Sund & Bælt

Trafikken vender tilbage på broerne

Del

Lastbiltrafikken sætter i årets første måneder rekord og overstiger niveauet før covid-19 på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens personbiltrafikken i mere moderat tempo er på vej tilbage. I forhold til forventningerne til periodens resultat bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 28,4 pct. i første kvartal af 2022 sammenlignet med sidste år, og lå 3,7 pct. lavere end 1. kvartal i 2019 før pandemien. Lastbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens personbiltrafikken steg med 33,3 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 662 mio. kr., hvilket er en stigning på 19,1 pct.

Omsætning fra jernbaneanlæg og havneanlæg var på 76 mio. kr. og lå på niveau med sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 104,1 pct. i forhold til 2021, men lå 20,4 pct. lavere end 1. kvartal i 2019. Personbiltrafikken steg med 130,5 pct., mens lastbiltrafikken steg med 9,4 pct. Omsætningen fra vejtrafikken er steget med 67,8 pct.

– Lastbiltrafikken har det seneste år været tilbage på begge broer og ligger også i årets første måneder højere end før pandemien. På Storebæltsbroen blev der sat rekord i marts med det højeste antal lastbiler siden åbningen. Samtidig er personbiltrafikken på vej tilbage på begge broer. Samlet bidrager trafikindtægterne positivt til periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 357 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af, at der var rejserestriktioner frem til midten af februar, og grænsekontrol som følge af covid-19.

Koncernens renteudgifter var på 206 mio. kr. og 145 mio. kr. højere end samme periode sidste år, hvilket primært skyldes gennemslag af højere inflation på den del af gælden, der er eksponeret mod inflationsopskrivning.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 328 mio. kr. mod et overskud på 356 mio. kr. i 1. kvartal 2021.

Værdireguleringer er inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet en indtægt på 6.223 mio. kr. Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 5.110 mio. kr. mod et overskud på 2.350 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 17,6 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

Forventningerne til resultatet for 2022 nedjusteres fra et overskud før dagsværdireguleringer og skat på 1,8 - 2,1 mia. kr. til et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,6 -1,9 mia. kr. Nedjusteringen sker på baggrund af den stigende inflation, der indvirker på finansieringsomkostningerne.

Læs hele delårsrapporten her.

 Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr.

2022

2021

Nettoomsætning, vej (Storebælt)

662

556

Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg)

76

77

Nettoomsætning øvrige

19

20

Nettoomsætning i alt

757

653

Omkostninger ekskl. afskrivninger

-128

-106

Afskrivninger

-197

-195

Resultat af primær drift (EBIT)

432

352

Finansielle poster ekskl. værdiregulering

-206

-61

Resultat før værdiregulering

226

291

Værdiregulering **)

5.968

2.480

Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet

6.194

2.770

Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***)

357

242

Resultat før skat

6.551

3.013

Skat

-1.441

-663

Resultat efter skat

5.110

2.350

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles. Værdireguleringen har ikke nogen effekt på virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 255 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 102 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 328 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

 


Storebælt

Biler

pr. dag


2022


2021

Vækst

2022/21


2019

Vækst

2022/19

Personbiler

25.391

19.047

33,3 pct.

27.039

-6,1 pct.

Lastbiler

4.544

4.290

5,9 pct.

4.004

13,5 pct.

Busser

59

16

278,2 pct.

110

-46,4 pct.

I alt

29.994

23.352

28,4 pct.

31.154

-3,7 pct.

 

 

Øresund

Biler

pr. dag


2022


2021

Vækst

2022/21


2019

Vækst

2022/19

Personbiler

11.980

5.197

130,5 pct.

15.634

-23,4 pct.

Godstrafik

1.603

1.466

9,4 pct.

1.397

14,7 pct.

Busser

61

21

191,8 pct.

117

-48,2 pct.

I alt

13.643

6.683

104,1 pct.

17.148

-20,4 pct.

 

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Information om Sund & Bælt

Sund & Bælt
Sund & Bælt
Vester Søgade 10
1601 København V

+ 45 33 93 52 00https://sundogbaelt.dk/

Sund & Bælt er en teknologidrevet infrastrukturvirksomhed, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager dagligt til at øge mobiliteten for de mere end 250.000 kunder, som benytter vores infrastruktur. Sund & Bælts datterselskab Brobizz A/S driver herudover automatiske betalingsløsninger, som tilbyder elektronisk afregning på veje, broer, færger og parkeringsanlæg i Skandinavien og Europa. Sund & Bælt har sat en ambition om, at vi skal være bedst til at anlægge, drive og finansiere brugerbetalt infrastruktur, der styrker mobiliteten i Danmark og Europa.

Følg pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sund & Bælt

Tour de France kører over Storebæltsbroen på lørdag28.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag passerer verdens største cykelløb, Tour de France, Storebæltsbroen under 2. etape af løbet. Broen er lukket for al biltrafik fra kl. 13.00 til 18.00, og trafikken vil være påvirket hele dagen. Lørdag den 2. juli er Storebæltsbroen og motorvejene, der leder op til broen både på Fyn og Sjælland, spærret for trafikanter i begge retninger. Det sker i forbindelse med afviklingen af anden etape af Tour de France. Trafikanter bør undgå at krydse broen lørdag og i stedet tage turen over Storebælt i dagene op til eller efter Tourens tredje etape søndag den 3. juli. Derudover bliver motorvejen spærret ved Nyborg V. og Slagelse V. allerede kl. 12.30 for at sikre, at de sidste biler kan nå over Storebælt, inden broen lukker kl. 13.00. Trafikken på og omkring Storebæltsbroen vil være påvirket hele dagen lørdag den 2. juli fra kl. 06.00 til 23.00. Der kan i perioder være op til to timers ekstra rejsetid. Trafikinformation og øvrige transportmuligheder 2. juli Hold dig opdateret om forholde

Sommertrafik på Storebæltsbroen21.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Sidste skoledag på fredag er samtidig startskuddet til ferietid og dermed også rejseaktiviteter. Det betyder ekstra trafik over Storebæltsbroen, hvor weekenderne generelt bliver travle. Mod Fyn og Jylland forventes flest biler at passere gennem betalingsanlægget på lørdage mellem kl. 10 og kl. 14, mens der i retning mod Sjælland vil være travlt både lørdage og søndage mellem kl. 12 og kl. 17. For at undgå ekstra ventetid på turen er det en god ide at betale med bizz eller nummerplade i de grønne Ekspresbaner. – Ud over at undgå den ekstra ventetid, så får man også den billigste tur over broen og sparer mindst 55 kr. pr. tur, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen, og fortsætter – Det er dog vigtigt at være godt forberedt på turen hjemmefra. Tjek altid, at betalingskortet er opdateret. Så er man sikker på, at bizz eller nummerplade virker, når man kommer til betalingsanlægget. Det er stadig muligt at få en nummerpladeaftale inden sommerferien. Den kan nemlig benyttes til bet

Cykelløb over Storebælt på lørdag7.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

På lørdag krydser godt 16.000 cyklister Storebæltsbroen, når Danmarks største motionscykelløb, Tour de Storebælt, afvikles som optakt til Tour de France. Broen er åben under hele løbet, men der kan opstå længere rejsetid. Kør derfor hjemmefra i god tid og kør gerne over Storebælt før kl. 13 eller efter kl. 21. Påvirkning af biltrafikken Under løbet vil der være dobbeltrettet trafik i de østgående spor i retning mod Sjælland, og vejens status ændres til landevej med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t og overhaling forbudt. Trafikken vil være påvirket fra kl. 13, og indskrænkning til et spor sker ca. kl. 14.30. Det forventes, at trafikken er omlagt til normaltilstand efter løbet omkring kl. 21.00. I denne periode vil turen over broen tage længere tid end normalt. Der vil være kortvarig ventetid under omlægning til dobbeltrettet trafik, da broen lukkes helt for biltrafik i ca. en halv time, mens trafikken omlægges. Find mere info på Storebælts hjemmeside eller modtag trafikinfo via SMS.

Pyloner i gult markerer én måned til Tour de France2.6.2022 08:00:00 CEST | Pressemeddelelse

I dag er der præcis en måned til, verdens største cykelløb passerer Storebæltsbroen, når rytterne på anden etape af Tour de France kæmper om at køre først over målstregen i Nyborg I den anledning vil Storebæltsbroens 254 meter høje pyloner i aften lyse op i gult i tidsrummet fra kl. 22 til kl. 04. Herefter vil trafikanterne kunne møde synet at de gule pyloner alle nætter i weekenderne frem mod Touren som en del af Sund & Bælts indsats for at oplyse om løbets påvirkning af trafikken i en af sommerens største rejseweekender. - Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken på tværs af Danmark, og derfor gør vi et stort arbejde for at informere vores kunder om, at forbindelsen vil være lukket i fem timer, når Tour de France passerer broen 2. juli. Her vil de lysende gule pyloner indgå som en meget synligt påmindelse til bilisterne, siger Lene Gebauer Thomsen, kommunikationschef i Sund & Bælt. Fra fredag den 24. juni og frem til Touren vil pylonerne lyse gult hver aften for at byde c

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum