Ørsted A/S
Kategori Nasdaq
Vis Alle
År
Vis Alle

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner3.5.2024 12:57:18 CEST | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af formand for Ørsteds bestyrelse Lene Skoles transaktioner i vedhæftede pdf-dokumenter. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godkendt af

6 vedhæftninger

Ørsted tildelt retten til at udvikle store havvindprojekter i Australien1.5.2024 08:32:54 CEST | Ørsted A/S | Investor Nyheder

Den australske regering har offentliggjort, at den har tildelt Ørsted en licens til at igangsætte forundersøgelser på sit første havvindmølleprojekt i Australien, og at den har til hensigt at tildele en licens til endnu et projekt efter en høringsproces. Ørsted vil bruge licenserne til at udvikle store havvindmølleparker ud for Gippslands kyst i delstaten Victoria. De forventes at blive idriftsat i starten af 2030'erne.

3 vedhæftninger

Ørsted præsenterer resultat for første kvartal 2024 den 2. maj25.4.2024 10:00:59 CEST | Ørsted A/S | Investor Nyheder

Ørsted offentliggør sit resultat for første kvartal 2024 torsdag den 2. maj 2024. Resultatet forventes offentliggjort omkring kl. 8.00. I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en telekonference (på engelsk) for investorer og analytikere samme dag kl. 14.00. Telekonferencen (på engelsk) kan følges live på Ørsted Interim report for the first quarter of 2024 (getvisualtv.net) Præsentationsmaterialet (på engelsk) vil være tilgængeligt før telekonferencen på Investors | Ørsted (orsted.com) Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer

2 vedhæftninger

Sunrise Wind opnår myndighedsgodkendelse og træffer endelig investeringsbeslutning26.3.2024 18:21:55 CET | Ørsted A/S | Investor Nyheder

Sunrise Wind har opnået en vigtig myndighedsgodkendelse, en såkaldt ’Record of Decision’, fra det amerikanske indenrigsministeriums Bureau of Ocean Energy Management (BOEM). Godkendelsen er en afgørende milepæl i de amerikanske myndigheders miljøundersøgelse af havvindprojektet, der skal levere strøm til New York. Samtidig har Ørsted og Eversource truffet endelig investeringsbeslutning om Sunrise Wind, hvilket understreger partnernes forpligtelse til at opføre havvindmølleparken. Ørsted og Eversource vil nu gå videre med nogle vigtige anlægsaktiviteter på land.

2 vedhæftninger

Ørsted opdaterer ledelsesstruktur og udnævner Rasmus Errboe til viceadministrerende direktør21.3.2024 13:30:01 CET | Ørsted A/S | Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

I kølvandet på lanceringen af sin opdaterede forretningsplan offentliggør Ørsted i dag ændringer i ledelsesstrukturen. Formålet er at forenkle strukturen og yderligere skærpe virksomhedens fokus på projektgennemførelse, finansiel disciplin, værdiskabelse, risikostyring og operationel effektivitet. Ørsted planlægger at investere 270 mia. kr. i vedvarende energi og derved mere end fordoble sin installerede kapacitet til 35-38 GW inden udgangen af 2030. Som en del af den nye ledelsesstruktur har Ørsted fået et nyt Commercial-område under Rasmus Errboe, som udnævnes til viceadministrerende direktør og kommerciel direktør. Som følge af sin nye rolle bliver Rasmus Errboe en del af den registrerede ledelse i Ørsted A/S. Rasmus Errboe er i øjeblikket midlertidig koncernøkonomidirektør og har tidligere været regionsdirektør for Europa i Ørsted. Mads Nipper, koncernchef og administrerende direktør i Ørsted, siger: "Jeg er glad for at kunne meddele, at Rasmus Errboe har sagt ja til rollen som vic

2 vedhæftninger

Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer – endeligt resultat12.3.2024 09:07:55 CET | Ørsted A/S | Investor Nyheder

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I DEN AMERIKANSKE VÆRDIPAPIRLOV AF 1933 (Securities Act) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR). Resultatet af invitationen til ejerne af Ørsted A/S’ ('Ørsted') 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (ISIN: XS1720192696) (’Obligationerne’), til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe sådanne obligationer ('Tilbuddet') offentliggøres hermed. Tilbuddet blev afgivet den 5. marts 2024 på de vilkår og underlagt de betingelser, der er fastsat i tilbudsdokumentet dateret den 5. marts 2024 ('Tender Offer Memorandum’). Udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne meddelelse, og som ikke på anden måde er specifikt defineret heri, har den betydning, der fremgår af

2 vedhæftninger

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner5.3.2024 21:08:14 CET | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af Senior Vice President og direktør for Global Stakeholder Relations Ingrid Reumerts transaktioner i vedhæftede pdf-dokument. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede

4 vedhæftninger

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner5.3.2024 18:03:56 CET | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af Senior Vice President og direktør for Strategy, Innovation, Portfolio, Partnerships & M&A Varun Sivarams transaktioner i vedhæftede pdf-dokument. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit v

4 vedhæftninger

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner5.3.2024 17:37:58 CET | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af Senior Vice President og regionsdirektør for Asien og Stillehavsområdet Per Mejnert Kristensens transaktioner i vedhæftede pdf-dokument. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabe

4 vedhæftninger

Ørsted har gennemført udstedelse af euro grønne hybridobligationer5.3.2024 17:01:13 CET | Ørsted A/S | Investor Nyheder

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE Ørsted A/S (’Ørsted’) har i dag prissat subordinerede grønne hybridobligationer for 750 mio. euro med endelig udløb den 14. marts 3024 og med første rentejusteringstidspunkt den 14. december 2029 (NC5.75). Afregningsdato for nyudstedelsen er fastsat til 14. marts 2024. Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere Ørsteds EUR 500 millioner 2,25 % hybridobligationer udstedt i 2017, som kan indfries til kurs pari på hybridobligationernes første rentejusteringstidspunkt den 24. november 2024, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af hybridobligationerne til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe d

2 vedhæftninger

Beslutninger på den ordinære generalforsamling 2024 i Ørsted A/S5.3.2024 12:34:32 CET | Ørsted A/S | Forløb af generalforsamling

Ørsted A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende beslutninger blev vedtaget: Den reviderede årsrapport for 2023 og dækning af underskud Den reviderede årsrapport for 2023 blev godkendt. I overensstemmelse med bestyrelsens forslag bliver der ikke udbetalt udbytte til aktionærerne for regnskabsåret 2023. Decharge, vederlag og valg Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen og direktionen decharge. Vederlagsrapporten for 2023 blev godkendt. Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for 2024, som forbliver uændret i forhold til vederlaget for 2023, blev godkendt. Lene Skole og Andrew Brown blev valgt som henholdsvis ny formand og ny næstformand for bestyrelsen, og Dieter Wemmer, Peter Korsholm, Julia King og Annica Bresky blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som selskabets revisor. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus K

2 vedhæftninger

Ørsted udsteder grønne hybridobligationer5.3.2024 09:04:00 CET | Ørsted A/S | Investor Nyheder

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE. Ørsted A/S (’Ørsted’) meddeler, at selskabet har til hensigt at udstede subordinerede grønne hybridobligationer i euro svarende til en benchmark størrelse med første rentejusteringstidspunkt efter 5,75 år (NC5.75) og med endelig udløb i 3024. Formålet med nyudstedelsen er at refinansiere Ørsteds EUR 500 million 2,25 % hybridobligationer udstedt i 2017, som har første rentejusteringstidspunkt den 24. november 2024, samt proaktivt at forvalte Ørsteds portefølje af hybridobligationer. Ørsted har i dag også inviteret ejere af hybridobligationerne til at tilbyde Ørsted at tilbagekøbe deres beholdning af hybridobligationerne – se den særskilte koncernmeddelelse

2 vedhæftninger

Tilbud om tilbagekøb af hybridobligationer5.3.2024 08:58:48 CET | Ørsted A/S | Intern viden

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (’USA’) ELLER EN ’US PERSON’ (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER ’TENDER OFFER MEMORANDUM’ (SOM DEFINERET NEDENFOR). Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum er ikke en opfordring til at deltage i Tilbuddet (som defineret nedenfor) i nogen jurisdiktion, hvor eller til personer til eller fra hvem det er ulovligt at udsende en sådan invitation, eller hvor deltagelse i Tilbuddet i henhold til gældende værdipapirlovgivning er ulovligt. Udsendelsen af denne meddelelse og Tender Offer Memorandum kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. Ørsted A/S (’Ørsted’) inviterer hermed ejere af selskabets: • 500.000.000 euro 2,25 % hybridobligationer med forfald i 3017 (’Obligationerne’; ISIN: XS1720192696) til at tilb

2 vedhæftninger

Sunrise Wind udvalgt til kontraktforhandling i New Yorks fjerde havvindauktion29.2.2024 17:26:50 CET | Ørsted A/S | Investor Nyheder

New Yorks energimyndighed New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), har betinget valgt Ørsteds og Eversources Sunrise Wind-projekt til at forhandle en 25-årig OREC-aftale (Offshore Wind Renewable Energy Certificate) vedrørende en havvindmøllepark med en maksimal kapacitet på 924 MW. MWh-prisen for den strøm, der produceres af Sunrise Wind, vil blive offentliggjort, når forhandlingerne er afsluttet. Når kontrakten underskrives, vil den erstatte den eksisterende OREC-aftale, som blev tildelt Sunrise Wind i 2019.

2 vedhæftninger

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner27.2.2024 21:02:02 CET | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af Executive Vice President og regionsdirektør for Amerika David Hardys transaktioner i vedhæftede pdf-dokument. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-

4 vedhæftninger

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner27.2.2024 14:36:57 CET | Ørsted A/S | Ledende medarbejderes transaktioner

Ørsted A/S har i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 modtaget nedenstående indberetning om transaktioner i Ørsted A/S aktier udført af personer med ledelsesansvar og/eller personer, der er nært knyttet til dem. Se indberetning af midlertidig koncernøkonomidirektør​ Rasmus Errboes transaktioner i vedhæftede pdf-dokument. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Global Media Relations Carsten Birkeland Kjær 99 55 77 65 cabkj@orsted.com Investor Relations Rasmus Keglberg Hærvig 99 55 90 95 ir@orsted.com Om Ørsted Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker, bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg samt anlæg til produktion af vedvarende brint og grønne brændstoffer. Ørsted rangerer på CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer og var det første energiselskab i verden, der fik sit videnskabeligt baserede mål om netto-nuludledning godke

4 vedhæftninger

Ørsted udpeger ny koncernøkonomidirektør og koncerndriftsdirektør27.2.2024 07:21:28 CET | Ørsted A/S | Intern viden

Ørsteds bestyrelse har i dag udnævnt Trond Westlie til Ørsteds næste koncernøkonomidirektør og medlem af direktionen og koncernledelsen med virkning fra 1. april 2024. Samtidig bliver Patrick Harnett medlem af Ørsteds koncernledelse som koncerndriftsdirektør. Trond Westlie har tidligere været koncernøkonomidirektør i A.P. Møller - Mærsk, VEON, Telenor og Aker Kværner og har en kandidatgrad i revision. Trond Westlie er i dag bestyrelsesformand for Arendals Fossekompani, et norsk industrielt investeringsselskab med fokus på innovative teknologier til den grønne omstilling, og bestyrelsesmedlem i Wilhelmsen-koncernen, et multinationalt norsk shipping- og logistikselskab. Patrick Harnett arbejder i øjeblikket i Ørsted som chef for Execution Programmes i Europa, hvor han står i spidsen for projektudviklingen og opførelsen af Hornsea 3, som bliver verdens største enkeltstående havvindmøllepark. Han blev ansat i Ørsted i 2016 som Senior Project Director og blev i 2020 Senior Programme Directo

2 vedhæftninger
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sidste
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye