Danmarks Statistik

Udgifter til offentlig sundhed er steget med 69 pct. siden 2000

Del

De offentlige sundhedsudgifter er steget med 69 pct. fra 2000 til 2017 målt i faste priser. Stigningen er markant højere end stigningen i de øvrige offentlige udgifter.

Der er sket en opprioritering af de offentlige sundhedsudgifter de seneste 17 år. Det viser analysen ”De offentlige sundhedsudgifter er steget markant mere end de øvrige offentlige udgifter siden 2000”, som Danmarks Statistik udgiver i dag.

I 2017 brugte Danmark 182 mia. kr. på offentlig sundhed, hvilket er 69 pct. mere end i 2000. I samme periode var stigningen i de samlede offentlige udgifter på 19 pct.

Målt pr. indbygger er udgifterne til sundhed også steget. I 2017 var de offentlige sundhedsudgifter 32.000 kr. pr. indbygger, hvilket er 56 pct. mere pr. indbygger end i 2000. 

”Stigningen i de offentlige sundhedsudgifter skyldes altså ikke blot, at befolkningen er vokset – udgiften pr. dansker er i gennemsnit steget med 12.000 kr. fra 2000 til 2017, når man korrigerer for inflation” siger chefkonsulent Martin Rasmussen fra Danmarks Statistik.

I analysen kan du også læse:

• Antallet af ambulante behandlinger og indlæggelser på hospitalerne er steget med henholdsvis 34 og 17 pct. fra 2008 til 2017, mens antallet af sengedage er faldet med 18 pct. på trods af flere indlæggelser. 
• Fuldtidsbeskæftigelsen i det offentlige sundhedsvæsen er steget med 18.000 siden 2008 til et niveau på 184.000 fuldtidsbeskæftigede i 2017. Beskæftigelsen inden for de øvrige offentlige serviceområder (såsom social beskyttelse, undervisning og forsvar) har enten været faldende eller stort set uændret. 
• Ligesom Danmark bruger de fleste andre EU-lande en større andel af BNP på sundhedsområdet end i 2000. De samlede (offentlige og private) sundhedsudgifter i Danmark er øget fra 7,9 pct. i 2000 til 9,8 pct. i 2016. Kun Grækenland og Ungarn brugte i 2016 en mindre del af BNP på sundhed end i 2000.
 
Har du spørgsmål til analysen, kan du kontakte chefkonsulent, Martin Rasmussen, på telefon 39 17 35 29 eller mail mra@dst.dk

Nøgleord

Links

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Globalisering og handel med intellektuel ejendom kan udfordre tolkning af BNP-tal3.10.2019 15:00:00 CESTPressemeddelelse

Af Jørgen Elmeskov Revisioner er en naturlig del af statistikproduktion, og på langt sigt er de med til at skabe mere retvisende og dermed mere brugbar statistik. Men for brugerne af tallene er revisioner naturligvis generende, hvilket er baggrunden for at jeg tidligere har adresseret emnet i klummen BNP revisioner - hvad kan der gøres? Baggrunden for nogle af revisionerne i nationalregnskab og betalingsbalancestatistik er danske virksomheders stigende globalisering, som blandt andet kommer til udtryk i at såkaldt processing og merchanting har været stærkt stigende over de seneste 10-15 år. Der er her tale om virksomheders internationale aktiviteter, der resulterer i vareeksport, som aldrig har krydset den danske grænse. Der er imidlertid også andre former for international organisering, som kan påvirke fx opgørelsen af BNP og betalingsbalancen. For virksomhederne ligger indenlandsk og udenlandsk aktivitet i forlængelse af hinanden, og koncerninterne handler med både intellektuel ejend

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum