Børne- og Undervisningsministeriet

Trepartsaftale skal sikre et fortsat styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem

Del

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge aftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) i et år. Der afsættes 328,5 mio. kr. i 2022.

Aftalen skal understøtte et stærkere voksen-, efter- og videreuddannelsessystem og indebærer en fuld videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet.

Det betyder blandt andet en videreførelse af forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området, omstillingsfonden, en videreførelse af FVU-it og FVU-engelsk samt prøver på AMU.

Parterne er desuden enige om at udskyde de ordinære VEU-trepartsforhandlinger til foråret 2022. Som optakt til forhandlingerne har parterne aftalt at igangsætte tematiske drøftelser. Disse drøftelser vil bl.a. have fokus på digitalisering, fleksibilitet og kvalitet på arbejdsmarkedsuddannelserne, basale færdigheder, grøn omstilling, motivation og videregående VEU.

Endvidere er der enighed om fire pejlemærker for de kommende drøftelser, der skal danne baggrund for langsigtede løsninger på VEU-området med det formål at sikre, at fremtidens arbejdsstyrke kan matche arbejdsmarkedets behov.

Med aftalen er der også truffet beslutning om, at underskuddet i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) på 2,6 mia. kr., der er opstået som følge af løntilskud til virksomhederne i 2020, kan tilbagebetales af arbejdsgiverne over en treårig periode i stedet for kun ét år.

”Jeg er glad for, at vi kan videreføre den ambitiøse aftale om et styrket og fleksibelt VEU-system. Det giver lønmodtagere gode muligheder for opkvalificering, hvilket bl.a. er centralt for den grønne omstilling, vi står overfor. Med aftalen lægger regeringen op til yderligere trepartsforhandlinger i 2022. Her vil vi have et særligt fokus på at nedbringe antallet af voksne med manglende basale færdigheder i fx læsning” udtaler børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Det er fornuftigt at forlænge aftalen med et år. Det skaber økonomisk stabilitet for sektoren, og det giver mulighed for, at initiativerne kan komme op at flyve efter halvandet år med COVID-19. Jeg ser frem til, at parterne nu drøfter den videre udvikling af et effektivt og fleksibelt VEU-system frem mod en opfølgende aftale i 2022. Endelig er jeg tilfreds med, at vi har fundet en rimelig løsning på genopretningen af økonomien i AUB, som samtidig letter byrderne på virksomhederne,” siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad.

”Jeg er særligt tilfreds med, at vi med denne aftale om forlængelse af VEU-trepartsaftalen også har givet hinanden håndtryk på, at vi til næste år skal drøfte nogle langsigtede ambitiøse løsninger, der omfatter hele VEU-systemet. Et styrket voksen-, efter- og videreuddannelsessystem for både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse bliver i de kommende år helt afgørende for at sikre den nødvendige opkvalificering og omstilling af den danske arbejdsstyrke. Det gælder både i forhold til den grønne omstilling, nye teknologier og styrket velfærd,” siger formand for FH, Lizette Risgaard.

Læs mere om aftalen her.

 
 

Nøgleord

Kontakter

Kontakt pressetelefonen på tlf. 2240 0930 for pressehenvendelser til ministeren eller ministeriet.

Eller skriv til presse@uvm.dk

Det er ikke muligt at sende sms'er til pressetelefonen.

Information om Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet
Børne- og Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K

33 92 50 00https://www.uvm.dk/

 

 
 
 

Følg pressemeddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Børne- og Undervisningsministeriet

PRESSEINVITATION: Pressemøde om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem28.10.2021 15:06:42 CEST | Pressemeddelelse

Pressen inviteres til pressemøde i forbindelse med aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. Det foregår i Børne- og Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26, fredag den 29. oktober 2021 kl. 11.15. Tilmelding er påkrævet og skal ske til presse@uvm.dk senest kl. 10.00. Der skal fremvises gyldigt pressekort, og pressekortet skal bæres synligt. Der vil være adgang for journalister fra kl. 10.30. Ud over børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil deltager partierne i folkeskoleforligskredsen og følgende af parterne i Sammen om Skolen: Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Kommunernes Landsforening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre og Børne- og Kulturchefforeningen. For yderligere oplysninger kan du ringe til ministeriets pressetelefon på 2240 0930.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum