Ørsted A/S

Ørsted sikrer sig fortrinsret til lavemissionsstål via hensigtserklæring med Dillinger13.3.2024 10:05:16 CET | Pressemeddelelse

Ørsted og Dillinger (Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke) styrker i dag deres partnerskab, da Ørsted har sikret sig fortrinsret til at købe Dillingers lavemissionsgrovpladestål til sine havvindmøllefundamenter. Gennem hensigtserklæringen understøtter Ørsted Dillingers bestræbelser på at reducere CO2-udledningen i sin stålproduktion og er dermed medvirkende til at sikre en robust forsyningskæde, en tilstrækkelig kapacitet af stål og muligheden for at levere på forventede kommende auktionskriterier.

Ørsted kåret som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi17.1.2024 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ørsted er blevet kåret som verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi i 2024-udgaven af Corporate Knights’ Global 100-indeks. Hvis vi skal tredoble kapaciteten af vedvarende energi inden 2030, skal der frigives yderligere land- og havområder til udviklingen, og det kræver støtte fra regeringer og lokalsamfund. Det er helt afgørende, at en bæredygtig tilgang danner rammen om den proces, siger Ørsted-direktør.

Ørsted påbegynder byggeri af Danmarks første CO2-fangstprojekt4.12.2023 06:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ørsted igangsætter nu byggeriet af to CO2-fangstanlæg (CCS), der skal fange og lagre CO2-udledningen fra det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og fra Avedøreværkets halmfyrede anlæg i Hvidovre. Projektet er Danmarks første CO2-fangstprojekt i fuld skala og markerer begyndelsen på en ny æra for CO2-fangst og -lagring i Danmark. CO2-fangstprojektet, som i maj 2023 blev tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen, forventes allerede fra begyndelsen af 2026 at kunne fange 430.000 tons biogen CO2 årligt fra de to kraftvarmeværker. Fangst og lagring af CO2 fra halm- og flisfyrede anlæg fjerner CO2 fra atmosfæren, og projektet vil være et markant bidrag til de danske klimamål for 2025 og 2030. Ole Thomsen, Senior Vice President og direktør for Ørsteds kraftværksforretning, siger: ”Vi er stolte over at indlede byggeriet af Danmarks første fuldskala-projekt inden for CO2-fangst. Vi skal sætte gang i mange forskellige grønne løsninger for at bekæmpe klimaforandringerne, og dette projekt

Tang kan bidrage til biodiversitet og klimavenlige fødevarer: Nyt forskningsprojekt er blot et af en lang række innovationsprojekter ved Anholt Havvindmøllepark9.11.2023 09:15:00 CET | Pressemeddelelse

Et nyt forskningsprojekt ved Anholt Havvindmøllepark skal dyrke en række mindre CO2-krævende og klimavenlige fødevarer og samtidig bidrage til et bedre havmiljø: For at løse klimakrisen er det nemlig nødvendigt, at vi ser på, hvor vi får vores energi fra, men også hvad vi spiser, for mange fødevarer udleder store mængder CO2 i produktionen. Det nye projekt er også en håndsrækning til et havmiljø, der er under pres. Tang har nemlig en god evne til at binde CO2 og næringsstoffer og skaber nye levesteder for havdyr. Placeringen af projektet ved Anholt Havvindmøllepark, der i ti år har leveret grøn strøm, er langt fra tilfældig. Ingrid Reumert, Senior Vice President og direktør for kommunikation og bæredygtighed hos Ørsted, siger: ”I de næste mange år skal vi bygge masser af havvindmølleparker. Hvis vi kan bruge de samme områder på havet, som vi bruger til at producere vedvarende energi, til også at producere nye, klimavenlige fødevarer som tang og muslinger og samtidig beskytte miljøet om

Ørsted og UC Berkeley-universitetet indgår samarbejde for at fremme udbygning af vedvarende energi med fokus på værdiskabelse for mennesker og lokalsamfund5.10.2023 10:48:33 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted og Haas-fakultetets ’Center for Responsible Business’-institut på UC Berkeley-universitetet i Californien, hvor man forsker i ansvarlig virksomhedsledelse, har indgået et flerårigt partnerskab for at fremme den positive samfundseffekt af projekter inden for vedvarende energi. Ørsted og Haas-fakultetet vil samle organisationer i lokalsamfundet, beslutningstagere og brancheeksperter med det formål at skabe et grundlag for vedvarende energi, der skaber værdi for mennesker.

Ørsted opfinder og patenterer ubemandet overfladefartøj til dataindsamling22.6.2023 09:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted, verdens førende udvikler af havvindmølleparker, har designet og udviklet branchens første ubemandede overfladefartøj (uncrewed surface vessel – USV) til indsamling af målinger om metocean-forhold. Dataene skal hjælpe med at reducere usikkerheder i den forventede årlige energiproduktion for nye havvindmølleparker. Ørsted, der har taget patent på USV-konceptet, ser et enormt potentiale i teknologien og har påbegyndt en serieproduktion baseret på den vellykkede prototype.

’Green Fuels for Denmark’ får tildelt dansk IPCEI-støtte16.12.2022 10:39:12 CET | Pressemeddelelse

Erhvervsstyrelsen har tildelt det danske Power-to-X-flagskibsprojekt ’Green Fuels for Denmark’ 600 mio. kr. som en del af Danmarks deltagelse i det europæiske IPCEI-program. Midlerne skal gå til at realisere ’Green Fuels for Denmark’-projektets første faser på hhv. 10 MW, 100 MW og 300 MW. ’Green Fuels for Denmark’-konsortiet består af Ørsted, der står i spidsen for udviklingen af projektet, og en række større globale danske logistikvirksomheder, som er: A.P. Møller - Mærsk, Københavns Lufthavne, DFDS, DSV og SAS. Topsoe, Nel og Everfuel er teknologipartnere på projektet, mens COWI er videnspartner. Ved at samle førende danske virksomheder fra både teknologi- samt udbuds- og efterspørgselssiden er ’Green Fuels for Denmark’ ideelt placeret til at udfolde Danmarks store potentiale inden for Power-to-X, så der skabes arbejdspladser og udvikling af industrien. Støtten fra Erhvervsstyrelsen er et stærkt bidrag til ’Green Fuels for Denmark’, der som flagskibsprojekt kan være med til at fremm

Ørsted og Skovgaard Energy går sammen om at udvikle Power-to-X-anlæg i stor skala i Holstebro6.12.2022 07:00:00 CET | Pressemeddelelse

Ørsted og Skovgaard Energy har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle et af Danmarks mest attraktivt placerede Power-to-X-anlæg. Anlægget skal bygges i flere faser, og det kan dermed både spille en central rolle i opstarten af den danske Power-to-X-industri samt i etableringen af eksport af store mængder vedvarende brint til den grønne omstilling af Europa. Projektets første fase får en forventet elektrolysekapacitet på 150 MW og skal drives af landvindmølle- og solcelleparker. Skovgaard Energy har allerede påbegyndt udviklingen af såvel Power-to-X-projektet som de tilhørende landvindmølle- og solcelleparker, hvilket kan muliggøre, at projektet gennemføres hurtigt, såfremt myndighedsarbejdet går efter planen. Power-to-X-anlægget skal ligge i Idomlund ved Holstebro. Midt- og Vestjylland er fødestedet for den danske vindmølleindustri, og området har i årtier været centrum for Danmarks grønne væksteventyr. Midt- og Vestjylland er også ved at opbygge en stærk tilstedeværelse inden

Ørsted udvider sit mål om 100 % vedvarende energi til at omfatte alle leverandører10.8.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Ørsted har sat et klart mål om, at alle leverandører skal anvende 100 % vedvarende energi i 2025, og bliver dermed det første energiselskab i verden, der stiller krav til sine leverandører på det felt. Forpligtelsen bygger på erfaringer fra Ørsteds eksisterende program for reduktion af forsyningskædens CO2-udledning, som blev etableret i 2020, og som understøtter selskabets videnskabeligt baserede mål om at blive CO2-neutral inden 2040 – det første mål af denne art i branchen. Selskabet har reduceret sin udledningsintensitet for scope 1 og 2 med 87 % siden 2006 og er godt på vej til at blive CO2-neutral inden 2025 i sin egen energiproduktion og drift. Ørsted fortsætter sin omfattende udbygning af vedvarende energi og er fuldt engageret i den videnskabeligt baserede klimaindsats. Derfor arbejder Ørsted på at takle leverandørernes CO2-udledning fra produktion, transport, installation og drift af vedvarende energiaktiver som det næste skridt i selskabets arbejde med at reducere CO2-udledn
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sidste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye