Syddansk Universitet

Virker social færdighedstræning for børn og unge med ADHD?

Del

Forskere fra Syddansk Universitet og psykiatrien i Region Sjælland har foretaget en gennemgang af den eksisterende forskning i emnet og konkluderer, at der er behov for mere forskning for at bestemme effektiviteten.

Børn og unge med ADHD oplever hyperaktivitet, impulsivitet, opmærksomhedsproblemer og problemer med social interaktion. Træningsprogrammer af sociale færdigheder for børn og unge med ADHD søger at forbedre og vedligeholde social interaktion samt at modvirke interpersonelle vanskeligheder. Programmerne fokuserer ofte på problemløsning, kontrol af følelser, samt at forbedre verbal og nonverbal kommunikation.

Et forskerhold fra Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og psykiatrien i Region Sjælland undersøgte fordele og ulemper ved uddannelse i sociale færdigheder på følgende resultater: sociale færdigheder, følelsesmæssige kompetencer, generel adfærd, ADHD-symptomer og præstation i skolen.

Forskerne fandt 25 randomiserede kliniske forsøg (undersøgelser, hvor deltagere med ADHD blev tilfældigt tildelt en af to eller flere interventionsgrupper), der involverer i alt 2690 deltagere. Forsøgene varede mellem fem uger og to år.

Træning i sociale færdigheder

Træning i sociale færdigheder fokuserede generelt på at undervise børn i, hvordan man læser de små tegn i social interaktion, såsom at vente på at det bliver ens tur, vide hvornår man skifter emner under en samtale, og være i stand til at genkende andre menneskers følelsesmæssige udtryk. Træning i sociale færdigheder består ofte af rollespil, øvelser og leg såvel som hjemmearbejde. Børn i kontrolgrupper modtog ofte ingen intervention eller blev placeret på ventelister.

- Børn der havde været i grupperne med træning af sociale færdigheder, blev af lærere vurderet som havende færre symptomer på ADHD ved afslutningen af behandlingen sammenlignet med børn, som ikke var blevet trænet i sociale færdigheder. Dog er dette resultat tvivlsomt, da vores andre analyser ikke understøtter dette, siger Mette Elmose Andersen, lektor ved Institut for Psykologi.

- Vi fandt ingen signifikante forskelle mellem grad af sociale færdigheder, følelsesmæssige kompetencer og generel opførsel vurderet af lærere. Samtidig fandt vi ingen indikationer på skadelige effekter.

Metoder slører resultaterne

Undersøgelsen viser, at alle forsøgene indeholdt metodologiske problemer, som kunne føre til en overvurdering af fordele og en undervurdering af skadelige effekter. Mange studier var også svære at sammenligne, fordi de involverede forskellige former for intervention. Resultaterne fra nogle forsøg var ikke særligt præcise, hvilket betyder, at det er svært at have tillid til resultaterne. I syv forsøg var forfattere til studiet bestyrelsesmedlemmer ved medicinalfirmaer, havde modtaget finansiering fra sådanne virksomheder, eller havde tidligere forsket i emnet.

Med den eksisterende forskning er det umuligt at vurdere, om træning i sociale færdigheder er gavnlig eller ej for børn med ADHD, opsummerer Mette Elmose Andersen.

-Vi har behov for flere kliniske forsøg vedrørende træning af sociale færdigheder for børn og unge med ADHD. Disse forsøg skal have et tilstrækkeligt antal deltagere og være af højere metodologisk kvalitet. Vi fandt ingen skadelige effekter.

Ingen konklusion til trods for flere studier

Nærværende gennemgang offentliggjort i juni 2019 er en opdatering af et Cochrane review fra 2012. Ole Jakob Storebø, adjungeret professor i psykologi ved Syddansk Universitet og seniorforsker i Region Sjælland, har deltaget i begge. Han siger:

- Opdatering af dette review har været undervejs i flere år. Reviewet blev oprindeligt publiceret i 2012 og mængden af studier er mere end fordoblet i den opdaterede version sammenlignet med mængden af studier i det første review.

-Dog forbliver konklusionen den samme, at der stadig ikke er beviser for den gavnlige effekt af træning i sociale færdigheder for børn med ADHD.

Nøgleord

Kontakter

Mette Elmose Andersen, Lektor, Institut for Psykologi, SDU.
Telefon
65504625
E-mail
melandersen@health.sdu.dk

Marianne Lie Becker, Journalist, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.
Telefon
21261926
E-mail
mlbecker@health.sdu.dk

Links

Information om Syddansk Universitet

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M

https://www.sdu.dk/

Fakta:

Resultaterne fra det opdaterede review er allerede medtaget i en ny version af National klinisk retningslinje udgivet af Sundhedsstyrelsen i efteråret 2018.

Ajourføringen af reviewet har været et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Institut for Psykologi ved Syddansk Universitet og Center for Evidensbaseret Psykiatri i Region Sjælland.

Læs reviewet her:
https://www.cochrane.org/CD008223/BEHAV_social-skills-training-children-aged-between-5-and-18-attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd

Link til National klinisk retningslinje:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2018/NKR-ADHD-hos-boern-og-unge

Reference: Storebø O, Elmose Andersen M, Skoog M, Joost Hansen S, Simonsen E, Pedersen N, Tendal B, Callesen HE., Faltinsen E, Gluud C. Social skills training for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 6. Art. No.: CD008223. DOI: 10.1002/14651858.CD008223.pub3

Følg pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Syddansk Universitet

ShipWeldFlow: Digital twins in ship production12.1.2021 07:00:00 CETPress release

Researchers from the Maersk Mc-Kinney Moller Institute of the University of Southern Denmark (SDU) plan to revolutionize the way ships are designed, planned, and produced. This will happen through a new Grand Solution project supported by Innovation Fund Denmark. Together with Odense Maritime Technology A/S (OMT) and Inrotech A/S, SDU aims to bring experiences from the Danish robot adventure back to the maritime sector, focusing on digital twins and artificial intelligence.

Tilbage hvor det begyndte: Skibsproduktion får digitale tvillinger12.1.2021 07:00:00 CETPressemeddelelse

Forskere fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet på SDU vil sammen med virksomhederne Odense Maritime Technology A/S og Inrotech revolutionere måden, hvorpå skibe designes, planlægges og produceres. Det sker i et nyt Grand Solution-projekt støttet af Innovationsfonden. Omdrejningspunktet er digitale tvillinger og kunstig intelligens, som skal bringe erfaringerne fra det danske roboteventyr tilbage til den maritime sektor.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum