Verdo

Verdo leverer signalanlæg til Aalborg Plusbus

Del

Verdo er med til at fremtidssikre trafikreguleringen i Aalborg, når 25 kryds bliver ombygget ved etableringen af den nye buslinje, Aalborg Plusbus. Verdo etablerer signalanlæg, styrings- og detekteringsudstyr til det største anlægsprojekt i kommunens historie.

Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.

”Aalborg har en tilvækst på 1.600-1.700 indbyggere årligt, og det er primært i den indre del af byen. Tilvæksten genererer mere trafik, og derfor er det vigtigt at finde løsninger, som understøtter fremtidens kollektive trafik,” siger Niels Bresemann Jensen, anlægsansvarlig i Aalborg Kommune.

Flere større byer udvikler i disse år ny infrastruktur for den kollektive trafik. Aarhus har åbnet sin letbane, mens Odense ligeledes er i gang med at bygge en letbane.

Aalborg er også gået i gang med at ombygge sin kollektive trafik. Men i modsætning til Odense og Aarhus kommer der ikke en løsning i Allborg, som kører på skinner. Derimod har Aalborg Kommune valgt at etablere særlige busbaner til en såkaldt BRT (Bus Rapid Transit) – en ”letbane på gummihjul” – hvor busserne får høj prioritet i signalanlæg, så de som oftest møder et grønt lys.

Den 12 km lange Plusbus-strækning i Aalborg bliver det største anlægsprojekt i kommunens historie. Aalborg Kommune har indgået aftale med Verdo om de samlede ydre signalanlæg og detektering til projektet. Verdo er nu med til at ombygge 25 kryds som et led i første etape af hele projektet, som ventes afsluttet i 2023.    

”Det handler om fremkommelighed. Hele strækningen i gaderummet - det vil sige helt ud til facaden på begge sider - bliver renoveret. Vores nye busser får egne busbaner, dér hvor vejens bredde tillader det, mens privatbilismen vil opleve begrænsninger såsom ensretninger på nogle strækninger,” siger Niels Bresemann Jensen.    

Fokus på sikker trafikafvikling stiller store krav til signalanlæg
Da det nye anlægsarbejde i højere grad prioriterer kollektiv trafik og ikke mindst trafiksikkerhed, er der stort fokus på signalanlæggene til projektet. Den nye infrastruktur gør, at både bilister, fodgængere og buschauffører kommer til at orientere sig efter de nye signalanlæg for at sikre den bedste trafikafvikling på alle tider af døgnet og især under spidsbelastningsperioderne.
 
”Vi projekterer selv anlæg, og derfor ved vi ret præcist, hvad vi har brug for af materiel til signalanlæggene. Som offentlig bygherre er vi interesseret i flere bydere, og byder Verdo velkommen på ITS-området (Intelligente TransportSystemer). Et nyt samarbejde kan give synergier, og her spiller driftssikkerhed også ind. Verdo kommer med en løsning, som matcher vores behov,” siger Niels Bresemann Jensen.  

Markant udvikling indenfor trafikstyring
Verdo’s leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware. Derudover entreprenørydelser samt styremaskiner og programmer til interimsanlæg.     

”Signalanlægget er pulsen i Aalborgs nye Plusbus, og vi er glade for, at vi får mulighed for at levere signaludstyr til projektet. Vi vil gerne være med til at præge fremtiden på dette område, da vi ser, at området indenfor trafikstyring er i markant udvikling,” siger Morten Birch, divisionsdirektør i Verdo.   

Han glæder sig over aftalen med Aalborg Kommune om at levere signalanlæg til byens Plusbus-strækning. Kontrakten indeholder en femårig rammeaftale, hvor Verdo også kan levere udstyr til signalanlæg i Aalborg Kommune, som er udenfor selve BRT-projektet. De første tre år samarbejder man efter en konkret beskrivelse af de 25 signalanlæg til Plusbus-projektet, mens de øvrige signalanlæg planlægges løbende.

”Vi er glade for det gode samarbejde med Aalborg Kommune, som startede med Plusbus-projektet. Vi håber at kunne videreføre samarbejdet med Aalborg Kommune med andre interessante projekter, f.eks. forskellige moduler i vores Smartcity-platform,” siger afdelingschef i Verdo, Bo Tang Sørensen.

Nøgleord

Kontakter

Mere information hos:

Morten Birch, divisionsdirektør i Verdo
på tlf.: 30 73 19 44

Nils Gottlieb Johansen, presseansvarlig i Verdo
på tlf.: 41 74 42 71 eller e-mail: nigo@verdo.com

Billeder

Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.
Download
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Verdos leverance til signalanlæggene omfatter etablering af detekteringsudstyr i form af radar, spoler, kameraer etc. samt lanterner, kabler, ca. 400 standere og anden hardware.
Download
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Divisionsdirektør i Verdo Morten Birch fra Verdo glæder sig over den femårige aftale med Aalborg Kommune.
Vedhæftede billeder må benyttes ved omtale af Verdo. Billederne skal krediteres Verdo. Forslag til billedtekst: Divisionsdirektør i Verdo Morten Birch fra Verdo glæder sig over den femårige aftale med Aalborg Kommune.
Download

Links

Information om Verdo

Verdo
Verdo
Agerskellet 7
8920 Randers NV

+45 8911 4811http://www.verdo.com

Fakta om Aalborg Plusbus
Projektering af Aalborg Plusbus begyndte i 2018. Anlægsarbejdet begyndte i 2019 og fortsætter frem til udgangen af 2022. Aalborg Plusbus indvies efter planen i 2023.
Plusbus er en 12 km lang strækning gennem Aalborg midtby.

Plusbus er en såkaldt BRT (Bus Rapid Transit)-løsning med busser i særskilte busbaner, som øger fremkommelighed og trafiksikkerhed for den kollektive trafik. Busserne er op til 25 meter lange og kan rumme 150-200 passagerer.

Fakta om Verdo 
Verdo Teknik er Danmarks største leverandør inden for drift og vedligeholdelse af gadelys (250.000 punkter i 17 danske kommuner). Verdo Teknik løser desuden entrepriser og opgaver inden for tekniske installationer, belysning, teknisk infrastruktur og ITS i hele landet.

Verdo har et strategisk samarbejde med Cross, et tjekkisk selskab, som leverer trafikstyring og smart infrastruktur baseret på OCIT-kommunikationsprotokollen til byer i mere end 40 lande verden over. Cross og Verdo samarbejder om at udvide produktporteføljen. Vi forventer, udover OCIT, at kunne levere styreapparater baseret på RSMP-kommunikationsprotokollen til efteråret.

Verdo er en selvejende, forbrugerstyret energikoncern med hovedsæde i Randers.
Siden 1906 har Verdo beskæftiget sig med el, vand og varme, men har også kommercielle forretningsområder som udvikling, etablering og service af grønne energianlæg, handel med bæredygtige biobrændsler og teknisk infrastruktur.

Følg pressemeddelelser fra Verdo

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Verdo

Fra skov til skov: Heatlets PremiumPlus sætter ny standard for bæredygtighed til træpillefyret3.11.2020 10:57:39 CET | Pressemeddelelse

De nye træpiller ”Heatlets PremiumPlus” øger fokus på bæredygtighed. Hvis alle 80.000 danske husstande med pillefyr og -ovne vælger at fyre med dem, ville danskerne årligt spare 250.000 tons CO2. Alle led i produktion og transport er optimeret i det nye produkt: træpillerne bliver leveret i klimavenlig og biologisk nedbrydelig emballage, og plantning af nye træer medvirker til at gøre produktet 100 procent CO2-neutralt hele vejen fra skov til træpilleforbrugeren og tilbage til skoven igen.

Multi Køl & Energi og Verdo indgår samarbejde om fremtidens varmepumper27.10.2020 12:00:00 CET | Pressemeddelelse

Et strategisk samarbejde mellem Multi Køl & Energi og Verdo gearer virksomhederne til et stigende og mere komplekst marked for varmepumper i forsyninger og industri. Multi Køl & Energi bidrager med ekspertise i etablering af varmepumper, mens Verdo bi-drager som systemintegrator. Samarbejdet betyder, at Multi Køl & Energi og Verdo byder sammen i større projekter med fælles projektering, etablering og risikostyring.

Verdo Teknik opruster til Smart City26.3.2020 08:59:58 CET | Pressemeddelelse

Energikoncernen Verdo fra Randers har udvidet sit samarbejde med den førende tjekkiske ITS-virksomhed Cross ved at indgå en eksklusivaftale for anlæg til trafikstyring i Danmark. Verdo er i forvejen den virksomhed herhjemme, som passer allerflest gadelys i danske byer. Målet er at erobre mindst 25 procent af markedet for ITS (Intelligente Trafik Systemer) og Smart City-løsninger, baseret på åbne kommunikationsprotokoller.