Velliv Foreningen

Forskningsprojekt med millionstøtte skal bekæmpe stress i daginstitutioner

Del

Det er vigtigt at have fokus på god mental sundhed og udvikle redskaber til at håndtere stress for medarbejdere i daginstitutioner. Sådan lyder meldingen fra et forskerhold, der har fået 2.6 millioner kroner i støtte fra Velliv Foreningen til at sørge for netop det.

Ledere og medarbejdere i daginstitutioner skal klædes på med konkrete værktøjer, så de bedre kan håndtere stress. Det mener det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som vil udvikle forebyggelsesmetoder og redskaber mod arbejdsrelateret stress i daginstitutioner.

Projektet skal være med til at løse udfordringen om, at medarbejdere i daginstitutioner har et højere niveau af stress end gennemsnittet for lønmodtagere. Annette Meng, der er projektleder fra NFA, mener, at projektet rummer stort potentiale.

”Først og fremmest handler det om at give ledere og medarbejdere nogle konkrete værktøjer som kan bruges som hjælp til selvhjælp i arbejdet med at øge den mentale sundhed. På længere sigt håber vi, at redskaberne kan bredes ud og bruges flere steder,” siger hun.

Projektet tager i første gang udgangspunkt i en række private daginstitutioner, som skal indgå i afprøvningen af forebyggelsesmetoder og redskaber mod arbejdsrelateret stress og mistrivsel. Ud fra det laver forskerne en drejebog til ledere og medarbejdere, som vil blive udbredt til alle typer af daginstitutioner og andre små og mellemstore virksomheder.

Projektets store potentiale og fokus på at fremme mental sundhed i arbejdslivet er blandt hovedårsagerne til, at Velliv Foreningen støtter med i alt 2.613.994 kr., forklarer Lars Bo Pedersen, der er programchef i foreningen.

”Vi ønsker at skabe overskud i livet blandt danskerne. Derfor støtter vi projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. Projektet rummer stort potentiale, da det både fokuserer på en særlig udsat medarbejdergruppe, samt ønsker at skabe værktøjer der kan fremme den mentale sundhed flere steder i arbejdslivet,” siger han.

Projektet slutter i slutningen af 2022, hvorefter NFA vil fremlægge sine konklusioner.

Om Velliv Foreningen: Skaber overskud i livet
Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud.

Alle vores 350.000 medlemmer ejer pensionsselskabet Velliv. Som kunde hos Velliv er man automatisk medlem af Velliv Foreningen.

I de år, hvor der er overskud af Velliv Foreningens investeringer, udbetaler vi bonus til medlemmerne og støtter projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. Midlerne kan søges af alle virksomheder, foreninger og organisationer.

Som medlem af Velliv Foreningen har man mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter, stemme til valgene og stille op til vores repræsentantskab, der vælger bestyrelsen og beslutter fordelingen af overskuddet.


Om projektet
Projektet har til formål at undersøge, hvordan man kan øge brugen af handlingsstrategier (SOK-strategier) i arbejdsfællesskabet. Projektansøger opstiller en hypotese om, at SOK-strategier har en bedre effekt, når de anvendes på gruppeniveau frem for individuelniveau. Formålet med projektet er således at udvikle, afprøve og evaluere en indsats for at øge brugen af gruppebaserede SOK-strategier i daginstitutionernes arbejdsfællesskab, samt at integrere psykologisk sikkerhed for at støtte op om arbejdet. Forskerne mener, at en tryg og tillidsfuld relation medarbejdere imellem og mellem medarbejdere og leder (psykologisk sikkerhed) er et vigtigt grundpræmis for at arbejdsfælleskabet kan arbejde med at øge brugen af SOK-strategierne. SOK-strategier kan medvirke til at skabe balance mellem de krav, der er til medarbejderne og de ressourcer, de har. SOK-strategier kan f.eks. være fælles prioritering af opgaver (selektion), fokus på at få sat alles kompetencer i spil (optimering), eller beslutninger om andre måder at løse opgaver på, hvis de løses uhensigtsmæssigt (kompensation). Gennem indsatsen vil medarbejdere og ledere således blive klædt bedre på til at arbejde forbyggende med stress og mistrivsel i arbejdet. Drejebogen vil guide både ledere og medarbejdere i valg af værktøjer og det systematiske arbejde hermed.

Nøgleord

Kontakter

Kontakt
Annette Meng (AME)
Post.doc., Cand.psych., ph.d.
T 39 16 52 91 | | E ame@nfa.dk


Nicolaj Truelsen
Kommunikationskonsulent, Velliv Foreningen
Mobil: +45 42669543
nit@vellivforeningen.dk

Information om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen
Velliv Foreningen
Lautrupvang 10
2750 Ballerup

22 60 07 18https://www.vellivforeningen.dk/

Vi skaber overskud i livet

I Velliv Foreningen arbejder vi for, at flere danskere får et godt liv med overskud.

Alle vores 370.000 medlemmer ejer pensionsselskabet Velliv. Som kunde hos Velliv er man automatisk medlem af Velliv Foreningen.

I de år, hvor der er overskud af Velliv Foreningens investeringer, udbetaler vi bonus til medlemmerne og støtter projekter, der fremmer den mentale sundhed i arbejdslivet. Midlerne kan søges af alle virksomheder, foreninger og organisationer.

Som medlem af Velliv Foreningen har man mulighed for at deltage i medlemsaktiviteter, stemme til valgene og stille op til vores repræsentantskab, der vælger bestyrelsen og beslutter fordelingen af overskuddet.

Læs mere om Velliv Foreningen her.

Følg pressemeddelelser fra Velliv Foreningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Velliv Foreningen

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye