ErhvervsstyrelsenErhvervsstyrelsen

Sygemeldt med stress og på kanten af kontanthjælp: Fem uger i EU-projekt fik Annette på ret kurs

Del
Det store EU-støttede inklusionsprojekt Rummelig imidt går fra succes til succes i arbejdet for at bringe sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet i 14 øst-, midt- og vestjyske kommuner på tværs af to regioner.
Efter mange år som en stabil arbejdskraft faldt Annette Brogaard fra Struer ud af arbejdsmarkedet som stressramt. Nu er hun tilbage i fuldtidsarbejde – godt hjulpet af en indsats under det store EU-socialfondsprojekt Rummelig imidt. Foto: Morten Stricker
Efter mange år som en stabil arbejdskraft faldt Annette Brogaard fra Struer ud af arbejdsmarkedet som stressramt. Nu er hun tilbage i fuldtidsarbejde – godt hjulpet af en indsats under det store EU-socialfondsprojekt Rummelig imidt. Foto: Morten Stricker

Annette Brogaard havde i 16 år elsket sit arbejde ved Bang & Olufsen i Struer. Men en dag i 2016 gik det ikke længere – hun blev sygemeldt med stress, og selvom virksomheden forsøgte at omplacere hende til et mere skånsomt job, fungerede det bare ikke, og hun sagde selv sit job op i august 2017.

Efter lidt over et år, hvor hun på samme tid skulle håndtere sin stress, mødet med ”systemet” og tankerne om sit videre arbejdsliv, kom hjælpen. Hun blev optaget på et fem uger langt indslusningsforløb hos Jobekspressen hos 3F i Holstebro - en af mange indsatser i det vidtfavnende EU-socialfondsstøttede projekt Rummelig imidt, der siden 2016 har hjulpet borgere i Midt-, Øst- og Vestjylland på kanten af arbejdsmarkedet over i beskæftigelse.

Lige præcis dette delprojekt var for sygemeldte dagpengemodtagere, og Annette Brogaard kunne med det samme mærke, at der blev sat kompetent ind af folk med forstand på hendes situation.

De nye færdigheder, motivationen og det øgede selvværd, som hun fik på kurset, førte hurtigt til et deltidsjob. Pludselig stod hun med i alt tre deltidsjobs, og fra oktober i år er alt faldet på plads: To af virksomhederne har givet hende sammenlagt 32 timers fastansættelse om ugen.

”Jeg er blevet selvforsørgende igen, og det er perfekt. Jeg stod til at miste dagpengene og komme på kontanthjælp. Så jeg har været meget nervøs og opsøgende, og jeg håbede, at det kunne ende ud i flere timer. Det er lykkedes, og det er fantastisk,” siger Annette Brogaard.

Målet næsten nået to år før tid

Historien om Annette spejler sig i mange andre udsatte borgeres oplevelser i lignende forløb undervejs i de snart tre et halvt år, Rummelig imidt har udviklet og udrullet nye indsatser til gavn for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Projektet er på grund af sine vellykkede indsatser forlænget til udgangen af 2021. Målet er nu, at 810 borgere skal igennem et indslusningsforløb, og af dem skal 108 i beskæftigelse. Allerede nu er Rummelig imidt tæt på et af hovedmålene, idet 626 borgere per 1. juli havde gennemført et forløb. Heraf er 134 kommet i arbejde, praktik eller uddannelse.

”Vi er stolte af resultaterne, som vi har opnået. Vi taler om borgere, som er fysisk handicappede, psykisk sårbare og kontanthjælpsmodtagere, og de er nogle af de sværeste grupper at få i aktivitet igen,” siger faglig projektleder Søren Larsen fra Projektsekretariatet ApS, ejet af LO Region Midtjylland og operatør for projektet.

Tre indsatsområder blev til fem

Rummelig imidt har fokuseret sin indsats på tre hovedområder: En borgerrettet indsats, en virksomhedsrettet indsats og en socialøkonomisk indsats. I 2019 er to nye indsatsområder kommet til: Sociale indkøb og cirkulær økonomi.

FAKTA Rummelig imidt

Rummelig imidt begyndte i september 2015 og kører til udgangen af 2021. Projektet er medfinansieret af EU’s Socialfond (27,5 mio. kr.) og finansieres også af Region Midtjylland og de deltagende kommuner. Projektsekretariatet ApS, der er ejet af LO Region Midtjylland, er operatør for projektet, der har en lang række partnere: 14 kommuner, 2 a-kasser, Castberggård Job- og Udviklingscenter, Sind i Aarhus og Odder m.fl. Læs mere om projektet på regionalt.dk eller på projektets hjemmeside.

Borgerne har fået hjælp via en række indslusningsforløb rundt om i kommunerne. Formålet med forløbene er kort fortalt at knytte borgerne og virksomhederne sammen, samtidig med at borgerne får hjælp til at løse deres individuelle udfordringer.

Et eksempel på en borgerrettet indsats er Co-Creation Gullestrup, hvor Rummelig imidt sammen med Herning Kommune i over to år flyttede en satellit-afdeling fra jobcentret ud i Gullestrup-lokalområdet. Her havde to medarbejdere daglig kontakt med borgerne og skabte blandt andet en række jobmuligheder for borgerne i lokale virksomheder.

”Projektet gav mere beskæftigelse og mere tryghed blandt borgerne i Gullestrup-området,” siger Søren Larsen.

Blandt de mange andre grupper, som indsatserne har rettet sig mod, er autister i Viborg, krigsveteraner i Aarhus, fleksjobbere i Odder, ledige dagpengemodtagere over 50 år fra Skive-egnen og døve fra hele regionen.

Lokal viden og lokale behov styrer indsatsen

”Alle forløb er fastlagt i samarbejde med kommuner, lokale interessenter og arbejdsmarkedets parter, og det er der en indlysende logik i. Det er nemlig kommunerne og de lokale aktører, der har den nødvendige viden om, hvilke målgrupper der står uden for arbejdsmarkedet i lige netop deres område. Desuden giver det ekstra tyngde, at vi har et kæmpestort netværk regionalt og lokalt, der får samarbejdet mellem jobcentrene og arbejdsmarkedet til at fungere,” siger Søren Larsen.

I Aarhus Kommune har man samarbejdet med Rummelig imidt om to forskellige indslusningsforløb: Dels en særlig indsats for krigsveteraner, og dels et andet, hvor man har arbejdet med borgere med psykiske udfordringer, der har en videregående uddannelse.

”I begge tilfælde har vi haft mulighed for at afprøve nye metoder og yde en særlig indsats for to konkrete målgrupper. Og det har vi gjort med rigtig gode resultater. Det vil vi ikke have haft mulighed for på samme måde i den ordinære indsats,” siger Line Bjørnsen, der er afdelingsleder i Jobcenter for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser i Aarhus Kommune.

I den virksomhedsrettede indsats har det stået som et centralt mål at få virksomhederne til at arbejde aktivt med inklusion af borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet. For at nå målet har Rummelig imidt i samarbejde med Code of Care skabt og faciliteret otte virksomhedsnetværk, task forces, med i alt 163 virksomheder, og der er udarbejdet nye materialer og værktøjer, som både virksomheder og kommuner benytter sig af.

"Denne del har været vigtig for os, fordi borgere ”fra kanten” ikke kommer i arbejde, hvis virksomhederne ikke er med. Virksomhederne har ofte brug for lidt hjælp, eller kommunerne har måske brug for nogle nye værktøjer til at skubbe virksomhederne i den rigtige retning,” siger Søren Larsen.

Støtte til socialøkonomiske virksomheder

I det tredje ben i indsatsen har Rummelig imidt samarbejdet med Kooperationen om at skabe bedre vilkår for socialøkonomiske virksomheder.

”Målet er at få flere socialøkonomiske virksomheder, og de eksisterende skal have bedre overlevelsesmuligheder. Det er svært at måle på, men der er skabt en unik materialebank, en guide til kommende virksomheder, og der er uddannet lokale fyrtårne til at rådgive og vejlede om socialøkonomi. Disse tiltag skulle gerne sikre, at der etableres flere socialøkonomiske virksomheder, og at flere borgere får ansættelse i disse,” siger Søren Larsen.

Et vigtigt led har været etableringen af netværket ”Socialøkonomi Midtjylland”, som skal styrke den forretningsmæssige udvikling af midtjyske socialøkonomiske virksomheder. Netværket retter sig mod eksisterende, beskæftigelsesrettede socialøkonomiske virksomheder, som har fået faglig viden, oplæg og sparring om socialøkonomisk forretningsudvikling og øget samarbejde og vidensdeling.

Rummelig imidt har desuden sat ind med kompetenceudviklingsseminarer for ansatte i kommunerne, der vejleder socialøkonomiske virksomheder. Det har resulteret i syv socialøkonomiske ”fyrtårne” fordelt i kommunerne, samt en materialebank og inspirationskataloger til at guide eksisterende og nye socialøkonomiske virksomheder.

De to seneste indsatser, der er kommet til i 2019, er endnu kun i pipelinen, men de handler om at inddrage kommunerne i nye måder at få borgere på kanten tættere på arbejdsmarkedet. Blandt andet vil Rummelig imidt sammen med regionens kommuner undersøge potentialet for at skabe rummelige arbejdspladser som en del af den cirkulære tankegang, som anvendes af flere og flere virksomheder Det skønnes, at der i den cirkulære omstilling i Danmark alene er potentiale for at skabe 7.000-13.000 jobs på tværs af brancher.

Samtidig vil Rummelig imidt sammen med regionens kommuner undersøge, om den store indkøbsvolumen hos kommunerne giver anledning til i stigende grad at placere ordrer hos virksomheder, der samtidig løfter en social og samfundsgavnlig opgave.

”Det vil give god mening for kommuner at bruge offentlige indkøbsaftaler til at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet. For eksempel ved at indkøbe produkter og ydelser fra virksomheder, der tager et socialt ansvar,” siger Søren Larsen.

Og hjemme i Struer ser Annette Brogaard sig ikke længere tilbage, men fremad i sit arbejdsliv.

”Jeg har fået et arbejde, hvor jeg mere eller mindre selv kan styre min tid, og det giver mig ro på. Derudover har jeg frihed til at være kreativ, indkøbe blomster, dekorere og møblere, som jeg vil. Jeg har det som blommen i et æg, og det hele er lidt af et drømmescenarie,” fortæller kvinden, som fik sin fremtid genskabt efter fem uger på kursus.

CASES fra Rummelig imidt

En 57-årig kvinde deltog i ”Spot et job” i Horsens. Hun havde været på kontanthjælp siden 1987 og aldrig været på arbejdsmarkedet. Efter et tre måneder langt forløb blev hun sluset ind på arbejdsmarkedet og har i dag fast fuldtidsjob.

41-årig mand deltog i Aarhus Kommunes Veteranprojekt. Han lider af PTSD og alkohol- og narkomisbrug og har meget svært ved at falde til med arbejde og bolig. Gennem samtaler og virksomhedspraktik er han nu i ordinært arbejde på en stor arbejdsplads, hvor der tages hensyn til hans udfordringer.

Kilde: Rummelig imidt

FAKTA EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.

Nøgleord

Kontakter

Kontaktpersoner:
Søren Larsen, projektleder for Rummelig imidt, 21 66 04 29
Tue Germundsson, kommunikationskonsulent, 30 60 05 63

Billeder

Efter mange år som en stabil arbejdskraft faldt Annette Brogaard fra Struer ud af arbejdsmarkedet som stressramt. Nu er hun tilbage i fuldtidsarbejde – godt hjulpet af en indsats under det store EU-socialfondsprojekt Rummelig imidt. Foto: Morten Stricker
Efter mange år som en stabil arbejdskraft faldt Annette Brogaard fra Struer ud af arbejdsmarkedet som stressramt. Nu er hun tilbage i fuldtidsarbejde – godt hjulpet af en indsats under det store EU-socialfondsprojekt Rummelig imidt. Foto: Morten Stricker
Download
Annette Brogaard arbejder i dag for flere arbejdsgivere; hun styrer selv sin arbejdsdag, og det skaber ro i hendes hverdag. Foto: Morten Stricker
Annette Brogaard arbejder i dag for flere arbejdsgivere; hun styrer selv sin arbejdsdag, og det skaber ro i hendes hverdag. Foto: Morten Stricker
Download
Glimt fra et møde i netværket 
”Socialøkonomi Midtjylland”, der har som mål at styrke forretningsdelen i Midtjyllands socialøkonomiske virksomheder. Foto: Rummelig Imidt
Glimt fra et møde i netværket ”Socialøkonomi Midtjylland”, der har som mål at styrke forretningsdelen i Midtjyllands socialøkonomiske virksomheder. Foto: Rummelig Imidt
Download

Information om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen
Vejlsøvej 29
8600 Silkeborg

3529 1700https://udviklingidanmark.erhvervsstyrelsen.dk/

Følg pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Erhvervsstyrelsen

”Jeg vil gerne være et godt forbillede for andre ukrainere”12.7.2024 11:45:32 CEST | Pressemeddelelse

34-årige Serhii Kuzmenko fra Mariupol fik for godt et år siden arbejde på lageret hos Brdr. Dahl i Randers, der deltog i en Ukraine-indsats, som blev støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Socialfond. Nu er han blevet bedre til dansk efter 15 timer om ugen på sprogskole, og han kan starte på uddannelse efter sommerferien. Samtidig er Brdr. Dahl så tilfredse med ham, at de har ansat flere ukrainere på lageret.

”Vi satser fuldt ud på digital transformation i en analog virkelighed”17.6.2024 12:18:17 CEST | Pressemeddelelse

Indtil for nylig var autolakererbranchen langt hen ad vejen analog. Autolakereren modtog typisk en bil – oftest en forsikringssag – med en rapport under vinduesviskeren. Arbejdet blev udført og bilen blev leveret tilbage til kunden. Forsvandt rapporten i processen var det en udfordring at få faktureret arbejdet, da dokumentationen var væk. Et system med plads til forbedringer.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye