Region Hovedstaden

Ventetid til behandling og operation er godt på vej tilbage til niveauet før coronakrisen

Del

Også på kræftområdet er hospitalerne godt med. Regionsrådsformanden takker medarbejderne, der har ydet en ekstra indsats, men advarer også om udfordringer.

Antallet af planlagte operationer ligger nu over niveau ift. de første måneder af året. Stigningen i operationer ses blandt andet inden for ortopædkirurgi, øjenkirurgi og gastrokirurgi, og er i høj grad opnået, fordi personalet har givet den en ekstra skalle om aftenen og i weekenderne.

”Hospitalerne planlægger at udføre op til 3-400 ekstra operationer pr. uge resten af året. Det er jo rigtig godt. Men der er også stor opmærksomhed på, at situationen på hospitalerne lynhurtigt kan påvirkes, når smitten stiger. Det gælder jo fx både patienter og personale, der kan være nødt til at blive hjemme på grund af COVID-sygdom eller karantæne,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Samlet set forventer hospitalerne at afvikle godt 30.000 ekstra ambulante besøg og behandlinger og 5.000-7.000 ekstra operationer inden udgangen af 2020.

Hospitalerne henviser til private

Der planlægges fortsat med omkring 900 ekstra ortopædkirurgiske operationer på regionens egne hospitaler, men for at afhjælpe manglen på personale trækker hospitalerne også på hjælp fra privathospitaler. I oktober ligger forbruget på privathospitaler samlet set på niveau med sidste år, men der er væsentligt flere patienter, der henvises til ortopædkirurgi i det private. I oktober er der henvist ca. 70 pct. flere ortopædkirurgiske patienter til privathospital end sidste år. Det svarer til 400 ekstra patienter. Hertil kommer, at der i september blev henvist 300 flere end i 2019 – dvs. i alt ca. 700 flere patienter de seneste to måneder

Ligeledes bliver der i videst muligt omfang sendt ventende patienter til privatpraktiserende speciallæger. Aktuelt er er der viderehenvist 350 høreapparats-patienter og 1.100 patienter til kikkertundersøgelser.

Hospitalerne foran målet for oktober

Data viser, at både overholdelsen og andelen af patienter, der udredes inden for 30 dage, er stigende, og andelen af patienter, der udredes inden for 30 dage, er over målet for oktober 2020. De foreløbige data for oktober viser således en overholdelse af udredningsretten på 82 % og 66 % blev udredt inden for 30 dage. Til sammenligning var der umiddelbart før COVID-19 en overholdelse på 90 % og 68 % blev udredt inden for 30 dage. 

”Vi har fokus på at nå helt i mål, og jeg må endnu en gang takke medarbejderne og ledelserne på hospitalerne for deres arbejde med at indhente det udskudte. Jeg ved, at afdelingerne i disse coronatider udover sygdom og karantæne også har langt mere besværlige arbejdsgange og ekstra meget fokus på hygiejne,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Politikerne fastholder ambitiøst mål for kræft

Også på kræftområdet er hospitalerne godt med. For at sikre at flere patienter i Region Hovedstaden udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, har hospitalerne arbejdet målrettet hen imod det politisk fastsatte delmål om, at regionen i oktober 2020 har opnået en samlet målopfyldelse på 85 %. De foreløbige tal for oktober viser, at overholdelsen af forløbstiderne i kræftpakkerne er 84 % (data for oktober er ikke færdigregistreret), mens 84 % af patienterne i september måned blev behandlet inden for forløbstiderne.

Regionsrådsformanden glæder sig over, at regionen er så tæt på det politiske mål på 85 %: 

”Forretningsudvalget blev på vores møde i dag da også enige om, at vi fastholder det politiske mål på 85 %. Det er et ambitiøst mål og kræver fokuseret og systematisk arbejde på tværs af specialer, afdelinger og hospitaler. Det er ikke realistisk at opnå en målopfyldelse på 100 % på kræftområdet. Vi skal huske, at der også skal være plads til, at vi tager hensyn til det enkelte menneske. Fx ønsker nogle patienter at holde en pause i deres forløb og tage på ferie. Og der kan også være faglige hensyn til fx andre sygdomme. Disse årsager fratrækkes ikke i opgørelsen af målopfyldelsen.”

Fakta

  • Udredningsretten sat på hold - Udredningsretten er fra den 19. marts 2020 midlertidigt fraveget på baggrund af Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 219 af 17/3 2020 om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndtering af coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Udredningsretten er fra den 1. september 2020 genindført i psykiatrien og genindføres i somatikken den 1. januar 2021. 
  • Politisk mål for udredning - Forretningsudvalget i Region Hovedstaden vedtog den 9. juni 2020 et delmål om, at 62 % af nyhenviste patienter med fysiske sygdomme skal være udredt inden for 30 dage fra oktober 2020. Det mål stiger til 70 % fra nytår. Derudover skal udredningsretten være overholdt for 95 % af patienterne. 
  • Politisk mål for kræft - For at sikre, at flere patienter i Region Hovedstaden udredes og behandles inden for de anbefalede forløbstider i kræftpakkerne, har hospitalerne arbejdet målrettet hen imod det politisk fastsatte delmål om, at regionen i oktober 2020 har opnået en samlet målopfyldelse på 85 %.
  • Hurtig udredning i psykiatrien - Data for børne- og ungdomspsykiatrien viser, at 90 % af patienterne blev færdigudredt inden for 30 dage i oktober 2020, og at udredningsretten var overholdt i 93 % af alle udredningsforløb. I voksenpsykiatrien ses en overholdelse på 99 %, mens 88 % blev udredt inden 30 dage.

Yderligere info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via regionens pressevagt på 7020 95 88 eller presse@regionh.dk

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

EU’s nødlager i Danmark står klar11.5.2021 06:02:38 CEST | Pressemeddelelse

​I går var direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns, regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), samt repræsentationschefen for EU-Kommissionens i Danmark Stina Soewarta på besøg på det nyåbnede EU-nødlager af værnemidler i Danmark. Nødlageret er etableret på rekordtid og er blandt de første af 10 nødlagre i Europa, der står klar til at hjælpe lande hårdt ramt af COVID-19.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum