Udenrigsministeriet

Udviklingsministeren op til COP26: Danmark skal booste grønne investeringer i udviklingslande

Del

Udviklingsministeren lancerer som optakt til COP26 en pilotordning med statslige garantier som supplement til udviklingsbistanden. Garantierne har potentiale til at mobilisere yderligere 3-4 mia. kr. til investeringer bl.a. i grøn omstilling og økonomisk vækst, særligt i de fattigste lande i verden.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler: ”Hvis vi skal nå verdensmålene og målene i Paris-aftalen, er der behov for grønt tigerspring i form af markant øgede investeringer i klimaet. Det gælder særligt i udviklingslandene, hvor det er en notorisk stor udfordring at tiltrække private investeringer på grund af den højere investeringsrisiko. Jeg er derfor begejstret for, at vi nu kan præsentere en helt ny måde at arbejde på, hvor vi som supplement til udviklingsbistanden bruger statslige garantier på op til 2 mia. kr. til at øge de private investeringer i udviklingslandene.”


Han tilføjer: ”Garantiordningen vil potentielt kunne mobilisere yderligere 3-4 mia. kr. til udviklingsindsatser. Det vil jeg have med i tasken, når jeg tager til COP26 i Glasgow. Regeringen har i forvejen sat barren højt og forventer, at Danmark skal bidrage med mindst 1 pct. af det internationale mål til udviklingslandenes klimaindsatser. Jeg håber, at Danmark som grøn frontløber kan trække andre lande med i en mere ambitiøs og grøn retning.”


Det nye garantiinstrument understøtter udmøntningen af Danmarks udviklingspolitiske strategi samt regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats. Det gælder ikke mindst regeringens ambition om at bidrage med mindst 1 pct. af de udviklede landes mål om at mobilisere mindst 100 mia. USD årligt til udviklingslandenes klimaindsats. Den finansiering, ordningen mobiliserer inden for klima, kan indrapporteres som en del af Danmarks globale klimabidrag.


Statslige garantier på op til 2 mia. kr. forventes i en pilotperiode frem til 2025 potentielt at kunne mobilisere yderligere privat finansiering til udviklingsformål på op til 3-4 mia. kr. En stor del heraf forventes at være klimainvesteringer. Statslige garantier kan reducere investeringsrisikoen i udviklingslande, f.eks. ved udlån til små og mellemstore virksomheder, og til investeringer i den grønne omstilling, f.eks. solcellevirksomheder og energieffektiviseringer.


Garantiordningen placeres i IFU og skal udmøntes i samarbejde med Sverige. Sverige har gennem den svenske udviklingsmyndighed Sida mobiliseret betydelige beløb til bæredygtige investeringer i udviklingslande ved brug af statslige garantier.


For yderligere information
Ledende presserådgiver, Laura Sørensen Topp tlf. 61 97 92 41, lautop@um.dk


Eksempel på garantianvendelse


Et mindre slagteri i Uganda ønsker at investere i nye og mere energieffektiv kølesystemer, der kan nedbringe virksomhedens brug af strøm. Virksomheden har imidlertid svært ved at låne penge i banken til det, selvom virksomheden vurderer, at investeringen vil tjene sig ind i løbet af få år. Det kan skyldes, at de lokale banker ikke har erfaring med at give lån inden for energieffektivitet og derfor opfatter risikoen som for høj, også fordi der er tale om en mindre virksomhed.


En garanti vil i den sammenhæng kunne reducere bankens risiko ved muligt tab på lånet. Hvis virksomheden ikke kan tilbagebetale lånet, dækker garantien en del af bankens tab. Banken betaler en præmie til ordningen for at benytte garantien, som kan sammenlignes med en forsikring. Garantipræmierne fra banken og andre garantitagere dækker de forventede tab under ordningen. I takt med at banken får erfaring med den type teknologi og virksomheder, vil den kunne give lån uden, at en garanti er nødvendig

Eksempler på mulige garantitagere

  • Garantier til fonde, der udlåner penge til virksomheder, som forsyner landsbyer og husholdninger med energi fra solcelleanlæg.
  • Garantier til lokale banker, der muliggør udlån til bæredygtige energiløsninger for små- og mellemstore lokale virksomheder, fx inden for energieffektivitet.
  • Garantier i samarbejde med multilaterale institutioner med det formål at få institutionelle investorer som pensionskasser og forsikringsselskaber til at investere i udviklingslande, herunder klimainvesteringer som sol- og vindparker samt vandforsyning.

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Danmark opgraderer sit forhold til 10 asiatiske lande i ASEAN23.11.2021 05:30:00 CET | Pressemeddelelse

Danmark har opnået tilsagn om tiltrædelse til ASEAN’s traktat for fred og samarbejde (TAC). Dette blev markeret under udenrigsminister Jeppe Kofods besøg i Jakarta. Tilsagnet betyder, at Danmark formelt anerkender sit forhold til ASEAN og ASEAN’s regionale rolle. ASEAN anses som den mest avancerede regionale samarbejdsorganisation i verden efter EU og med sin samlede befolkning på 650 millioner mennesker udgør det tredje største marked for EU.