Teknologisk InstitutTeknologisk Institut

Træ skal tilbage til etagebyggeriet

Del

Byggebranchen er en af de store CO2-udledere. Nyt EU-støttet, danskledet projekt skal undersøge mulighederne for mere brug af træ i etagebyggeriet, som kan være med til at reducere udledningen.

9 etager højt etagebyggeri i træ,  Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
9 etager højt etagebyggeri i træ, Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.

Etagebyggeri af træ kan blive et af byggeriets væsentligste bidrag til at nedbringe CO2-udledningen. Nyt internationalt samarbejde skal få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale. Således har Teknologisk Institut i samarbejde med en række internationale partnere netop vundet et stort EU-projekt, Build-in-Wood, med et samlet budget på 75 mil. kr. over fire år, der skal bidrage til at øge anvendelsen af træ i etagebyggeri.

- Vi er meget stolte over, at det lykkedes at vinde dette projekt i stærk konkurrence med store aktører fra skovtunge nationer som Sverige og Finland, udtaler projektkoordinator og centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut.

Udvikle kompetencer
- Det giver os nogle fantastiske muligheder for at arbejde langsigtet mod vores mål om at anvende mere træ i byggeriet. Vi kan udvikle egne kompetencer, og vi får derudover mulighed for både at manifestere vores centrale position inden for trækonstruktioner og -materialer i Danmark og at skabe en international profil på området, siger Niels Morsing.

Byggebranchen er en af Europas største CO2-udledere, og især når det gælder valg af byggematerialer, er der lavthængende frugter at plukke i form af CO2-besparelser ved at anvende mere træ i byggeriet. Derfor har EU set et behov for at udbyde et større innovations-projekt med henblik på at øge mængden af træ i byggeriet. Træ udgør nemlig i dag en forsvindende lille del af etagebyggeriet i Danmark og i Europa. Men træ har nogle væsentlige fordele med hensyn til C02-udledning, da det optager CO2, når det vokser og lagrer CO2 i materialet i bygningens levetid. Også de hjemlige politikere er ved at få øjnene op for fordelene.

Genopdage træ
En række barrierer hindrer i dag anvendelsen af træ i større skala i etagebyggerier. En af de væsentligste barrierer er forbundet med tradition; at man i byggebranchen foretrækker velkendte løsninger i stål og beton, og derfor forbinder træbyggeri med høj risiko – ikke mindst i forhold til sikkerhed og økonomi. Projektets opgave er derfor at få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale ved at udvikle mere standardiserede og industrialiserede løsninger til træbyggeri i flere etager og samtidigt dokumentere løsningernes miljømæssige, økonomiske, og sociale effekter.

- Vores mål er simpelthen at gøre træ til et naturligt og vidt udbredt materialevalg til bærende konstruktioner i etagebyggerier. I Build-in-Wood er målet ikke at bygge verdens højeste hus i træ, men derimod at opnå størst mulig klimaeffekt ved anvendelsen af træbaserede byggesystemer i byggerier med tre til otte etager, hvor det europæiske og ikke mindst det danske marked er størst”, siger souschef Peder Fynholm, Teknologisk Institut.

Stigende behov for etagebyggeri
Med den stigende urbanisering i Europa og resten af verden, er der et stærkt stigende behov for etagebyggeri, og det giver et stort potentiale for at øge mængden af træ i byggeriet. For Europa som helhed er der estimeret et samlet behov for 1,6 millioner nye lejligheder – om året – frem mod 2050.

- Udenlandske erfaringer viser, at man kan bygge utroligt hurtigt med træ i forhold til andre materialer. Da trækonstruktioner samtidigt vejer væsentligt mindre end f.eks. konstruktioner i beton, mindskes behovet for lastbilstransport i byggefasen, og man kan bygge højere og dermed få flere etagemeter, i situationer hvor undergrunden stiller begrænsninger til bygningens vægt. Så der er ikke kun miljømæssige men også væsentlige økonomiske argumenter for at øge anvendelsen af træ i byggeriet, siger Peder Fynholm.

De 21 internationale partnere i projektet repræsenterer den samlede værdikæde fra skov til færdigt byggeri. Ud over udvikling af byggesystemer arbejdes der i projektet målrettet med brugerinddragelse og brancheinvolvering for at øge kendskabet til træhusbyggeri i byggebranchen, hos politikere og i samfundet generelt, hvor der er stor mangel på viden og erfaringer. Således vil en række byer og regionale områder i Europa blive involveret i projektet.

Projektet, Build-in-Wood, støttes af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og løber i fire år frem til 2023. 

Nøgleord

Kontakter

Yderligere oplysninger: Centerchef Niels Morsing, Teknologisk Institut, mobil: 7220 2312. mail: nmo@teknologisk.dk og souschef Peder Fynholm, mobil 7220 2333, mail: pfy@teknologisk.dk .

Billeder

9 etager højt etagebyggeri i træ,  Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
9 etager højt etagebyggeri i træ, Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
Download
9 etager højt etagebyggeri i træ,  Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
9 etager højt etagebyggeri i træ, Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
Download
9 etager højt etagebyggeri i træ,  Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
9 etager højt etagebyggeri i træ, Kajstaden i Sverige. Foto: C.F. Møller.
Download

Information om Teknologisk Institut

Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Gregersensvej
2630 Taastrup

7220 2000http://www.teknologisk.dk/

Teknologisk Institut har siden 1906 arbejdet for at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne, samfundets velstand og menneskers liv. Årligt kommer det mere end 10.000 virksomheder til gavn inden for så forskellige områder som; energi, fødevarer, life science, materialer, byggeri og produktion. Teknologisk Institut har datterselskaberne Danfysik A/S, Dancert A/S, Teknologisk Institut AB Sverige og DTI Spain.

Læs mere om Instituttet.

Har du brug for yderligere oplysninger, fotos, udtalelser eller andet, er du meget velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen på pressetelefon 7220 1066 – eller kommunikation@teknologisk.dk

Fotos i dette nyhedsrum: ©Teknologisk Institut. Brug af fotos tilladt ved konkret omtale af Teknologisk Institut og med kreditering. I tvivlstilfælde kontakt venligst Kommunikationsafdelingen.

 

Følg pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Teknologisk Institut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum