Globenewswire

Værdipapirfonden Sparindex

Del

Dato for udbetaling af forventede udbytter 2020 for Værdipapirfonden Sparindex

Med henvisning til fondsbørsmeddelelse af 24. november 2020 skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed offentliggøre datoen for udbetaling af de forventede udbytter samt en opdatering af de forventede udbytter for 2020 i Værdipapirfonden Sparindex.

Udbytterne er foreløbige og ureviderede. Det skal derfor fremhæves, at de endelige udbytter kan ændre sig i forhold til de forventede udbytter.

De forventede udbytter forventes at blive udbetalt til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021.

Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. de forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.

Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. forventede udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021. 

De endelige udbytter vil blive offentliggjort inden udbetalingen. Der gøres opmærksom på, at de endelige udbytter skal godkendes af fondens bestyrelse ultimo marts 2021. 

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2020 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 

Udbytteoversigt pr. 31. december 2020
 

ISIN
 

Afdeling
 

Foreløbigt udbytte
i kr. pr. bevis
DK0060747822 INDEX Globale Aktier KL 3,40
DK0060747905 INDEX Globale Aktier – Etik KL 2,40
DK0060748556 INDEX Lav Risiko KL 1,70
DK0060748630 INDEX Mellem Risiko KL 4,00
DK0060748713 INDEX Høj Risiko KL 5,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Seniorkonsulent Helle Skovgaard,
tlf.nr. 36 34 75 00.

Med venlig hilsen

Lise Bøgelund
Legal Director, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK