Green Power Denmark

Vi fjerner forhindringer, så vi kan få elnet til tiden

Del

Hvis vi skal nå de politiske mål om at firedoble produktionen af grøn strøm på otte år, skal vi trække elkabler, rejse master og bygge transformatorstationer i et væsentligt højere tempo end hidtil. Energinet og Green Power Denmark kommer nu med en række initiativer, som skal være med til at rydde forhindringer af vejen, så elnettet hurtigere bliver klar til at modtage de store mængder vedvarende energi.

Foto. Energinet
Foto. Energinet

Energinet er en statslig virksomhed, som blandt andet driver elnettets motorveje. Green Power Denmark organiserer elnetselskaberne, som driver og udbygger elnettets landeveje. De har sammen en afgørende rolle med at sikre, at produktionen af strøm fra vindmølle- og solcelleparker kan komme ud til forbrugerne.

- Det her er en bunden opgave. Vi er nødt til at understøtte udviklingen. Hvis ikke vi allerede nu begynder at forberede elnettet på det store antal vindmøller og solceller, som skal stilles op, så når vi ikke vores målsætning om at firedoble produktionen i 2030, siger Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark.

Processen med at forbedre elnettet er hidtil først begyndt, når der er behov. Det sker typisk, når der lander en ansøgning om at opføre vindmøller, solceller eller større forbrugsanlæg. Det skyldes lovgrundlaget for Energinet og netselskaberne. Hvis der er tale om større parker og de ønskes placeret på et sted, hvor elnettet ikke har nok kapacitet, eller der er behov for ny højspændingsstation for at kunne tilslutte, kan det tage omkring fem år, før elnettet er udbygget og klar til få tilsluttet projekterne.

- Det er uheldigt, at vi ikke kan tilslutte sol- og vindprojekter i det ønskede tempo. Med investeringsplanerne frem til 2025 er vi godt i gang med at adressere problemet, men tempoet skal øges. Det kræver for eksempel, at godkendelsesprocedurerne forkortes og at investeringerne i højere grad understøtter en proaktiv udbygning, siger Thomas Egebo, adm. direktør i Energinet.

Energinet og Green Power Denmark ønsker derfor bedre muligheder for at forstærke elnettet, så det i højere grad understøtter fremtidens behov. Det kan ske ved at udpege zoner rundt omkring i Danmark, hvor det er muligt hurtigt at forstærke elnettet, så det er klar til at modtage strømmen fra de mange solceller og vindmøller, som vil blive sat op i de kommende år. Det vil samtidig være et signal til investorerne om, at de relativt hurtigt kan komme i gang, hvis de placerer anlæggene i disse områder.

- Vi er også klar til at tage helt nye tekniske løsninger i brug for at sikre, at strøm fra vind og sol kan blive tilsluttet endnu hurtigere. Blandt andet kan vi sætte midlertidige elmaster op på eksisterende luftledninger og direkte koble solcelleparker til højspændingsnettet på en helt ny måde. Det kan halvere tilslutningstiden for nogle af de solcelleparker, der er på vej, siger Thomas Egebo.

Energinet og Green Power Denmark vil desuden samarbejde om at halvere sagsbehandlingstiden, når der kommer en ansøgning om at opføre solcelle- eller vindmølleparker.

Energinet vil i de kommende fem år investere 25 milliarder kroner i at forbedre elnettet. Dertil kommer elnetselskabernes investeringer for mellem 41 og 62 milliarder kroner frem mod 2030. Men det er vigtigt, at elnetselskaberne samarbejder, så investeringerne i elnettet sker så hurtigt, effektivt og billigt som muligt.

- Hvis vi gør alt rigtigt, kan vi skære flere år af sagsbehandlingstiden. Det kræver, at vi sætter flere processer i gang samtidig, og at vi får givet både praksis og lovgivningen et servicetjek, så vi sikrer, at den understøtter en hurtig investering i elnettet. Til gengæld vil vi få en høj forsyningssikkerhed med vedvarende energi, og vi vil få så meget grøn strøm, at vi kan komme i gang med at producere brint og andre grønne brændstoffer, siger Kristian Jensen.

Energinet og Green Power Denmark er godt i gang med opgaven om at sikre tilstrækkeligt net og vil sammen komme med forslag til yderligere initiativer til, hvordan vi kan sikre en mere proaktiv og omkostningseffektiv udbygning af nettet i en hastighed, som understøtter den udvikling, vi ønsker.

Nøgleord

Kontakter

Claus Kaae-Nielsen, presserådgiver i Green Power Denmark ckn@greenpowerdenmark.dk eller 23326829

Signe Funding Therkildsen, presse- og SoMe-konsulent hos Energinet SFU@energinet.dk eller 28265824

Billeder

Foto. Energinet
Foto. Energinet
Download

Information om Green Power Denmark

Green Power Denmark
Green Power Denmark
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C

35 300 400http://greenpowerdenmark.dk

Green Power Denmark er Danmarks grønne erhvervsorganisation og vil fungere som talerør for den danske energisektor. Sammen med vores mere end 1500 medlemmer arbejder vi for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm. Green Power Denmark repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi.
Green Power Denmark blev grundlagt 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. 

Følg pressemeddelelser fra Green Power Denmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Green Power Denmark

De største resultater på COP27 blev skabt i kulissen20.11.2022 04:48:29 CET | Pressemeddelelse

COP27 i Sharm el-Sheikh sluttede med en markant håndsrækning til udviklingslandene. Trods stor modstand fra en række velstående lande, bliver der oprettet en fond, som kan være med til at dække udviklingslandenes tab i forbindelse med oversvømmelser, storme og andre klimakatastrofer. De største fremskridt på klimakonferencerne sker dog uden for forhandlingslokalerne. Det skyldes ikke mindst, at virksomhederne involverer sig stærkt og skubber på for at få hastighed i den grønne omstilling.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum