Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Virksomheder: AMU-udbyderne er for lidt opsøgende

Del

Aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har været faldende de sidste 15 år. Størstedelen af de virksomheder, som aldrig bruger AMU, peger især på, at de enten ikke har behov for det, eller at de ganske enkelt ikke kender til AMU. Samtidig bliver kontakten mellem virksomhederne og AMU-udbyderne mindre og mindre. Det viser en ny undersøgelse lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Selvom det fortsat er næsten hver tredje virksomhed, som bruger AMU i et eller andet omfang, er antallet af årskursister (svarende til én kursist i et helt år) faldet med mere end 20 procent siden 2007. I perioden 2015-2019 har niveauet ligget relativt stabilt på knap 8.000 årskursister, men det er færre end i perioden 2004-2007, hvor der var 10-11.000 årskursister på AMU. Det viser en undersøgelseaf virksomhedernes brug og vurdering af AMU i perioden 2007-2019, lavet af EVA.

Mindre kontakt og dialog

Den faldende AMU-aktivitet skal ses i lyset af, at kontakten mellem virksomhederne og AMU-udbyderne samtidig bliver mindre og mindre. Undersøgelsen viser, at andelen af virksomheder, som hhv. har angivet, at de har kontaktet eller er blevet kontaktet af en AMU-udbyder, er faldet markant. Blot hver femte virksomhed vurderer således, at AMU-udbyderne er tilstrækkeligt opsøgende. Det er ligeledes godt og vel hver femte af de virksomheder, der aldrig benytter AMU, der begrunder deres fravalg med, at de ikke har kendskab til AMU.

”Resultaterne peger på, at der fortsat er behov for at styrke det virksomhedsopsøgende arbejde i AMU-systemet. Både fordi flere virksomheder så vil finde ud af, at AMU eksisterer, men også fordi en tættere dialog vil kunne give et bedre match mellem virksomhedernes behov og de kurser, AMU-udbyderne kan tilbyde” siger chefkonsulent hos EVA, Michael Andersen.

Fleksibilitet er måske alligevel ikke nøglen

Der har i længere tid været kritisk fokus på fleksibiliteten i AMU-systemet. Manglende fleksibilitet er blevet set som en barriere for større deltagelse i AMU. EVA’s undersøgelse viser imidlertid, at det kun sjældent er derfor, AMU fravælges af virksomhederne. Kun en meget lille andel af virksomhederne begrunder således fravalget med, at systemet er ufleksibelt mht., hvornår og hvor det passer medarbejderne at deltage i kurser. Derimod angiver et stigende antal virksomheder, at de ikke har behov for de kurser, der tilbydes. Andelen af virksomheder, der i høj eller nogen grad er enige i, at AMU giver medarbejderne de kompetencer, de har brug for, er således faldet fra 80 % i 2011 over 76 % i 2015 til 66 % i 2019. ”Det er en bekymrende udvikling,” mener Michael Andersen og uddyber.

”Den løbende opkvalificering af faglærte og ufaglærte er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne og beskæftigelsen. Det er vigtigt nu og bliver kun mere vigtigt i fremtiden, og her spiller AMU en afgørende rolle. Vores undersøgelse viser fx også, at AMU fortsat er den vigtigste form for ekstern kompetenceudvikling af virksomhedernes ufaglærte medarbejdere. Derfor er det kritisk, at aktiviteten er faldende. En større kontakt mellem AMU-udbydere og virksomheder kunne måske styrke brugen af AMU”

Undersøgelsen bygger på en survey, som er den fjerde i en række surveys gennemført i årene 2007, 2011, 2015 og nu i 2019. Her har 1.246 danske virksomheder med mindst fem ansatte, heriblandt faglærte eller ufaglærte, svaret på spørgsmål om deres brug og vurdering af AMU.

Nøgleord

Kontakter

Links

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

35 55 01 01http://www.eva.dk/

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

National undersøgelse af kvaliteten i kommunale børnehaver27.1.2020 04:00:00 CETPressemeddelelse

For første gang er kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark blevet undersøgt på nationalt plan. Resultaterne viser, at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene og skabe en struktureret hverdag med faste rammer. Til gengæld kan personalet flere steder blive bedre til at give børnene tilstrækkelig opmærksomhed under leg, og i halvdelen af børnehaverne mangler der legematerialer af god kvalitet.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum