MSC – Marine Stewardship Council

Torsk fra Nordsøen kan ikke længere MSC-mærkes

Del

Danske fiskeres MSC-certifikat for Nordsø-torsk bliver suspenderet, da bestanden er faldet til under det videnskabeligt fastlagte minimumsniveau. Suspensionen berører danske, norske og skotske fiskere og træder kraft med 30 dages varsel. Torsk fanget i Nordsøen efter 24. oktober vil derfor ikke kunne sælges med MSCs logo, ”den blå fisk”.

Torsk fanget i Nordsøen efter 24. oktober kan ikke længere MSC-mærkes
Torsk fanget i Nordsøen efter 24. oktober kan ikke længere MSC-mærkes

Indtil for nylig var den gængse opfattelse, at Nordsøtorsken var i god stand. Den seneste biologiske rådgivning fra ICES dateret juni 2019 viser imidlertid et markant fald i bestandens størrelse, således at den nu ligger under en kritisk grænse.

Årsagerne til dette fald er uklare, men forskerne peger på flere faktorer, der kan spille ind, herunder opvarmning af havet pga. klimaændringer samt at tilgangen af voksne fisk har været meget lav de seneste år (pga. højere dødelighed blandt unge torsk).

Dette sker på trods af, at de MSC-certificerede fiskerier aktivt har undgået at fange unge fisk gennem forøget selektivitet i fangstmetoderne og ved at undgå gydeområder.

Ole Schmidt, landechef for MSC i Danmark forklarer:

”Faldet i bestanden af torsk i Nordsøen er stærkt bekymrende. Den nye rådgivning er nu blevet undersøgt af uafhængige auditører. De har konkluderet, at faldet i bestanden – til under den kritiske grænse – betyder, at fiskeriet ikke længere lever op til MSCs standard.”

“MSC-programmet blev etableret for at anerkende og belønne bæredygtigt fiskeri, og er designet til at opfange, når der sker ændringer i de vilkår, der ligger til grund for certificeringen.”

”Det var en stor sejr da man efter mange års indsats fik en stor del af fiskeriet efter torsk i Nordsøen ind i MSC-programmet i 2016. De berørte fiskere har gjort en stor indsats, og det er således ekstra ærgerligt, når vi nu kan konstatere, at bestanden aligevel er faldet markant, og at Nordsøtorsken derfor må suspenderes fra programmet.”

”MSC-mærket skal være en garanti over for forbrugerne om at den enkelte fisk kommer fra et bæredygtigt fiskeri. Men det er ikke noget vi selv vurderer; det skal være baseret på den bedst tilgængelige biologiske rådgivning. Og hvis denne rådgivning viser store udsving fra år til år, er der en risiko for, at certifikaterne må suspenderes indtil man får tilpasset fiskeriet eller på anden måde beskyttet bestanden.”

---

Der er en række andre MSC-certificerede fiskerier efter torsk. Forbrugere og restauranter kan derfor fortsat med god samvittighed vælge torsk og torskeprodukter mærket med MSCs ”blå fisk”. Torsk med dette mærke kan spores tilbage til et bæredygtigt fiskeri.

Torsk i Nordsøen: En historie om op- og nedture

Dette er blot det seneste led i en lang og broget historie for torsken i Nordsøen.

Bestanden toppede omkring 270.000 tons i 1970’erne, men faldt helt ned til 44.000 i 2006.

Dette fremtvang et samarbejde med regeringer, EUs ministerråd og fiskerierhvervet hvor man blev enige om at en genopbygningsplan, der skulle bringe bestanden tilbage til et bæredygtigt niveau.

Planen indebar bl.a. en begrænsning af bådenes havdage, en gradvis sænkning af fangstkvoterne samt lukning af gydeområder, nye typer fangstnet samt øget kontrol.

Imidlertid viste bestandsvurderingen fra ICES i 2018 en markant mindre bestand, og med tallene fra 2019 er man nu nede på en bestand på 81.224 tons. Altså langt over tidligere tiders bundniveau, men stadig under det anbefalede minimum og dermed med en risiko for sammenbrud.

Betydningen af klimaændringer

Netop i dag (d. 25. september) offentliggøres FN’s Klimapanels (IPCC) store rapport om klimaforandringernes betydning for havene. Rapporten tilføjer endnu mere dokumentation af den alvorlige effekt klimaændringer har på fiskebestandes sundhed og udbredelse.

Ole Schmidt udtaler: ”Havene har altid været dynamiske og omskiftelige økosystemer. Men ændringerne i havmiljøet sker hurtigere og klima-relaterede effekter vil blot forøge udfordringerne ved at opnå et bæredygtigt fiskeri. Der er derfor behov for at tilpasse både forvaltning og fiskerimetoder for at sikre at fiskeriet er bæredygtigt også i fremtiden.”

“Fremadrettet er det afgørende, at vi får en dybere forståelse af klimaændringernes betydning for fiskeriet, ligesom vi skal øge viden og styrke overvågningen for at sikre den fremtidige bæredygtighed af fiskeriet efter torsk i Nordsøen.”

SLUT

Noter

De påvirkede fiskerier er fra

-        Danmark (Danmarks Fiskeriforening (DFPO)),

-        Norge og

-        UK (Scottish Fisheries Sustainable Accreditation Group (SFSAG))

Det skal understreges, at også andre grupper/lande end disse tre fanger torsk i Nordsøen (lovligt). Disse er imidlertid de eneste, der har opnået MSC-certificering – en certificering, der altså nu bliver suspenderet.

Nøgleord

Kontakter

Billeder

Torsk fanget i Nordsøen efter 24. oktober kan ikke længere MSC-mærkes
Torsk fanget i Nordsøen efter 24. oktober kan ikke længere MSC-mærkes
Download

Links

Information om MSC – Marine Stewardship Council

MSC – Marine Stewardship Council
MSC – Marine Stewardship Council
Marine House, 1-3 Snow Hill
FC1A-2DH London

http://www.msc.org

Om Marine Stewardship Council (MSC)

Marine Stewardship Council (MSC) er en international Non-Profit organisation, der står bag MSC-mærket, der er kendetegnet af en blå fisk. MSC driver et globalt program, hvor vi samarbejder med vores partnere om at fremme bæredygtige fiskeriprincipper for fisk og skaldyr over hele verden. MSC blev etableret for 20 år siden og er i dag verdens mest anerkendte certificeringsprogram for bæredygtigt, vildtfanget fisk og skaldyr.

For at blive solgt med MSCs blå fisk skal fisk og skaldyr komme fra et fiskeri, der er certificeret af en tredjeparts certificeringsorganisation efter MSC´s fiskerimiljøstandard for bæredygtigt fiskeri.

Standarden sikrer:

  • At fiskebestandene er bæredygtige/er fra en sund bestand - der er nok fisk tilbage i havet for at reproducere.
  • At havmiljøet bevares, så det kan understøtte livet i havet.
  • At fiskeriet har implementeret effektive forvaltningsplaner, der sikrer at man hurtigt kan reagere ved ændringer i status quo.

Mere end 300 fiskerier i over 30 lande er certificeret i henhold til MSCs standard. Disse fiskerier står for ca. 15 procent af den globale fangst af fisk og skaldyr. Mere end 36.000 fisk og skaldyrprodukter verden over bærer MSCs miljømærke. For yderligere oplysninger besøg www.msc.org.

Følg pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra MSC – Marine Stewardship Council

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum