Transportministeriet

Utilfredsstillende punktlighed på Svendborgbanen og i Thy

Del

Ny analyse peger på personalemangel ved sygdom og materielfejl som hovedårsager til ringe operatørpunktlighed hos Arriva på Svendborgbanen og Thybanen.

Aflyste tog, forsinkelser og dertil stor frustration hos passagererne har i 2021 været et stigende problem på både Svendborgbanen og Struer – Thisted. Samtidig tyder tallene for september og oktober dog på, at det er lykkedes at vende den negative tendens. En ny analyse fra Transportministeriet viser, at den utilfredsstillende operatørpunktlighed frem til efteråret hovedsagelig skyldtes materiel- og personaleforhold, som Arriva som operatør må rette op på for at kunne levere en fuldt tilfredsstillende drift.

- Det er meget utilfredsstillende, at vi flere måneder i træk oplever en punktlighed, som ligger under det aftalte. Det har jeg sagt til Arriva. Selvom jeg anerkender, at der har været en række problemer, og at operatørpunktligheden i oktober kom over bodsgrænsen, så forventer jeg også, at de fremover sørger for, at der er et ordentligt beredskab, så de kan overholde kontrakten, også når alt ikke flasker sig. Samtidig forventer jeg, at de bliver langt bedre til at kommunikere med de mange kunder, der bliver ramt af forsinkelserne, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Arriva overtog den 15. december 2019 DSB's andel af trafikken på strækningen Struer – Thisted. Per 13. december 2020 overtog de strækningerne Vejle – Struer og Odense – Svendborg.

På Struer – Thisted har operatørpunktligheden tidligere ligget på et højt niveau, men har haft tydelige mangler siden december 2020. Med 62 pct. er den største kilde til aflyste tog mellem januar og september manglende personale (lokomotivførere), mens fejl på materiel udgør 22 pct. Det er især tre morgenafgange, der er ramt af (personaleforårsagede) aflysninger.

Odense – Svendborg havde i begyndelsen en tilfredsstillende operatørpunktlighed, men fra maj 2021 ses også her tydelige kvalitetsbrister. Med 46 pct. er den største kilde til aflyste tog mellem januar og september fejl på materiel, mens manglende materiel og manglende personale hver udgør 12 og 32 pct. Ca. 7 pct. af aflysningerne har ikke kunnet årsagsbestemmes.

Analysen har også belyst, om den utilfredsstillende punktlighed kan begrunde aktivering af kontraktens misligholdelsesbestemmelser, der i yderste konsekvens vil kunne medføre ophævelse af hele eller dele af kontrakten. Her er konklusionen, at misligholdelsesbestemmelserne ikke kan aktiveres på det foreliggende grundlag. Transportministeriet vil derfor håndtere situationen med de almindelige bodsbestemmelser samt skærpet dialog og opfølgning på Arrivas punktlighed, idet man dog følger situationen nøje.

Nøgleord

Links

Information om Transportministeriet

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

41 71 27 00http://www.trm.dk

Følg pressemeddelelser fra Transportministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Transportministeriet

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum