Copenhagen Business School

Ubemærkede besparelser på universiteter vil ramme virksomheders vækst og udvikling

Del
Dansk erhvervsliv efterlyser kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft til at skabe økonomisk vækst. Men lige nu hersker der stor usikkerhed om fremtiden for de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser, som er storleverandører til den private sektor.

Sådan skriver rektor Nikolaj Malchow-Møller, CBS, og dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS, i et debatindlæg i Dagbladet Børsen torsdag den 26. januar, 2023:

Midt i den aktuelle politiske debat om at forbedre sundhedssektoren og sikre midler til Forsvaret er der fare for, at politikerne ubemærket skader den private sektor, der skal tjene pengene hjem.

Lige nu svæver de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser i uvished om, hvorvidt de på Finanslov 2023 får de midler, som de har behov for, hvis de skal uddanne kvalificerede medarbejdere til fremtidens erhvervsliv. 

Risikerer at mangle 100 mio. kr. i 2023

For Copenhagen Business School (CBS) og Aarhus BSS, Aarhus Universitet, handler det om 100 millioner kr., som vil mangle i uddannelserne i år, hvis politikerne mod vores forventning ender med ikke at forlænge den såkaldte takst-1-forhøjelse, som blev indført i 2010. 

CBS og Aarhus BSS uddanner tilsammen 35.000 studerende. Vores kandidater er blandt de mest eftertragtede på arbejdsmarkedet. De har lav ledighed, de får høj løn, og de er efterspurgte til at håndtere de store udfordringer, samfundet står overfor med grøn omstilling og behov for øget innovation og produktivitet. Det vil derfor være særdeles uklogt at forringe kvaliteten af deres uddannelser, hvilket er konsekvensen, hvis takst-1-forhøjelsen ikke videreføres. Hvis besparelsen gennemføres, vil den mindske antallet af undervisningstimer og begrænse den forskning, som undervisningen bygger på.

Husk business-uddannelserne på Finanslov 2023

Det er ikke, fordi vi kræver ublu meget. Selv med en fortsat uændret bevilling vil udgifterne til vores uddannelser pr. studerende være betydeligt lavere end til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. 

Derfor appellerer vi til Regeringen og vores nye minister: Husk erhvervslivet, væksten og de business- og samfundsvidenskabelige uddannelser i den kommende finanslov.

Læs debatindlægget i Børsen

Fakta om takst-1-forhøjelsen

Takst-1-forhøjelsen blev indført i 2010, da en gennemgang af konsulenthuset McKinsey året før havde vist, at uddannelserne inden for business, samfundsvidenskab og humaniora var underfinansierede i forhold til øvrige universitetsuddannelser. Det betød, at uddannelserne havde relativt få timer, store holdstørrelser, begrænset feedback og en større andel af ikke-forskningsaktive undervisere (deltidsvidenskabeligt personale, DVIP). Takst-1-forhøjelsen udgør 5.000 kr. (2010-priser) pr. studenterårsværk og er siden blev givet for at understøtte et højere timetal og en bedre forskerdækning på de berørte uddannelser. Den seneste forlængelse af takst-1-forhøjelsen blev aftalt med finansloven for 2020 og udløb i finansåret 2022, og Finanslov 2023 er ikke vedtaget endnu. Den seneste aftale om takst-1-forhøjelsen udløb med finansåret 2022, og Finanslov 2023 er ikke vedtaget endnu. Dermed er der nu en akut usikkerhed vedrørende universiteternes budgetter for 2023 og frem.

Foto: Kasper Kristoffersen

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Copenhagen Business School

Copenhagen Business School
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3
2200 Frederiksberg

http://www.cbs.dk

Copenhagen Business School (CBS) er et globalt anerkendt erhvervsuniversitet, dybt forankret i den nordiske samfundsmodel. CBS har oparbejdet et stærkt renomme i Danmark og internationalt på baggrund af forskning og uddannelse af højeste kvalitet.

Vores profil forpligter os til at adressere vigtige globale samfundsudfordringer i forskningen og til at udvikle omstillingsparatheden hos studerende, dimittender og ledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kalder på fælles handling. Vores strategi er derfor fokuseret på partnerskaber med andre forskningsområder, erhvervslivet, offentlige myndigheder og civilsamfundet.

CBS ligger på Frederiksberg og har cirka 21.000 studerende på hel- og deltid, 760 fuldtidsansatte forskere, 210 Ph.d.-studerende, 680 ansatte i administrationen og en bred portefølje af bachelor- og kandidatuddannelser, samt omfattende udbud af efteruddannelse og lederuddannelse på både engelsk og dansk.

Følg pressemeddelelser fra Copenhagen Business School

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Copenhagen Business School

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum