Center for Offentlig Innovation

Vinder af NYT SAMMEN BEDRE-prisen er Region Syddanmark i samarbejde med Odense Kommune

Del

Vinderen af den nye nationale innovationspris for den offentlige sektor blev i dag kåret til Innovationsdagen i Horsens. Det blev 'Tilbage Til Skole' udviklet af Region Syddanmark i samarbejde med Odense Kommune, der løb med sejren.

Nini Engbo, Rikke Rævsgård Hansen og Hanne Holm fra Psykiatrien i Region Syddanmark modtager prisen på scenen til Innovationsdagen i Horsens den 5. september.
Nini Engbo, Rikke Rævsgård Hansen og Hanne Holm fra Psykiatrien i Region Syddanmark modtager prisen på scenen til Innovationsdagen i Horsens den 5. september.

Vinderen af NYT SAMMEN BEDRE-prisen er fundet.

En enig jury har valgt 'Tilbage Til Skole' indstillet af Psykiatrien i Region Syddanmark som vinder af prisen, der i dag blev uddelt til Innovationsdagen i Horsens.

NYT SAMMEN BEDRE-prisen er Danmarks første nationale innovationspris for den offentlige sektor. Den uddeles af Center for Offentlig Innovation (COI) og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

Meget stolt og beæret

'Tilbage Til Skole' er et forløb, der handler om at yde en tværfaglig indsats over for børn og unge og deres familier, der på grund af psykiske udfordringer har massive problemer med at opnå en stabil skolegang. Med 'Tilbage Til Skole' er det lykkes at få 89 procent af de involverede børn og unge tilbage til stabil skolegang, samtidig med at familien er kommet på ret køl.

"Juryen har valgt 'Tilbage Til Skole' indstillet af Region Syddanmark som vinder af NYT SAMMEN BEDRE-prisen, fordi der her er fundet en virkningsfuld innovativ løsning på et problem, der på samme tid er komplekst, konkret og med vidtrækkende konsekvenser for børn, unge og deres familier. Gennem innovative samarbejder på tværs af fagligheder og med tæt kontakt til børn, unge og forældre lykkes man med at skabe stabil skolegang for børn og unge i særligt sårbare situationer. Løsningen rummer et stort lærings- og spredningspotentiale," lyder det i juryens begrundelse.

"Jeg er meget stolt og beæret. Det betyder meget for os at få den anerkendelse, der ligger i at modtage denne pris. Det kan hjælpe til, at flere kommuner i regionen kommer godt med i forløbet, og at endnu flere regioner kan genbruge vores erfaringer til glæde for børnene og deres familier," siger Hanne Holm, socialrådgiver ved Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark.

Vinder en læringstur

'Tilbage Til Skole' er udviklet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Region Syddanmark, i tæt samarbejde med Odense Kommune.

I alt 37 offentlige innovationer var indstillet til NYT SAMMEN BEDRE-prisen. Den nye innovationspris uddeles til en offentlig innovation, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører, har skabt værdi og har spredningspotentiale.

I juryen, der har udvalgt de nominerede og vinderen, sad formand for KL Jacob Bundsgaard (S), formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), adm. direktør for Dansk Design Center Christian Bason, centerleder i COI Pia Gjellerup, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard og formand for Akademikerne Lars Qvistgaard. Vinderne modtager blandt andet en lærings- og inspirationstur til Norge.

Se citater fra alle jury-medlemmer herunder og læs beskrivelser af de fire nominerede samt jurybegrundelser i den vedhæftede fil.

OM INNOVATIONSPRISERNE

  • NYT SAMMEN BEDRE-prisen er den første nationale innovationspris målrettet hele den offentlige sektor.

  • Prisen uddeles til en offentlig innovation, der rummer en løsning på et komplekst samfundsmæssigt problem, er udviklet sammen med andre aktører, har skabt værdi og har spredningspotentiale.

  • Innovationsprisen er skabt i samarbejde mellem COI og COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling. Den skal synliggøre og fejre det gode arbejde, der sker i den offentlige sektor.

  • NYT SAMMEN BEDRE-prisen retter sig ikke mod en bestemt sektor eller et fagområde – men fremhæver det gode innovationsarbejde, der sker på tværs af hele den offentlige sektor.

  • Prisen blev uddelt til Innovationsdagen, som COI og COK afholdt torsdag den 5. september 2019 i FÆNGSLET i Horsens. Læs mere om innovationspriserne på https://coi.dk/innopris

  • Vinderne modtager blandt andet en lærings- og inspirationstur til Norge. Præmier uddeles i samarbejde med Scandic, DFDS og DSB.

CITATER FRA JURYEN:

Formand for KL Jacob Bundsgaard (S):

"Det samlede felt viser meget klart, at den offentlige sektor har førertrøjen på, når det gælder innovation og nye løsninger på komplekse problemstillinger i velfærdssamfundet. Jeg ser frem til at følge de 37 innovative løsninger og indsatser og se, hvordan de kommer til at gavne og gøre en reel forskel for de borgere, der er involveret."

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V):

"Både finalisterne og det samlede felt viser en enorm høj innovationsmodenhed. Og i materialet kan vi se betydningen af, at vi som politiske ledere sætter retning og skaber gode rammer for, at innovationsarbejdet kan udfolde sig i offentlig sektor. For at vi nu og i fremtiden kan sikre gode velfærdsløsninger, skal vi turde efterspørge innovative løsninger og støtte op om det gode innovationsarbejde, vi ser hver dag på de offentlige arbejdspladser."

Adm. direktør for Dansk Design Center Christian Bason:

"Materialet viser, at innovation i det offentlige har nået et nyt niveau af modenhed. Designtænkning og -metoder er blevet gængse tilgange, som bruges meningsfuldt i innovationsarbejdet. At involvere brugerne i at designe de træfsikre løsninger er ikke noget vi siger vi gør for et syns skyld, men en kvalificeret måde at løse komplekse velfærdsproblemer på."

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard:

"Når vi taler om tværfaglighed, får vi sjældent bragt de enkelte fag helt frem, hvor man kan skære sig på dem. Vi ser hos finalisterne dybe fagligheder bragt overbevisende i spil. Det styrker medarbejdernes stolthed ved arbejdet, respekten for hinanden og løsningernes kvalitet."

Formand for Akademikerne Lars Qvistgaard:

"Når vi ser bredt henover feltet med de mange spændende innovationer skabt i samarbejde, er det opløftende hvor central en rolle medarbejderne spiller, både som brobygger mellem enheder, som faglig bidragsyder, men også med kompetencer, der styrker innovationskraften i det offentlige."

Centerleder i Center for Offentlig Innovation Pia Gjellerup:

"Feltet repræsenterer stærke samarbejder på tværs af det offentlige sammen med borgere og virksomheder. Vi ved, at indretningen og kompleksiteten i den offentlige opgaveløsning kan hindre sammenhæng. Hér er der en række konkrete eksempler – især fra kommune og regioner – hvor det næsten virker som om samarbejdet får alle til at strække sig endnu videre for at opnå kvalitet og sammenhæng."

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Nini Engbo, Rikke Rævsgård Hansen og Hanne Holm fra Psykiatrien i Region Syddanmark modtager prisen på scenen til Innovationsdagen i Horsens den 5. september.
Nini Engbo, Rikke Rævsgård Hansen og Hanne Holm fra Psykiatrien i Region Syddanmark modtager prisen på scenen til Innovationsdagen i Horsens den 5. september.
Download
Tilbage Til Skole i Region Syddanmark - vinder af NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Tilbage Til Skole i Region Syddanmark - vinder af NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Download
Datademokrati i Aarhus Kommune - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Datademokrati i Aarhus Kommune - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Download
Fælles beslutningstagning på Vejle Sygehus - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Fælles beslutningstagning på Vejle Sygehus - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen.
Download
Furesøs Fremtidsværksted i Furesø Kommune - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen. Foto: Pia Simms
Furesøs Fremtidsværksted i Furesø Kommune - nomineret til NYT SAMMEN BEDRE-prisen. Foto: Pia Simms
Download
Download

Vedhæftede filer

Links

Information om Center for Offentlig Innovation

Center for Offentlig Innovation
Center for Offentlig Innovation
Vestergade 18B, 2. sal
1456 København K

61 81 31 10http://coi.dk/

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der understøtter øget kvalitet og effektivitet i hele den offentlige sektor gennem innovation.

COI blev etableret af parterne på det offentlige arbejds­marked i 2014 og er tværoffentligt finansieret via økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Læs mere på www.coi.dk

Følg pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Center for Offentlig Innovation

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum