Danmarks Grønne Investeringsfond

Verdens største testcenter for fremtidens vindmøller etableres på Lindø

Del

Danmark tager nu for alvor kampen op om førerpositionen i verdensmesterskabet i vindenergi. Med etableringen af et gigantisk testcenter bliver det muligt at udføre test af fremtidens naceller, som er vindmøllens ”maskinhus”, på havvindmøller med en effekt på op til 20 MW. Det er den dobbelte effekt i forhold til, hvad de største havvindmøller er ved at nå op på i dag.

Det er den erhvervsdrivende fond Lindø Offshore Renewables Center (LORC), som skal drive det nye testcenter. Etableringen er mulig på grund af et finansieringssamarbejde mellem Danmarks Grønne Investeringsfond, Vækstfonden, EKFDanmarks Eksportkredit og Nordea samt med støtte fra såvel Finansministeriet som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

"Danmark er pioner på vindområdet. Vi opfandt havvind, som nu går sin sejrsgang verden over. Ud over at producere CO2-fri energi har vind også udviklet sig til at være en af de billigste måder at producere strøm på - takket være løbende teknologisk udvikling. I Danmark skal vi udnytte vores førerposition. Det kræver, at vi er i front med nye, større og mere effektive møller. Her kan LORC i samspil med vindindustrien spille en afgørende rolle," siger Anders Eldrup, bestyrelsesformand i LORC.

LORC´s nye testfacilitet overgår i teknisk kapabilitet alt andet tilgængeligt. Målt på næsten alle parametre bliver LORC’s nye testfacilitet mere end dobbelt så kraftig som LORC’s eksisterende testfaciliteter og dermed langt kraftigere end andre lignende testfaciliteter i USA, Tyskland og England. LORC råder i forvejen over to testfaciliteter, og med dette nye anlæg placerer LORC sig således som verdensledende inden for nacelle-testfaciliteter og forventer at tiltrække de førende offshore vindmølleproducenter fra såvel Europa som USA og Asien.

Den nye testfacilitet får kapacitet til at teste vindmølle-naceller med turbinekraft helt op til 16-22 MW. Pt. er 10 MW de største vindmøller i markedet, og den første 12 MW vindmølle ventes at ramme markedet i 2021. Således rækker den nye testfacilitet ud til segmentet for de allerstørste offshore vindmøller, der ventes introduceret til markedet i et 2022-2028 perspektiv.

Afgørende for projektet har været, at den store dansk-baserede offshore vindmølleproducent MHI Vestas Offshore Wind har valgt, at væsentlige dele af deres fremtidige test- og valideringsaktiviteter placeres på den nye testfacilitet hos LORC på Lindø.

”Testcenteret på Lindø bliver i særklasse og åbner mulighed for helt nye standarder inden for havvind. Det nye testcenter sikrer, at vores mest innovative arbejde bliver testet her i Danmark – arnestedet for havvind. Det her er endnu et projekt, der bekræfter vores dedikation til Danmarks lederskab inden for havvind og udviklingen af højtuddannede, grønne energi-jobs i hele landet,” siger Torben Hvid Larsen, CTO i MHI Vestas Offshore Wind.

Behovet for stadigt større havvindmøller stiger, og dermed stiger også behovet for endnu kraftigere testfaciliteter til at teste og validere vindmølle-nacellernes elektriske systemer, præstationer, net-tilslutning, mekaniske robusthed og levetid.

”Danmark har i årtier haft en plads helt i front i den globale vindmølleproduktion. De store perspektiver i at kunne fastholde denne kommercielle evne i Danmark til at udvikle og teste fremtidens vindmøller er baggrunden for, at Danmarks Grønne Investeringsfond og Vækstfonden er gået sammen med EKF Danmarks Eksportkredit og Nordea om en samlet låneramme til LORC. Verdensmarkedet for grøn omstilling er stort og voksende, og med det nye testcenter får Danmark endnu bedre muligheder for at skabe værdi fra forskning og udvikling inden for vindenergi,” siger CEO i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard.

For at sikre udviklingen af morgendagens vindmølleteknologi er det nødvendigt, at forskning og udvikling opprioriteres i Danmark, mener Wind Denmark:

”De nuværende vindmøllemodeller er i stort omfang udviklet i Danmark, og den vigtige styrkeposition skal vi arbejde hårdt for at holde fast i. Udvidelsen af LORC vil bidrage mærkbart til Danmarks unikke portefølje af testfaciliteter og vil medvirke til, at de danske beskæftigelses- og eksportmuligheder fremmes. De nye mølletyper skal samtidig bidrage til, at vi i Danmark kan blive Europas grønne kraftværk, hvor strømmen kommer fra store havmølleparker, der leverer mere strøm end i dag,” siger Jan Hylleberg, CEO i Wind Denmark.

Hen over sommeren er der blevet piloteret og støbt underlag til det 6 meter tykke og 6.900 tons tunge fundament, der skal bære testudstyret. Fundamentet ventes færdigt i februar 2020, hvorefter der rundt om opføres en 2.250 m2 stor forsøgshal med mere end 22 meter til loftet. I efteråret 2021 påbegyndes indkøringen af de tekniske installationer, og testfaciliteten ventes klar til kommerciel drift i januar 2021.

Om LORC
LORC er en erhvervsdrivende fond stiftet af nogle af de største aktører inden for vedvarende energi. LORC har hjemme i industriparken ”Lindø Port of Odense” ved Munkebo og beskæftiger i dag 12 medarbejdere, men ventes at vokse til 20 medarbejdere inden for det kommende 1½ år. LORCs overordnede formål er at fremme udbredelsen af vindkraftteknologi, og fokus er på avanceret test og validering af teknologi til vindindustrien. LORC driver et testcenter med nogle af verdens kraftigste nacelle-testfaciliteter. Derudover driver LORC, i samarbejde med FORCE Technology, et komponent- og strukturtestcenter.

Læs mere på www.lorc.dk

Om MHI Vestas Offshore Wind
MHI Vestas Offshore Wind er et joint venture mellem Vestas Wind Systems A/S (50%) og Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (50%). Virksomhedens fokus er at designe, fremstille, installere og servicere vindmøller til havvindindustrien. Virksomheden sigter mod at skabe bæredygtig værdi gennem offshore vindkraft ved at skabe kapital- og driftsbesparelser samt øge effekten fra vindmøller. Virksomheden har været en innovativ styrke inden for offshore vind siden starten i 2014 og styres af grundlæggende principper om samarbejde, tillid, teknologi og engagement.

For mere på www.mhivestasoffshore.com

Om Vækstfonden
Vækstfonden er statens finansieringsfond, som medvirker til at skabe flere vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i over 7.900 virksomheder for et samlet tilsagn på mere end 24,9 mia. kr. Vækstfonden investerer med egenkapital i partnerskab med private investorer og finansierer med lån og kautioner i samarbejde med danske finansieringsinstitutter.

Læs mere på www.vf.dk

Om Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. Fonden yder lån til private virksomheder, almene boligorganisationer samt offentlige selskaber og institutioner mv, hvis formue er adskilt fra statens, regionernes og kommunernes formue, og som har mulighed for at optage lån på det private marked. Fonden er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark”.

Læs mere: www.gronfond.dk

Om Wind Denmark
Wind Denmark er et sektorfællesskab for vind, der samler virksomheder, vindmølleejere og vindinteresserede privatpersoner. I alt repræsenterer Wind Denmark 3.100 medlemmer. Wind Denmark arbejder med politisk interessevaretagelse og rådgivning af medlemmer, herunder særligt med at sikre rammer for vidensdeling og netværk på tværs af den danske vindsektor. Samtidig er Wind Denmark talerør for den danske vindsektor og sektorens ca. 33.000 ansatte og 30.000 vindmølleejere.

Læse mere: www.winddenmark.com

Om EKF Danmarks Eksportkredit
EKF hjælper danske virksomheder med at indfri deres internationale ambitioner ved at sikre finansieringen. Sidste år gik 75 % af EKF’s lån, kautioner og garantier til den danske vindmøllesektor. EKF er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet – grundlagt i 1922 med det formål at understøtte dansk eksport.

Læs mere: www.winddenmark.dk

Kontakter

LORC: Torben Lorentzen, CEO
T: 23 303 383
E: tl@lorc.dk

MHI Vestas Offshore Wind: Michael Morris, Press Officer
T: 88 448 950
E: mijmo@mhivestasoffshore.com

Vækstfonden og Danmarks Grønne Investeringsfond: Mette Honoré, Senior Kommunikationsrådgiver
T: 50 600 486
E: mhn@vf.dk

Wind Denmark: Jan Hylleberg, CEO
T: 40 334 445
E: jhy@winddenmark.dk

Billeder

Information om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond
Strandvejen 104A
2900 Hellerup

http://gronfond.dk

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionelle finansieringskilder og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. Projekterne ligger inden for vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Grønne Investeringsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Fremtidsfond er nu en realitet: Milliarder på vej til grønne virksomheder14.9.2020 11:00:00 CESTPressemeddelelse

I dag har Danmark fået en grøn fremtidsfond, der skal sikre kapital til grønne løsninger – kapital, der nu er blevet endnu vigtigere efter coronakrisen, og som skal bidrage til, at Danmark er i førersædet, når det kommer til grøn omstilling. I slutningen af 2019 blev fremtidsfonden besluttet, og nu er den endelige aftale faldet på plads mellem regeringen og partierne bag finansloven. Dermed er rammerne på plads, så Danmarks Grønne Fremtidsfond nu kan sende kapital ud til de grønne virksomheder og iværksættere.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum