Beskæftigelsesministeriet

Trepartsaftale genindfører lønkompensation i 38 kommuner underlagt ekstra corona-restriktioner

Del

Regeringen og arbejdsmarkedsparter er enige om at genindføre lønkompensation i de 38 kommuner, der er underlagt skærpede restriktioner. Trepartsaftalen vil dermed være med til at holde hånden under arbejdspladser og virksomheder i de ramte områder samt virksomheder og leverandører uden for disse områder, herunder virksomheder og kulturelle institutioner, som modtager mindre end 50 pct. offentlige tilskud.

Modellen er skruet sammen som den lokale lønkompensationsordning fra Nordjylland og lønkompensationsordningen fra foråret. Alle virksomheder i de ramte kommuner kan altså søge. Det betyder bl.a., at fx restauranter godt kan sende nogle tjenere hjem på lønkompensation, mens andre ansatte som kokke laver take-away, der kan være med til at holde gang i omsætningen.

Lønkompensationsordningen gælder i de 38 kommuner fra onsdag den 9. december, hvor de skærpede restriktioner trådte i kraft, og frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er 3. januar. Regeringen og arbejdsmarkedsparter er desuden enige om, at såfremt restriktionerne udvides til yderligere kommuner, vil de også blive omfattet af lønkompensationsordningen.

Muligheden for lønkompensation løber henover juleferien, hvor der er flere fridage, og derfor indebærer aftalen, at virksomheder ikke vil modtage kompensation for 3 dage, hvor en stor del af virksomhederne i forvejen vil være nedlukket.

Regeringen arbejder desuden på at søge opbakning i Folketinget til at lade den midlertidige ordning om arbejdsfordeling blandt medarbejderne træde i kraft allerede i midten af denne måned frem for den 1. januar.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Jeg er uendelig ked af, at virksomhederne og deres ansatte i de 38 kommuner endnu en gang bliver endnu mere påvirket af corona-situationen. Lige nu må vi alle gøre alt, hvad vi kan for at få bugt med det høje smittetryk. At der er styr på smitten er en betingelse for, at vi kan få økonomien tilbage i gear igen. Jeg er glad for, at parterne igen tager ansvar for hurtigt at genindføre lønkompensation i de 38 kommuner, som er underlagt skærpede restriktioner. Ordningen har tidligere vist sig at redde titusindvis af arbejdspladser, vil derfor kunne holde hånden under virksomhederne og deres ansatte, men også give noget øget fleksibilitet for de nedlukkede erhverv, hvor, fx restauranterne med modellen vil kunne holde en del af deres virksomhed åben til at sælge takeaway og fortsat kunne modtage lønkompensation. Det er afgørende, at vi holder det i gang, vi kan, uden at gå på kompromis med sundheden.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

 - Desværre er smitten blusset op og lægger igen begrænsninger på vores hverdag. Vi har allerede spændt et bredt sikkerhedsnet ud under lønmodtagere og virksomheder, men nu udvider vi hjælpen endnu mere, så flere lønmodtagere kan komme hjem til jul med lønkompensation i stedet for en fyreseddel i hånden. Ved at genindføre lønkompensationsordningen i de berørte kommuner giver vi mere fleksibilitet til de hårdt ramte virksomheder, så de kan holde på de gode medarbejdere og være klar til at slå dørene op igen, så snart det kan lade sig gøre igen. Mange erhvervsdrivende har allerede kæmpet hårdt på grund af corona i år. Regeringen vil også se på behovet for at forbedre de andre kompensationsordninger som faste omkostninger og kompensation til selvstændige mv. i lyset af den delvise nedlukning i de 38 kommuner og har indbudt til politiske drøftelser senere i dag.

Adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad siger:

- Den ekstraordinære situation med udbredt coronasmitte i en række kommuner har stor betydning for ikke bare det lokale erhvervsliv, men hele Danmark, da der er tale om helt centrale kommuner i og omkring de største byer. Jeg er tilfreds med, at vi har fundet sammen og sikret lønkompensation og arbejdsfordeling. Denne aftale ændrer dog ikke ved, at der er betydelige omkostninger også for virksomhederne ved at benytte ordningerne.

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi endnu engang sammen med regeringen og vores arbejdsgivermodparter har kunnet lande endnu en løsning på den frustrerende situation, at der nu igen må lukkes ned for brancher i dele af Danmark. Vi har genoplivet den gamle lønkompensationsordning, som vi indgik aftale om i marts måned, da Danmark lukkede ned. Jeg er meget tilfreds med modellen, som jeg er sikker på endnu engang vil være med til at forebygge afskedigelser og dermed holde hånden under store dele af arbejdsmarkedet.

Kontakt: Beskæftigelsesministeriets presseenhed: 51 23 28 30.

Læs hele aftalen på bm.dk. 

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Holmens Kanal
1060 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaards kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for november 202021.1.2021 08:24:29 CETPressemeddelelse

I november 2020 var der 2.780.000 personer i job, hvilket er en stigning på 3.100 personer siden oktober. Ser man på den private sektor, er der kommet 650 flere lønmodtagere. Der var 2.450 flere offentligt ansatte. Samlet set er beskæftigelsen steget med 0,1 procent siden oktober måned. Der er i alt kommet 56.500 personer i job i fra maj til november oven på et fald på knap 77.400 personer mellem februar og maj måned som følge af COVID-19 nedlukningen i midten af marts. Samlet set er beskæftigelsen faldet med 21.000 svarende til 0,7 procent siden februar. Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: - Jeg glæder mig over, at beskæftigelsen steg med 3.100 i november. Dermed har beskæftigelsen været stigende et halvt år i træk. Fremgangen på arbejdsmarkedet ser dog ud til at være stoppet op. Der forventes en vis stigning i ledigheden den kommende tid som følge af de indførte restriktioner på baggrund af udviklingen i COVID-19. - På grund af nye restriktioner genindfø

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher15.1.2021 09:00:00 CETPressemeddelelse

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Dele af samfundet er lukket ned for at få styr på smittespredningen, som er ekstra alvorlig på grund den meget smitsomme corona-variant B.1.1.7, der er kommet til landet, og ifølge sundhedsmyndighederne må forventes at ramme endnu flere den kommende tid. Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag

Regeringen vil skærpe testkrav til vandrende arbejdskraft8.1.2021 16:43:44 CETPressemeddelelse

Regeringen har fredag den 8. januar 2021 præsenteret en række stramninger af de gældende indrejserestriktioner. Regeringen vil blandt andet skærpe krav om test af vandrende arbejdskraft. Det sker på grund af den alvorlige situation i Danmark med mange smittede og et højt antal indlagte på danske hospitaler og i lyset af de nye mutationer af COVID-19-virus i henholdsvis England og Sydafrika. Kravet skal være med til at begrænse smittespredning og samtidig understøtte, at der kan blive holdt gang i økonomien og de danske virksomheder. Vandrende arbejdskraft er omfattet af det skærpede generelle krav om testcertifikat ved indrejse til Danmark, som fra 9. januar 2021 klokken 17 skal bygge på en maksimalt 24 timer gammel negativ COVID-19-test. Testen kan være en quicktest. I dag må testen højest være 72 timer gammel ved indrejse til Danmark. Desuden lægger regeringen op til, at arbejdsgivere, der har vandrende arbejdskraft ansat, skal kunne dokumentere, at disse ansatte er blevet PCR-testet

Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensens kommentar til ledighedstallet for november 20208.1.2021 08:38:46 CETPressemeddelelse

Ledigheden er faldet med 3.200 personer i november 2020. Dermed er ledigheden på 127.700 fuldtidspersoner svarende til 4,5 procent af arbejdsstyrken. I oktober lå ledigheden på 4,6 procent. Fungerende beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - Ledigheden fortsatte med at falde i november, hvor der var 3.200 færre ledige, og det er glædeligt. Det hører med til billedet, at der ved udgangen af november var 8.300 personer på den midlertidige arbejdsfordelingsordning, som ikke tæller med i de officielle ledighedstal. - Den seneste udvikling i ministeriets egne tal for tilmeldte ledige tyder samtidig på, at den igangværende anden bølge af corona-smitten og de skærpede restriktioner vil sætte sit præg på ledigheden i begyndelsen af det nye år. - Denne regering ønsker at investere i mennesker og bruge krisen til, at flere opkvalificerer sig, så både den enkelte og arbejdsmarkedet som helhed står bedre rustet til fremtidens udfordringer. Vi har bl.a. gjort det mere attraktivt for uf

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om nye mål for arbejdsmiljøet22.12.2020 10:45:09 CETPressemeddelelse

Der er fortsat plads til forbedring af arbejdsmiljøet på danske arbejdsplader. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljøet, som gælder til 2030. Målene skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø, og at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning. Der er konkret aftalt fire nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen: - Stærk sikkerhedskultur på arbejdspladser – færre skal udsættes for arbejdsulykker - Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen - Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger - Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger Aftalen skal nu omsættes til egentlige måltal i udvalgte brancher, da udfordringerne kan være forskellige alt afhængig af branche. Branchemåltallene skal skabe ejerskab og gøre målene relevante og konkrete for arbejdsp

Tidlig pension vedtaget: 41.000 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen21.12.2020 14:05:55 CETPressemeddelelse

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget en ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. Regeringen vurderer, at 24.000 vil benytte retten, og at 6.000 af dem vil komme fra beskæftigelse, mens resten vil komme fra efterløn og andre overførselsindkomster. 80 procent af de, der får retten, er ufaglærte eller faglærte, eksempelvis slagteriarbejdere, håndværkere og SOSU-assistenter. Desuden bliver kravene til seniorpensionsordningen lempet fra 15 timer om ugen til 18 timer om ugen, så flere kan få gavn af den. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: ”For første gang i årtier udvider vi nu lønmodtagernes rettigheder. Når vi beder danskerne om a

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum