Halsnæs Kommune

Usædvanligt år har givet højere karakterer og bedre normeringer

Del

Til trods for et på mange måder unormalt år med Corona og nedlukning af samfundet har 2020 budt på højere karaktergennemsnit for folkeskoleeleverne i Halsnæs samtidig med, at der er kommet flere hænder til at tage sig af de mindste i kommunens daginstitutioner. Det viser opgørelse for skole- og dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune.

Snittet for 9. klassernes afgangskarakterer i de obligatoriske prøvefag er nemlig steget med 0,8 fra 2019 til 2020, ligesom andelen af elever, der har fået mindst 02 i dansk og matematik er gået fra 79,5 % til 93 %. Resultaterne skal dog ses i lyset af coronasituationen, hvor blandt andet karaktergennemsnittet til forskel fra de foregående år, er udregnet på baggrund af elevernes standpunktskarakterer og ikke eksamensresultater. Eleverne har grundet pandemien ikke kunne gå til afgangseksamen i 2020. Ligesom rammerne for en del af undervisningen i 2020, ligesom nu har været anderledes, idet undervisningen har foregået hjemmefra og via virtuelle møder på pc’en under nedlukningen.

Alt imens karaktererne er steget, er det samlede fravær for alle kommunes skoleelever desuden faldet fra 5,9 % til 3,1 %, hvilket til dels også kan tilskrives hjemsendelsen og det faktum, at eleverne i dele af perioden ikke har skulle møde op fysisk.

Stort arbejde forude trods positive tegn

Udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Helge Friis er tilfreds med resultatet, men vurderer også, at der ligger et stort arbejde forude:

”Ser vi på tallene for karaktergennemsnit, fravær og trivsel isoleret set, så ser de ganske fornuftige ud. Og de er et godt fundament at arbejde videre fra. Men vi kommer ikke uden om, at det også er målinger, der er foretaget under nogle andre rammer end tidligere. Coronasituationen har og vil fortsat have en stor indvirkning på både vores elevers faglighed men i høj grad også deres trivsel. Derfor har vi også et stort arbejde foran os med at støtte op om og løfte de elever, som har det svært, når de større klasser i endnu højere grad kan vende tilbage til skolerne. Og her ser jeg gerne, at vi som det første lægger vægt på at sikre elevernes ve og vel snarere end at fokusere på fagligheden fra dag et. For trivslen er en vigtig grundsten, når vi snakker om styrkelse af læring og faglighed,” udtaler Helge Friis.  

Flere pædagogiske medarbejdere i 2020

På dagtilbudsområdet er det også gået fremad, selvom coronaens indtog har betydet nye opgaver og anderledes arbejdsforhold end tidligere. Her har man i 2020 kunne byde flere kollegaer velkommen som et resultat af større kommunale bevillinger på området de sidste fire år. Der er i alt tilført 11,4 mio. kr. til bedre normeringer, svarende til 28 årsværk af pædagogisk personale. Frem mod 2024 vil der desuden være endnu flere hænder rundt om i kommunens børnehaver og vuggestuer, når også minimumsnormeringerne bliver øget ved hjælp af midler fra staten.

Det er udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud som hvert år gør status på skole- og dagtilbudsområdet ud fra en række parametre. Og her er resultaterne for 2020 netop blevet opgjort og drøftet på udvalgsmødet i marts.

Resultaterne tilskriver udvalgsformanden desuden den store indsats som medarbejdere på både skoler og i dagtilbud har ydet og takker for det gode arbejde:

”Der er ingen tvivl om, at medarbejderne rundt om på vores skoler og i dagtilbud har ydet en helt ekstraordinær indsat i det forgangne år. Trods pandemi, nedlukning, hjemsendelse og ændrede arbejdsvilkår har de formået konstant at omstille sig, tænke nyt, sikre de bedst mulige rammer for læring og skabe trygge rammer i en svær tid. Det har uden tvivl haft en stor betydning for både trivsel og faglighed hos vores børn og unge i kommunen,” udtaler Helge Friis.

Kontakter

Helge Friis
Udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud i Halsnæs Kommune
E-mail: hefr@halsnaes.dk
Telefon: 2165 6905

Mads Kjær Ingvardsen
Chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune
E-mail: madki@halsnaes.dk
Telefon: 2349 2723

Billeder

Information om Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune
Rådhuspladsen 1
3300 Frederiksværk

+45 47 78 40 00https://halsnaes.dk/

Halsnæs Kommune er placeret i naturskønne omgivelser i det nordvestlige hjørne af Nordsjælland. Vores motto er: "Halsnæs - rå og autentisk. Her er ikke for fint, og det føles ægte". Kom og vær med!

Følg pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Halsnæs Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum