

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomhederne, et spørgeskema til kommunaldirektørerne og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner. 

Følg Dansk Industri på:

    

Kontakter

For yderligere oplysninger, kontakt chefkonsulent Gitte Brødsgaard Vesti, giv@di.dk, tlf.: 7216 0159 eller pressekoordinator Lars Bøgeskov, tlf.: 2236 3138.

Billeder

Information om DI Midt Vest

DI Midt Vest
DI Midt VestFor yderligere information om DI Midt Vest:

Chefkonsulent Gitte Brødsgaard Vesti
Mail: giv@di.dk 
Tlf. 7216 0159
Mobil: 2921 7710

Sekretær Nadia Bartoft Lind
Mail: nabl@di.dk
Tlf. 3377 3309

Følg pressemeddelelser fra DI Midt Vest

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra DI Midt Vest

Ringkøbing-Skjern og Holstebro producerer mest grøn energi12.5.2023 06:10:00 CEST | Pressemeddelelse

I både Ringkøbing-Skjern og Holstebro kommuner sørger solceller og vindmøller på land for strøm svarende til 497.000 husstandes forbrug, mens der i Struer kun produceres grøn strøm svarende til 38.500 husstandes forbrug. Der er stor forskel på, hvor meget grøn energi der produceres i de midt- og vestjyske kommuner. DI Midt Vest opfordrer kommunerne til at gøre det hurtigt og nemt at investere i produktion af grøn strøm

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye