Djøf

Undersøgelse dokumenterer fuldkommen uacceptabel, krænkende adfærd fra Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsborgmesters side

Del

En ny undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt 200 medarbejdere i centralforvaltningen i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning er rystende læsning, lyder det fra det faglige organisationer i et åbent brev til Københavns Kommune.

Åbent brev
Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune,
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og
Direktionen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
C.c. Overborgmester i Københavns Kommune Sophie Hæstorp Andersen.


Undersøgelse dokumenterer fuldkommen uacceptabel, krænkende adfærd fra borgmesterens side

Den nye undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt 200 medarbejdere i centralforvaltningen i Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning er rystende læsning.

Undersøgelsen dokumenterer en omfattende og fuldkommen uacceptabel, krænkende adfærd fra borgmesterens side og fjerner den sidste rest af tvivl om, hvor alvorlig og hvor uholdbar situationen er.

  • 27 procent af de adspurgte har inden for det seneste år selv oplevet krænkende adfærd og 30 procent har været vidne til krænkende adfærd i centralforvaltningen – det er næsten hver tredje medarbejder.
  • 47 procent af dem, der har været udsat for krænkelser og 68 procent af dem, der har været vidne til krænkende adfærd, svarer, at det er ”borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse”, der står bag den krænkende adfærd (”borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse” er én samlet svarmulighed).

Det er stærkt bekymrende tal. De øverste ansvarlige i en organisation er rollemodeller. Den adfærd, de ansvarlige udviser, kan sprede sig i organisationen og dermed få yderligere negative konsekvenser for medarbejderne.

Undersøgelsen er gennemført af Københavns Kommunes eget arbejdsmiljøkontor, Arbejdsmiljø København, og med en svarprocent på 94, er der tale om en meget valid rapport.

Arbejdsmiljølovgivningen er meget klar i sin beskrivelse af krænkende adfærd: Der er tale om en krænkelse, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.

Krænkende adfærd er ikke bare stærkt ubehagelig, mens det står på. Det skaber en utryg arbejdsplads og efterlader medarbejdere med en oplevelse af, at de hele tiden skal være på vagt, og går i øvrigt ofte ud over den daglige opgaveløsning. Mange krænkede tager deres bekymringer med hjem, og det er veldokumenteret, at krænkelser kan medføre langtidsvirkninger og decideret sygdom. Derfor er én krænkelse én krænkelse for meget. Når op mod en tredjedel svarer, at de har oplevet krænkelser, så er der tale om fuldkommen uacceptable og helt uholdbare arbejdsforhold.

Undersøgelsen afdækker en række yderligere forhold, der har en negativ indvirken på trivslen: Negativ omtale af og om forvaltningen i medierne. Den politiske ledelses kommunikation og adfærd, oplevede konflikter mellem den tidligere administrative ledelse og den politiske ledelse samt den hyppige udskiftning af direktører og ledere i forvaltningen.

Fra de faglige organisationers side skal der lyde en meget klar og direkte opfordring til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, beskæftigelses- og integrationsborgmesteren og forvaltningens administrative ledelse om omgående at få stoppet den krænkende adfærd.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune skal påtage sig ansvaret for, at der bliver indledt øjeblikkelige drøftelser med medarbejderne og sikre reel involvering, der kan fremme trivslen og samarbejdet i forvaltningen og sikre, at medarbejderne fremover bliver skærmet mod flere krænkelser fra borgmesterens side.
Det handler ikke om partipolitik, men om at sikre et sundt og trygt arbejdsmiljø for medarbejderne. Desto mere når næsten hver tredje af de krænkede medarbejdere svarer, at krænkelserne stadig finder sted.

Med venlig hilsen
Ditte Gottlieb Bredahl, formand HK Kommunal, Hovedstaden, tlf. 20 97 37 94
Sara Vergo, formand Djøf Offentlig, tlf. 31 37 39 20
Camilla Gregersen, formand DM, tlf. 27 12 92 33
Tine Johansen, formand Dansk Journalistforbund, tlf. 20 40 53 13
Rasmus Hangaard Balslev, formand Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst, tlf. 21 46 74 70
Claus Westergreen, formand 3F BJMF, tlf. 40 82 52 64

Vedhæftede filer

Information om Djøf

Djøf
Djøf
Gothersgade 133
1123 København K

33 95 97 00https://www.djoef.dk/

Djøf er faglig organisation for jurister og jurastuderende samt erhvervsøkonomiske og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Vi repræsenterer 107.000 medlemmer, der arbejder på alle niveauer i det private og det offentlige i Danmark og udlandet. Mange arbejder med analyse, strategi, økonomi, jura, udvikling og kommunikation. En stor del er ledere, og endnu flere ønsker at blive det.

Som fagforening arbejder vi for at optimere medlemmernes arbejdsliv ved at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og give inspiration til karrierevalg, faglig udvikling, netværk og nye muligheder. Som medlemmer bruger vi hinanden til at blive bedre og skaber et solidt grundlag for at træffe vigtige beslutninger i vores arbejdsliv og studieliv. Sammen arbejder vi for at udvikle samfundet til gavn for alles bedste.

Følg pressemeddelelser fra Djøf

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Djøf

Djøf: Fint med lidt tidligere pension, men der skal investeres massivt i det gode arbejdsliv4.5.2022 09:40:45 CEST | Pressemeddelelse

Pensionskommissionens rapport indeholder gode pointer om at gentænke overgange mellem arbejde og pension. Vi bør have et langt større fokus på, hvordan danskerne kan have både lyst og kræfter til et langt arbejdsliv - for nogle ovenikøbet længere end den fastsatte pensionsalder. Det kalder på konkrete indsatser for at forbedre arbejdsmiljø og trivsel - og for muligheder for at skifte spor eller holde pauser undervejs, siger Sara Vergo, formand for Djøf.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum