ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen

Virksomheder i kø hos midtjysk EU-projekt for at blive grønne og cirkulære

Del
Danske virksomheder har for alvor fået øjnene op for grøn omstilling og cirkulær økonomi, viser erfaringerne fra et strukturfondsprojekt. Vi er på tre år gået fra svag til overvældende interesse, siger innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster. Markedet, ledelse og medarbejdere forventer bæredygtighed i fremtiden, siger virksomhed.
Sika Footwear i Herning er en af de mange virksomheder, som har lært noget om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos LD Cluster. Virksomheden har i stort omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Foto: Sika Footwear
Sika Footwear i Herning er en af de mange virksomheder, som har lært noget om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos LD Cluster. Virksomheden har i stort omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Foto: Sika Footwear
 

"Vi er overbeviste om, at grøn omstilling og cirkulær økonomi er den rigtige retning for os. Det er dog stadig lidt uklart, hvordan – og på hvilke områder - det styrker vores forretning, men der er ingen tvivl om, at man i det lange løb kan miste forretning ved ikke at satse på bæredygtighed og grønne forretningsmodeller.”

Sådan siger Ryan Thomsen, chef for indkøb og logistik i Sika Footwear i Herning. Han og kollegerne lagde tidligere i år sidste hånd på den første grønne forretningsmodel i familievirksomheden, der begyndte at lave træsko for over 150 år siden. Det foregik med hjælp fra strukturfondsprojektet ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV), som med midler fra EU’s Regionalfond snart har hjulpet over 80 virksomheder til en grønnere strategi.

Sika Footwear producerer sikkerhedsfodtøj på fabrikker i både Asien og Østeuropa og gør i dag brug af genbrugsmaterialer i produktionen. Virksomheden producerer bl.a. en sko, der alene er produceret af genbrugsflasker. Bestyrelsen og ejerne ville videre med den grønne og bæredygtige produktion, og også medarbejderne pressede på, men virksomhedens viden om cirkulær økonomi var meget begrænset.

Hjælp fra EU-projekt var afgørende

"Vi havde en strategisk ambition om at skabe en bæredygtig forsyningskæde, og vi havde også afsat ressourcer til processen, men vi anede ikke, hvor vi skulle begynde,” siger Ryan Thomsen.

Gennem CØ SMV-projektet fik Sika Footwear konsulenttimer for 100.000 kr., og samtidig afsatte virksomheden selv 400 timer til udvikling. Konsulenttimerne er en af kerneydelserne i projektet.

"EU-projektet og den eksterne facilitator gav os et boost, som hjalp os dertil, hvor vi er i dag. Måske kunne vi have gjort det selv, men så ville det have taget os fem år. Nu har vi i stedet på relativ kort tid opnået en detaljeret indsigt i et ellers meget vanskeligt og komplekst område,” siger Ryan Thomsen om baggrunden for Sika Footwears vej ind i cirkulær økonomi.

CØ SMV drives af klynge- og innovationsnetværket LD Cluster med hovedsæde i Herning. Her arbejdes der for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore livsstilsvirksomheder samt i de relaterede kreative brancher.

LD Cluster var en af de første operatører i Danmark, der tilbage i 2013 begyndte at tilbyde virksomheder at arbejde med grønne og cirkulære forretningsmodeller. CØ SMV er det seneste projekt i rækken, og netop nu igangsættes det fjerde og sidste hold med 16 virksomheder, som afsluttes i maj 2021. Dermed har 81 virksomheder fået en cirkulær forretningsmodel og en vækstplan for, hvordan de kan fremtidssikre deres virksomhed. Langt de fleste virksomheder er fra Region Midtjylland og Region Hovedstaden, og der er gjort en særlig opsøgende indsats i Region Sjælland.

Efter knap tre år har projektet skabt stærke resultater, som både har styrket virksomhederne og reduceret CO₂-belastningen:

  • Der er sparet 89.000 gigajoule på energiforbruget og brugt 7.900 tons færre materialer.
  • Syv ud af ti deltagende virksomheder oplyser, at de har fået nye kompetencer til at arbejde videre med cirkulær økonomi, og hver anden virksomhed har opbygget nye netværk, som de vil fortsætte samarbejdet med.

Virksomhederne melder også, at deres konkurrenceevne er styrket gennem den cirkulære økonomi. Når projektet slutter i 2021, ventes det at have skabt 114 mio. kr. i ekstra omsætning og op mod 700 nye arbejdspladser i de 81 deltagervirksomheder.

”Vild” udvikling på tre år

Projektleder Henrik Nørgaard, LD Cluster, kalder udviklingen i virksomhedernes interesse for cirkulær økonomi ”vild”.

"I 2017 var det svært at få virksomheder med på cirkulær økonomi, men i 2018 kom gennembruddet. I dag har vi sindssygt mange ansøgninger. Heldigvis er der mange, der har set lyset og indset, at de må omstille sig, hvis de vil drive virksomhed i fremtiden,” siger Henrik Nørgaard.

Han tilføjer, at det er blevet langt nemmere at rekruttere virksomheder, fordi langt flere af dem i dag har kendskab til cirkulær økonomi og blandt andet arbejder strategisk med FN’s verdensmål.  Ifølge projektlederen har omverdenens syn på cirkulær økonomi ændret karakter i løbet af de seneste par år. Virksomhederne taler ikke længere blot om leve op til FN’s verdensmål, men om sund fornuft og gamle dyder som sparsommelighed og genbrug. Samtidig har kundernes ønsker ændret sig.

"Forbrugerne vil have bæredygtige og transparente produkter, og fra EU kommer der stigende krav om producentansvar. Derfor vender flere og flere virksomheder sig mod grønne og cirkulære forretningsmodeller,” siger Henrik Nørgaard.

COVID-19-krisen har ramt vidt forskelligt blandt virksomhederne, der deltager i strukturfondsprojektet.

"Nogle er i krise, mens andre har ekstraordinært travlt. Men fælles for dem alle er et brændende ønske om at fortsætte med processen, fordi alle kan se, at de grønne og cirkulære forretningsmodeller er kommet for at blive og kan blive et forretningsområde i fremtiden,” siger Henrik Nørgaard.

Bæredygtighed starter med de små ting

Sika Footwear har med sin grønne omstilling vist, at det ikke behøver at være så svært. I skotøjsvirksomheden fik man med hjælp fra CØ SMV-projektet omsat FN’s verdensmål og begrebet bæredygtighed til forståelige størrelser og små pilotforløb, der relativt nemt kunne gennemføres i virksomheden.

Marketingbudgettet blev fx reduceret markant ved at give virksomhedens kataloger et kritisk gennemsyn, og bæredygtighed indgår i dag i mange kundemøder, fordi kunderne med Ryan Thomsens ord ”i allerhøjeste grad allerede efterspørger bæredygtige løsninger og værdsætter dialogen med os.”

Også i det daglige møder medarbejderne på Sika Footwear virksomhedens øgede fokus bæredygtighed og ressourcebevidsthed. Her opfordres medarbejderne fx til at undgå madspild i kantinen. Og det har allerede givet resultat.

"Vores kommunikation alene har øget klimabevidstheden og fået folk til at tage lidt mindre på tallerkenen. Jeg prøver selv kun at bruge én kaffekop i løbet af en arbejdsdag. I stedet for at tage en ny kop, går jeg ind og henter den brugte. Eller også tager jeg en kop mindre, og så sparer vi lidt opvask,” siger Ryan Thomsen.

-----------------------------------------------------------

Klimapartnerskab: Grønt er det nye indsatsområde

Det grønne er et af de største indsatsområder for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. I 2019 støttede bestyrelsen blandt andet det landsdækkende projekt ”Grøn Cirkulær Omstilling” med næsten 100 mio. kr., og i år har bestyrelsen yderligere afsat 82,5 mio. kr. til en ny landsdækkende indsats for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Hvorfor? Fordi det i fremtiden bliver svært at drive virksomhed uden at indtænke klimahensyn og bæredygtighed i kerneforretningen, siger Camilla Haustrup Hermansen, formand for regeringens klimapartnerskab ”Affald, vand og cirkulær økonomi”:

"Forbrugerne efterspørger i stigende grad grønne og bæredygtige produkter og ydelser, og hvis vi skal nå klimamålet i 2030, skal flere virksomheder være med til at tage et større ansvar i omstillingen til en cirkulær økonomi. Derfor er det meget vigtigt, at der igangsættes projekter som CØ SMV, der giver virksomhederne nødvendig indsigt og viden til at komme i gang med eller videre med den grønne omstilling.” 

-----------------------------------------------------------

FAKTA OM ”Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er” (CØ SMV)

CØ SMV er et treårigt strukturfondsprojekt, som giver virksomheder mulighed for at se på deres ressourceanvendelse og de forretningsmæssige potentialer ved cirkulær økonomi. De deltagende virksomheder skal i samarbejde med en fag- og branchekyndig konsulent udarbejde en grøn forretningsmodel og en plan for, hvordan den skal realiseres.

Projektet begyndte i februar 2018 og kører frem til udgangen af juli 2021. EU’s Regionalfond har støttet projektet, der også rummer en særlig indsats i Region Sjælland, med sammenlagt 19,3 mio. kr.

Operatør på projektet er Lifestyle & Design Cluster, Herning. Partnere i projektet er Fonden Plast Center, Esbjerg – Trekantområdet Danmark, Kolding – Erhvervshus Hovedstaden – Food & Bio Cluster, Holstebro – UCN act2learn, Aalborg – Erhvervshus Midtjylland.

Læs mere om projektet i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om den særlige indsats på Sjælland i projektdatabasen her

Læs mere om CØ SMV på projektets hjemmeside

FAKTA OM EU's Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark.

Derfor medfinansierer EU's Regionalfond projekter, der skal:

  • Styrke virksomhedernes innovationsevne
  • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
  • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive

Nøgleord

Kontakter

Henrik Nørgaard, projektleder, CØ SMV, 40 46 24 00
Ryan Thomsen, chef for indkøb og logistik, Sika Footwear, 22 49 78 13

Billeder

Sika Footwear i Herning er en af de mange virksomheder, som har lært noget om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos LD Cluster. Virksomheden har i stort omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Foto: Sika Footwear
Sika Footwear i Herning er en af de mange virksomheder, som har lært noget om grøn omstilling og cirkulær økonomi hos LD Cluster. Virksomheden har i stort omfang involveret medarbejderne i arbejdet. Foto: Sika Footwear
Download
Den grønne omstilling er også slået igennem på Sika Footwears hjemmeside. I nederste højre hjørne hopper et skilt frem og meddeler, at virksomhedens traditionelle papirkatalog er blevet digitalt og dermed mindre CO₂-belastende. Foto: Sika Footwear
Den grønne omstilling er også slået igennem på Sika Footwears hjemmeside. I nederste højre hjørne hopper et skilt frem og meddeler, at virksomhedens traditionelle papirkatalog er blevet digitalt og dermed mindre CO₂-belastende. Foto: Sika Footwear
Download

Information om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye