ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen

Ensom og ”ondt i skolen”: Tålmodige ildsjæle i EU-projekt hjælper sårbare unge

Del
Et midtjysk strukturfondsprojekt skaber resultater, der gør livet lettere for flere hundrede unge med ondt i livet. I Aarhus er et delprojekt vokset ud af moderprojektet ”Alle unge med imidt” og skal nu bygge en helt ny HF-uddannelse for psykisk sårbare unge.
Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet
Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet

 

"Vores skolesystem fungerer fint for en stor del af befolkningen, men ikke så godt for de unge, der falder udenfor af den ene eller anden grund. I løbet af de sidste 10 år er antallet af unge med angstlidelser tredoblet, og Psykiatrifonden anslår, at op mod 60 procent af alle frafald på ungdomsuddannelser skyldes psykiske udfordringer. Derfor er det vigtigt, at der er fleksible tilbud som vores, der samler dem op, som ikke passer ind i det eksisterende uddannelsessystems rammer.”

Sådan siger Jan Houborg Andersen, daglig leder af Foreningen Fundamentet i Aarhus. I værestedets hyggelige lokaler tanker op mod 200 unge med personlige udfordringer hvert år selvtillid og mod til at tage næste skridt i livet. En del af foreningens indsats er HF Fundamentet, der er et af seks stærke delprojekter i strukturfondsprojektet Alle unge med imidt.

Fundamentets sårbare unge kæmper med angst og depression, med oplevelsen af ikke at kunne leve op til omgivelsernes krav og forventninger - og med følelsen af ikke at passe ind.

"Vi fungerer nærmest som en udvidet familie – vi holder juleaften, vi skaffer biler til flytning, vi hjælper med det, der er behov for – præcis som en ressourcestærk familie ville gøre. Og der er ingen udløbstid på tilknytningen til Fundamentet – så længe der er brug for støtte, er man en del af Fundamentet,” siger Jan Houborg om værestedets helhedsorienterede indsats.

Fundamentet har så stor succes, at foreningen nu skal udvikle en helt særlig HF-uddannelse for unge med særlige udfordringer. Uddannelsen får premiere i sommeren 2021, og Fundamentet har sammen med samarbejdspartneren Aarhus HF & VUC fået 8,4 mio. kr. i fireårig støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Støtten skal bruges til at udvikle uddannelsen samt udvikle en landsdækkende model for et uddannelsesforløb til de sårbare unge, der har svært ved at slå til i skolesystemet.

Målet i moderprojektet Alle unge med imidt (AUMI), der er støttet med 10 mio. kr. fra EU’s Socialfond, er todelt: Det skal give udfordrede unge et skub mod en ungdomsuddannelse eller forhindre dem i at droppe ud og samtidig at skabe metoder, værktøjer og erfaringer, som fx gymnasielærere, vejledere og andre i hele landet kan bruge, når AUMI slutter i august 2021.

HF-projektet vækker begejstring hos operatøren Projekter imidt, som driver AUMI i samarbejde med en række jyske kommuner, uddannelsesinstitutioner og private organisationer.

"Vi er stolte over, at Fundamentets erfaringer og resultater fremover kommer alle unge i Danmark til gode. Det er det, der er meningen med hele projektet, og det viser for alvor, hvordan støtte fra EU’s Socialfond kan få en særdeles positiv effekt i samfundet,” siger Helle Gammelgaard, projektleder i AUMI.

EU-projektet har kontakt til 250 unge i regionen, som af forskellige årsager har brug for særlig hjælp til at komme i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse. Helle Gammelgaard forklarer:

"Andelen af unge, som lider af angst og mistrivsel, er stigende. Mange af dem er ikke dårlige nok til et helt særligt tilbud, men heller ikke dygtige nok til det ordinære skolesystem. Derfor er det vigtigt, at der er projekter som vores, der ligger mellem de to punkter.”

I AUMI bliver de 250 unge hjulpet med et inklusionsforløb, og målet er, at 120 skal være i gang med en ungdomsuddannelse, og at 70 skal have taget en afsluttende eksamen, når projektet slutter i august 2021. På langt sigt gavner indsatsen de unge, der får kompetencer og står stærkere på arbejdsmarkedet, men det styrker også arbejdsudbuddet i regionen.

”Back on track” og unge med høretab

Lige nu er mellem 130 og 140 unge med i en af AUMI’s seks aktiviteter rundt om i en række kommuner i Region Midtjylland. Fælles for aktiviteterne er, at de henvender sig til unge, der enten har faglige, personlige eller sociale udfordringer og derfor har svært ved at samle sig om en ungdomsuddannelse.

I Herning Kommune arbejder indsatsen ”Back on Track” med 60 fagligt og socialt udfordrede unge, der skal i gang med eller fastholdes på en ungdomsuddannelse, og 25 unge døve eller hørehæmmede fra Castbjerggård Job- og Udviklingscenter i Hedensted skal lære at mestre et høretab i projektet ”Bliv verdensmester i dit høretab”.

"Det er en hurdle for en ung person i 2. g at indse, at man skal have et høreapparat. Ofte går de unge alene med deres problem, men som en af de unge i projektet sagde: ”Inden jeg kom med i AUMI, kendte jeg kun én, der hører dårligt. Nu kender jeg fem”,” fortæller projektleder Helle Gammelgaard.

I Norddjurs Kommune får 30 autister i SES-projektet (Selvforståelse, Eksponering, Spejling) blandt andet hjælp til at forstå deres egen situation, hvorefter de med den viden kan gå i gang med en ungdomsuddannelse. Autister har nemt ved at ”udtrættes” og svært ved at anerkende forandringer – det hjælper SES-projektet med. Og i Holstebro Kommune hjælper medarbejdere på KomMed-projektet omkring 65 unge i social og psykisk mistrivsel. De slås med ensomhed, depression, isolation og angst etc. og får gennem projektet mere mod på livet – og målet er, at de skal begynde på eller færdiggøre en ungdomsuddannelse.

Ofte er det helt banale ting, der står mellem de unge og uddannelse, fortæller projektleder Esben Schou fra KomMed:

"En ung fyr var droppet ud af en ungdomsuddannelse. Flere år senere mødte vi ham og fik ham tilmeldt HF. Men han var bange for første skoledag og busturen til skolen, så jeg prøvekørte busturen med ham og fandt klasselokalet, og derefter klarede han sig selv. Et rigtig godt eksempel på, hvor meget noget kan fylde for nogen, men omvendt være en lille ting for andre at afhjælpe."

Der kommer omkring 80 frivillige hos Fundamentet på Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor de hjælper med behandling, støtte og rådgivning. Deres indsats er en væsentlig del af Fundamentets tilbud til de unge, og mange af de frivillige deltager også i husets sociale liv. Foto: Fundamentet

I Aarhus hjælper projektet Bifrost hos Kirkens Korshær unge, der er udfordret af misbrug og svære diagnoser, og det er en barsk opgave, understreger Helle Gammelgaard:

"De unge her har mange udfordringer. Bare det at få de unge ind i huset og få dem til at være en del af et fællesskab, at spise morgenmad og være på et værksted, er svært. Når de kan begå sig, kigger vi på uddannelse, og når de kommer i gang med en uddannelse, får de særlig støtte, fordi erfaringen viser, at de ellers falder fra.”

Og så vender vi tilbage til Fundamentet i Aarhus, hvor sårbare unge mødes med den samme tillid, vedholdenhed og tålmodighed, som går igen i alle AUMI’s seks aktiviteter. Fundamentet blev grundlagt for seks år siden og har fra starten haft stor opbakning fra det lokale erhvervsliv og mange frivillige fagprofessionelle. Den håndholdte, helhedsorienterede indsats er blevet fremhævet som  helt afgørende af både de unge og i en ekstern evaluering tidligere på året, og foreningen har også fået en del national opmærksomhed: Blandt andet fik Fundamentet i 2018 tildelt Stjernedrysprisen fra Kronprinsparrets Priser.

Fundamentet og Aarhus HF & VUC er nu i fuld gang med at opbygge den nye HF-uddannelse. Det sker med erfaringerne fra blandingen af online- og fysisk undervisning i HF-enkeltfag, som gennem AUMI-projektet er praktiseret siden 2019:

  • De unge kombinerer de frie rammer fra online-undervisningen med støtte fra studieværkstedet på Fundamentet.
  • De unge kan møde andre unge og få hjælp fra undervisere fra Aarhus HF & VUC til opgaver, lektier og de it-programmer, der bruges i online-undervisningen.
  • Og alle unge i HF Fundamentet får desuden tilknyttet en frivillig studiementor fra Fundamentet, som støtter både fagligt og personligt.

Baggrunden for metoden er, at mange unge ikke er vant til at håndtere udfordringer i hverdagen, fordi de har muligheden for at trække sig tilbage og bare være online.

"Vi gør det omvendt – trækker de unge ind i fremmødet via online-undervisningen. Og vi gør det fleksibelt: Kan en ung ikke klare at være fysisk til stede en dag, kan man deltage online i stedet for alternativet: at falde ud af uddannelsen,” siger daglig leder Jan Houborg, som er glad for den dag, Fundamentet kom med i AUMI-projektet.

"I AUMI fik vi skabt samarbejdet med Aarhus HF & VUC, og vi fik høstet de erfaringer og skabt den inspiration, som nu fører til den nye HF-uddannelse. Vi var ikke kommet hertil uden EU-støtten,” siger Jan Houborg.

FAKTA OM ALLE UNGE MED IMIDT

”Alle unge med imidt” er et projekt i Region Midtjylland, som arbejder for, at flere udfordrede unge får en ungdomsuddannelse og bagefter inkluderes på arbejdsmarkedet. Projektet omfatter 250 unge, og målet er, at de enten begynder på eller holdes fast i en ungdomsuddannelse. Projektet skal udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer og skabe nye samarbejder – fx mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, NGO’er og frivillige foreninger. De nye metoder og værktøjer vil derefter kunne bruges i hele landet.

Projektet blev indledt i maj 2017 og løber frem til udgangen af august 2021. EU’s Socialfond har støttet projektet med 10 mio. kr. Organisationen Projekter imidt, som ejes af de 10 LO-sektioner i Region Midtjylland, driver projektet i samarbejde med en række parter.

Læs mere om ”Alle unge med imidt” i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om ”Alle unge med imidt” på projektets hjemmeside

FAKTA OM EU’S SOCIALFOND

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Nøgleord

Kontakter

Helle Gammelgaard, projektleder, Alle unge med imidt (AUMI), 50 40 32 95
Jan Houborg Andersen, daglig leder, Fundamentet, 61 96 08 75

Billeder

Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet
Man mødes af en hjemlig atmosfære, når man træder ind i Fundamentet. Her byder relationsmedarbejder Tim Alvin Broström velkommen til lokalerne på Søren Frichs Vej i Aarhus. Foto: Fundamentet
Download
Der kommer omkring 80 frivillige hos Fundamentet på Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor de hjælper med behandling, støtte og rådgivning. Deres indsats er en væsentlig del af Fundamentets tilbud til de unge, og mange af de frivillige deltager også i husets sociale liv. Foto: Fundamentet
Der kommer omkring 80 frivillige hos Fundamentet på Søren Frichs Vej i Aarhus, hvor de hjælper med behandling, støtte og rådgivning. Deres indsats er en væsentlig del af Fundamentets tilbud til de unge, og mange af de frivillige deltager også i husets sociale liv. Foto: Fundamentet
Download
En lang række frivillige fagprofessionelle er tilknyttet Fundamentet og bidrager til, at de unge kan få hjælp. Foto: Fundamentet
En lang række frivillige fagprofessionelle er tilknyttet Fundamentet og bidrager til, at de unge kan få hjælp. Foto: Fundamentet
Download
Der er grønt og meget hjemligt hos Fundamentet. Alt er indrettet, så det skaber trygge og familieagtige rammer om de unge brugere. Foto: Fundamentet
Der er grønt og meget hjemligt hos Fundamentet. Alt er indrettet, så det skaber trygge og familieagtige rammer om de unge brugere. Foto: Fundamentet
Download
Arbejdet hos Fundamentet i Aarhus er blevet bemærket i hele landet. I 2018 fik Fundamentet kronprinsparrets Stjernedryspris, og senest har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,4 mio. kr. til at udvikle en HF-uddannelse for udfordrede unge. Bagest ses daglig leder Jan Houborg og forrest Eva Therkildsen og Anna Thorning med millionchecken. Foto: Fundamentet
Arbejdet hos Fundamentet i Aarhus er blevet bemærket i hele landet. I 2018 fik Fundamentet kronprinsparrets Stjernedryspris, og senest har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 8,4 mio. kr. til at udvikle en HF-uddannelse for udfordrede unge. Bagest ses daglig leder Jan Houborg og forrest Eva Therkildsen og Anna Thorning med millionchecken. Foto: Fundamentet
Download

Information om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

”Jeg vil gerne være et godt forbillede for andre ukrainere”12.7.2024 11:45:32 CEST | Pressemeddelelse

34-årige Serhii Kuzmenko fra Mariupol fik for godt et år siden arbejde på lageret hos Brdr. Dahl i Randers, der deltog i en Ukraine-indsats, som blev støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Socialfond. Nu er han blevet bedre til dansk efter 15 timer om ugen på sprogskole, og han kan starte på uddannelse efter sommerferien. Samtidig er Brdr. Dahl så tilfredse med ham, at de har ansat flere ukrainere på lageret.

”Vi satser fuldt ud på digital transformation i en analog virkelighed”17.6.2024 12:18:17 CEST | Pressemeddelelse

Indtil for nylig var autolakererbranchen langt hen ad vejen analog. Autolakereren modtog typisk en bil – oftest en forsikringssag – med en rapport under vinduesviskeren. Arbejdet blev udført og bilen blev leveret tilbage til kunden. Forsvandt rapporten i processen var det en udfordring at få faktureret arbejdet, da dokumentationen var væk. Et system med plads til forbedringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye