Mediationsinstituttet

Flere meditationer og færre voldgifter er vejen frem

Del
Hvis mediation for alvor skal vinde indpas i byggebranchen kræver det praktisk erfaring og gode eksempler, der kan vise en alternativ vej til de kostbare og langsommelige voldgifter, vurderer Mediationsinstituttet i afsluttende rapport.

Gennem otte måneder har Mediationsinstitut i projektet Nye veje mod byggeriets konflikter undersøgt, hvordan vi kan få bedre, hurtigere og billigere konfliktløsning i den danske byggebranche. Mediationsinstitut har i løbet af projektet talt med 17 danske og udenlandske eksperter og modtaget input fra 162 aktører - herunder entreprenører, bygherrer, rådgivere, advokater og mediatorer i den danske byggebranche.

Undersøgelsen handler om at finde alternative veje til den traditionelle og meget omkostningstunge konfliktløsning, som ofte ender i landets retslokaler. Man anslår, at juridiske konflikter og retssager årligt koster byggebranchen 2,2 mia. kroner, hvilket svarer til hele 22 procent af branchens resultat efter skat.

"Der er rigtig mange gode takter i byggeriet, som peger i retningen af mere fokus på mediation i fremtiden. Vi har set en solid indsats de seneste år for at øge kendskabet til mediation, og der er potentiale for at branchen vil gå skridtet videre og indarbejde mediation i byggeriets regler, som vi har set det i andre lande," siger Louise Lerche-Gredal, direktør i Mediationsinstituttet.

Men der er også barrierer. I den seneste spørgeskemaundersøgelse pegede 80% af branchens repræsentanter på manglende kendskab som en væsentlig barriere for brug af mediation i byggekonflikter. En anden væsentlig barriere er byggebranchens stærke tradition for juridiske konfliktløsningsmetoder. Ifølge advokat og mediator, Jes Anker Mikkelsen, overvejer parterne ofte slet ikke mediation:

"Min oplevelse er, at parterne i byggebranchen næsten har en automatisk tilgang til konfliktløsning. Hvis man ikke kan blive enige, så går man i voldgift, så er det videre til syn og skøn, og så kører hele apparatet. Det er meget traditionelt, og der er ikke så mange, der tænker mediation ind," forklarer mediator Jes Anker Mikkelsen.

Udbredelse gennem praksis

Louise Lerche-Gredal mener, at parterne kan se fordelene ved at afprøve mediation i praksis.

"Det kræver ofte praktisk og mere direkte erfaring med mediation, før man til fulde forstår, hvad processen kan tilbyde, og før man oparbejder de dialogbaserede kompetencer, som på sigt kan benyttes bredt til byggekonflikter."

Direktør for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Lene Ahlmann-Ohlsen, peger ligeledes på at komme i gang og vise de gode eksempler.

"Opgaven de kommende år bliver at øge forståelsen for, hvad mediation kan tilbyde byggeriets parter og gøre dem trygge ved en tvisteløsningsmetode, som er anderledes end den, de er vant til gennem voldgift. Når parterne først kommer i gang med at afprøve mediation i konkrete byggesager med fagligt kompetente mediatorer, tror jeg, at vi vil se de gode erfaringer delt og brugen udvidet til flere i branchen."

Mediationsinstituttet peger også på behovet for at skabe stærkere juridiske og økonomiske incitamenter for de involverede parter. 68% af branchens repræsentanter vurderer således, at manglende kontraktbestemmelser om mediation i dag udgør en væsentlig strukturel barriere.

Strukturelle tiltag - herunder kontraktklausuler, ny lovgivning, sænkning af retsafgiften og forbedrede forsikringsvilkår - kan ikke stå alene, men kan være effektive indsatsområder, der kan øge motivationen for at komme i gang med mediation.

Yderligere information: Louise Lerche-Gredal, adm. direktør, Mediationsinstituttet. Tlf. 45 5077 8427, E-mail: llg@mediationsinstituttet.dk

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.
Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten.

Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.


Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter. Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten. Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Nøgleord

Billeder

Information om Mediationsinstituttet

Mediationsinstituttet
Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V

5077 8427http://www.mediationsinstituttet.dk

Om os

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogisk tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.

Mediationsinstituttet er en non-profit selvejende institution, der arbejder for at øge kendskabet til, og udbredelsen af, mediation som et effektivt og billigt alternativ til retten.

Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye konflikthåndteringsmetoder. Derudover rådgiver instituttet om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer sager.

Følg pressemeddelelser fra Mediationsinstituttet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Mediationsinstituttet

Konflikter koster byggebranchen 2,2 milliarder om året8.2.2017 08:29:00 CET | Pressemeddelelse

I disse dage mødes repræsentanter for den samlede byggebranche og forhandler fremtidens konfliktløsningssystem på plads. Hidtil har branchen løst størstedelen af deres konflikter ved voldgift, som svarer til en privat domstol. Erfaringer fra udlandet - ikke mindst Norge og England viser imidlertid, at den danske byggebranche kan spare både tid og penge, hvis branchen tør gå nye veje i løsningen af branchens konflikter.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye